Premies 2022

Door: Anne van der Rest
premies-2022
6 december 2021
6 minuten lezen

Bijna gaan we het nieuwe jaar in. Een nieuw jaar betekent: nieuwe ronde, nieuwe kansen. Maar een nieuw jaar betekent ook weer nieuwe tarieven voor belastingen en premies. Op Prinsjesdag is de begroting voor 2022 bekendgemaakt en daarbij ook de plannen voor de premies voor de volks- en werknemersverzekeringen. Inmiddels heeft de Belastingdienst de tarieven formeel bevestigd en daarmee zijn ze definitief. Wat gaat er veranderen? Check het hier.

Sociale verzekeringen

 • AOF - Oftewel het arbeidsongeschiktheidsfonds. Is een van jouw werknemers volledig of misschien langdurig ziek? Dan ontvangt hij/zij een uitkering die vanuit het AOF gefinancierd wordt. Meerdere uitkeringen worden vanuit dit fonds betaald, bijvoorbeeld de WAO-uitkeringen en de WGA-uitkering. Vanaf 1 januari 2022 wordt de premie voor het AOF aangepast. Er komt namelijk een gedifferentieerde premie. Dit met als doel om de doorbetaling bij ziekte voor de mkb-ondernemer iets dragelijker te maken.
 • AWF - Het Algemeen werkloosheidsfonds is de sociale verzekering voor werkloosheid. De premie AWF kent twee soorten: de lage en hoge premie. Welke premie moet jij als werkgever betalen? Dat is afhankelijk van het soort arbeidscontract dat je met de werknemer hebt afgesproken. Voor de lage premie moet het contract aan deze voorwaarden voldoen:
  • Het arbeidscontract is voor onbepaalde tijd.
  • Het contract is schriftelijk vastgelegd
  • Het contract is geen oproepcontract
 • WHK - De werkhervattingskas is een onderdeel van de werknemersverzekeringen. Deze premie is ervoor bedoeld om de loonkosten van werknemers te betalen die ziek of arbeidsongeschikt zijn. Voor de hoogte van deze premie wordt er een verschil gemaakt in de grote van de werkgever.
 • ZVW – Als werkgever betaal jij ook de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet voor je werknemers. De premie daalt in 2022 naar 6,75%.
sociale verzekeringen
platformeconomie_

Wanneer moet een platform met werknemers werken?

Uber en Deliveroo worden gevloerd door de Europese Commissie. Als het aan de Europese Commissie ligt krijgen platformwerknemers zoals maaltijdbezorgers of koeriers meer rechten. Ze moeten behandeld worden als gewone werknemers. De reacties zijn over dit advies zijn behoorlijk verdeeld. Ook wij hebben een visie over het advies van de Europese Commissie. Daarom hebben wij vanuit Maqqie een beknopt alternatief advies uitgewerkt.

Reserveringen

 • Vakantiedagen - Vakantie… heerlijk! En gelukkig maar dat iedere werknemer recht heeft op vakantiedagen. Is er sprake van de cao voor Uitzendkrachten? Dan hebben werknemers recht op 20 wettelijke vakantiedagen en nog eens 5 bovenwettelijke dagen. In het jaar 2022 is er sprake van 230 netto werkbare dagen. Het reserveringspercentage wordt als volgt berekend:

  Het aantal vakantie dagen/ het aantal werkbare dagen  
  Wij hebben het rekenwerk al voor je gedaan ;-)
 • Feestdagen - In het jaar 2022 zijn er vijf feestdagen die op een doordeweekse dag vallen. Het reserveringspercentage wordt op dezelfde manier berekend:

  Het aantal feestdagen/ het aantal werkbare dagen
 • Kort verzuim - Moet een werknemer onmiddellijk zijn/haar werk laten liggen om bijvoorbeeld een dringend privéprobleem op te lossen? Dan mag hij of zij kort verzuim opnemen. Het salaris loopt dan door tijdens het verlof.
 • Vakantiegeld - Nogmaals op vakantie gaan is heerlijk. Maar dan is het ook wel fijn dat je werknemers extra geld hebben om uit te geven. Vallen jouw werknemers onder de cao voor Uitzendkrachten? In dat geval hebben zij recht op 8,33% vakantiegeld over het feitelijk loon. Het feitelijk loon wordt berekend over:
  • Gewerkte dagen;
  • Vakantiedagen;
  • Feestdagen;
  • Dagen waarop de uitzendkracht arbeidsongeschikt is;
  • Compensatie-uren;
  • De uren waarover de uitzendkracht bij wegvallen arbeid op grond van artikel 22 in de cao recht heeft op loondoorbetaling.
Reserveringen

Voorzieningen

Ook zijn werkgevers verplicht om een premie te betalen voor voorzieningen als scholing en het sociale fonds.

 • Scholing - Ontwikkeling is super belangrijk. Dat vinden ook werkgevers- en werknemersorganisaties. Daarom is er in de Cao voor Uitzendkrachten een bestedingsverplichting vastgelegd. Hierdoor kunnen ook uitzendkrachten zich verder ontwikkelen. Dit geldt alleen gedurende de eerste 78 weken.
 • Sociaal fonds - Het naleven van de cao voor Uitzendkrachten is belangrijk voor het creëren van een gezonde en aantrekkelijke uitzendbranche. Om die reden is de Stichting Fonds Uitzendbranche opgericht. Die is er om ervoor te zorgen dat iedereen de cao ook goed volgt.
Sociale voorzieningen

Wachtdagcompensatie

Wat zijn wachtdagen? Wachtdagen zijn loonvrije dagen als een werknemer ziek is. Dus meldt een werknemer zich ziek? Dan heeft hij/zij gedurende twee dagen geen recht op loon, waarvan één gecompenseerd wordt door een opslag op het loon: de zogenaamde wachtdagcompensatie.

wachtdagcompensatie

Pensioenpremies

Als werkgever betaal jij voor je werknemers ook pensioenpremie. Bij de cao voor Uitzendkrachten zijn er twee verschillende pensioen soorten: de basisregeling en de plusregeling. Bij de basisregeling betaal jij als werkgever de volledige premie. Heeft een werknemer recht op de plusregeling? Dan betaalt de werkgever zelf een aanvullende pensioenpremie.

pensioen basis
pensioen plus

Administratieve rompslomp

Al met al zijn er nog genoeg zaken waar jij als werkgever rekening mee moet houden als je personeel in dienst hebt. Het is niet zomaar een kwestie van salaris overmaken en klaar. Wil je deze administratieve rompslomp nou niet zelf fixen? Dan ben je bij ons aan het goede adres. Wij regelen namelijk al het regelwerk rondom jouw personeel. Overtuigd? Of heb je nog vragen?

Neem dan contact op

Door: Anne van der Rest
6 december 2021
6 minuten lezen

Meer blogs en nieuws van Maqqie?

Blijf op de hoogte van wat er allemaal speelt binnen Maqqie

Terug naar overzicht

Bekijk ook:

minimumloon_2023

Minimumloon 2023

Ieder half jaar wordt de hoogte van het minimumloon vastgesteld. Ook voor het jaar 2023 gaat het minimumloon veranderen en wel met +10,15% per 1 januari. Heb jij werknemers, die worden beloond volgens het minimumloon, dan is het wel handig om te weten wat zij in het volgende jaar gaan verdienen. Check hier wat de minimumlonen voor 2023 gaan worden.

Lees verder