Kostprijsopbouw Payroll ‘a la Maqqie’

Door: Anne van der Rest
kostprijsopbouw payroll
16 november 2021
6 minuten lezen

Voordat we starten met deze blog over de kostprijs van payroll: eerst even terug naar het begin. Wat is payroll ook alweer? Kort gezegd: bij payroll wordt Maqqie de juridische werkgever van jouw werknemers. Dus met andere woorden: het enige wat jij hoeft te doen, is samen met ons de mensen aannemen en wij fixen de rest. Dit betekent ook dat wij verantwoordelijk worden voor jouw werkgeversplichten. Maar wat kost payroll dan? Die vraag is niet exact te beantwoorden, aangezien je bij payrolling te maken hebt met maatwerk. Bij Maqqie zijn we transparant en werken we met een open calculatie, zodat je van tevoren weet wat de kosten zijn. En daarom leggen we je in deze blog ook uit waaruit onze kostprijs is opgebouwd.

Uit welke onderdelen is de kostprijs opgebouwd?

De volgende kosten zijn opgenomen in de kostprijsopbouw bij Maqqie:

 • Brutoloon van de werknemer
 • Reserveringen zoals vakantiegeld. Jouw werknemers verdienen natuurlijk wel die heerlijke vakantie
 • Cao-lasten
 • Sociale lasten
platformeconomie_

Wanneer moet een platform met werknemers werken?

Uber en Deliveroo worden gevloerd door de Europese Commissie. Als het aan de Europese Commissie ligt krijgen platformwerknemers zoals maaltijdbezorgers of koeriers meer rechten. Ze moeten behandeld worden als gewone werknemers. De reacties zijn over dit advies zijn behoorlijk verdeeld. Ook wij hebben een visie over het advies van de Europese Commissie. Daarom hebben wij vanuit Maqqie een beknopt alternatief advies uitgewerkt.

Brutoloon

Stiekem is dit een van de belangrijkste redenen voor jouw werknemers om bij jou te werken. Yep, salaris. Helemaal niet zo heel gek natuurlijk. Dat online shoppen moet toch ergens van betaald worden ;-) Het bruto-uurloon is afhankelijk van bijvoorbeeld de geldende cao, leeftijd en ervaring van de werknemer en uiteraard ook van de wensen de opdrachtgever. Daarnaast moet er ook rekening worden gehouden met de inlenersbeloning. Deze is erop gericht dat een payrollwerknemer evenveel verdient als een werknemer, die bij jou in dienst is.

Reserveringen

 • Vakantiedagen - Even lekker niks! Iedere werknemer heeft namelijk recht op tenminste de wettelijke vakantiedagen. Hiervoor geldt: het aantal vakantie uren per jaar is 4x het aantal uur dat een werknemer per week werkt. Voorbeeld: Jennifer werkt 40 uur per week en heeft dus recht op (4 x 40 uur) 160 uur vakantie. Oftewel 4 weken. Máar Andries werkt maar 20 uur per week en heeft dus recht op 4 x 20 = 80 uur vakantie. Vaak staat er in de cao of arbeidsovereenkomst ook nog dat werknemers recht hebben op extra vakantiedagen: de bovenwettelijke vakantiedagen. Het aantal bovenwettelijke vakantiedagen kan per cao verschillen. Bij ons hebben Maqqers recht op vijf bovenwettelijke dagen.
 • Vakantiegeld - juni… de maand van de feestdagen én van het vakantiegeld. Op vakantie gaan zonder geld wil natuurlijk niemand ;-) Bij Maqqie hebben werknemers recht op 8,33% vakantiegeld. Dus ook dit bedrag is inbegrepen in het tarief.
 • Kort verzuim / Geboorteverlof / Bijzonder verlof - Kan je werknemer door onvoorziene omstandigheden niet werken? Geen probleem: ook dit is meegenomen in het tarief. En dus kost die tijd jou géén extra geld.

Cao-lasten

 • Aanvulling ZW - De Ziektewet (ZW) is een Nederlandse wet die regelt dat zieke werknemers, waarbij de loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever niet van toepassing is, toch recht hebben op een uitkering. Naast de uitkering die een werknemer van het UWV ontvangt (70%) krijgt de werknemer ook een aanvulling. Deze aanvulling bedraagt 20% van het uitkeringsloon. En deze is dus voor rekening van Maqqie.
 • Pensioen - Ook uitzendkrachten hebben recht op pensioen. In de cao voor Uitzendkrachten is vastgesteld hoe de regeling voor uitzendkrachten is geregeld.
 • Scholing - Ontwikkeling is natuurlijk super belangrijk. Daarom doen wij ook een bijdrage aan het ‘potje’ voor de scholing van je Maqqie werknemer.
 • Sociaal fonds - Stichting Fonds Uitzendbranche (SFU) is per 1 januari 2007 in het leven geroepen. En draagt onder andere zorg voor de controle op de naleving van de cao voor Uitzendkrachten.

Sociale lasten

 • AWF - in Nederland wordt een werknemer die onvrijwillig werkloos raakt, niet zomaar aan zijn lot overgelaten. Hij/zij ontvangt een (tijdelijke) uitkering. Dit is geregeld in de Werkloosheidwet en ook de werkgever levert daar een financiële bijdrage aan.
 • ZVW (De Zorgverzekeringswet) - Werkgevers betalen de zogenoemde werkgeversheffing Zorgverzekeringswet. De Belastingdienst bepaalt de hoogte van deze bijdrage.
 • Werkhervattingskas/WIA - Werkgevers betalen ook de premie voor de werkhervattingskas. Waarvoor deze premie is? Nou, als je werknemer (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raakt dan wordt ‘ie alsnog financieel uit de brand geholpen dankzij dit spaarpotje. Wel zo fijn toch!
 • Transitievergoeding - Transitievergoeding - Vanaf januari 2020 heeft een werknemer (onder bepaalde voorwaarden) recht op transitievergoeding bij ontslag.

Er worden dus nogal wat lasten, waarvoor de werkgever een deel of het geheel betaalt, in de opbouw van de kostprijs meegenomen.

Wat verdient Maqqie?

Door het payroll-proces volledig te automatiseren kunnen we onze marge flinterdun houden. Hierdoor betaal je bij ons dan ook slechts de werkelijke loonkosten + 7% fee. Wat zit er in deze fee? Het fixen van de salarisadministratie, HR-tooling, begeleiding bij ziekte en opleidingsmogelijkheden.

We hopen dat jij vooruit kan met deze informatie. Toch nog iets meer weten?

Payroll 'a la Maqqie'

Door: Anne van der Rest
16 november 2021
6 minuten lezen

Meer blogs en nieuws van Maqqie?

Blijf op de hoogte van wat er allemaal speelt binnen Maqqie

Terug naar overzicht

Bekijk ook:

minimumloon_2023

Minimumloon 2023

Ieder half jaar wordt de hoogte van het minimumloon vastgesteld. Ook voor het jaar 2023 gaat het minimumloon veranderen en wel met +10,15% per 1 januari. Heb jij werknemers, die worden beloond volgens het minimumloon, dan is het wel handig om te weten wat zij in het volgende jaar gaan verdienen. Check hier wat de minimumlonen voor 2023 gaan worden.

Lees verder