Ik ben onverwacht verhinderd

Er kunnen zich altijd onverwachte en vervelende situaties voordoen waardoor je niet kunt werken zoals afgesproken. Neem hierover contact op met je opdrachtgever! De contactgegevens staan in de opdrachtbevestiging. Hoe sneller jij dit aangeeft, hoe meer tijd de opdrachtgever heeft om vervanging te zoeken. 

Terug naar overzicht

Bekijk ook: