‘Innovatie met behoud van sociale zekerheid.'

Werk organiseert zich in de 21e eeuw in netwerkstructuren. Van de ene ervaring naar de andere. Via bestaande relatie naar nieuwe relaties. Van vast naar flexibel. De platformeconomie sluit daar naadloos op aan en vormt een stevige bedreiging voor de traditionele en weinig transparante markt van intermediairs.

Echter waar uitzendkrachten en payrollers kunnen rekenen op het sociale vangnet waar we in Nederland trots op zijn, tarten de meeste digitale werkplatformen deze zekerheden.

Lees meer