Cao Bakkersbedrijven

Op deze pagina vind je gemakkelijk alle updates over de cao Bakkersbedrijven. Dit kunnen bijvoorbeeld actuele berichten, salarisverhogingen of premie overzichten zijn. 

Ik wil cao updates

Looptijd cao Bakkersbedrijven

  • 1 juli 2022 t/m 30 juni 2024

Actualiteiten 

  • 02-05-2022 - Nadat het eerdere eindbod was afgewezen, hebben de werkgevers een verbeterd eindbod gedaan voor een nieuwe CAO voor de bakkersbedrijven met een looptijd van 24 maanden.¬†

    Het eindbod is door de vakbonden voorgelegd aan de achterban. Slechts een beperkte groep van de achterban heeft een stem uitgebracht. Ook al was er geen meerderheid van de achterban voor het eindbod, er was ook geen bereidheid om actie te gaan voeren. Hieruit hebben de vakbonden toch ervoor gekozen om in te stemmen met het verbeterde eindbod van de werkgevers.

Loonsverhogingen / eenmalige uitkeringen 

  • 01-07-2022: Krijgen werknemers een eenmalige bruto uitkering van ‚ā¨300. Werknemers die niet fulltime werken krijgen de eenmalige uitkering naar rato. (Werknemers die per juli 2022 korter dan 1 jaar in dienst zijn, ontvangen deze uitkering naar rato van het aantal maanden dat het dienstverband bestaat tot juli 2022. )

Altijd op de hoogte blijven van cao updates voor bakkersbedrijven?