Moet ik loonbelastingkrediet aanvragen?

Nederlandse versie

Wanneer je opdrachten via Maqqie je grootste inkomstenbron zijn kun je de loonheffingskorting toe laten passen. Wanneer dit niet het geval is wordt deze korting waarschijnlijk elders al toegepast. Voorkom dat de korting dubbelop gaat, je loopt anders het risico op terugbetaling aan de Belastingdienst. Je kunt dit elk moment wijzigen in de Maqqie-app via 'mijn maqqie' onder 'gegevens' bij 'voel je zeker'. De wijziging gaat direct van kracht!

Let op: wijzig je je loonheffingskorting? Zorg dan dat je dat telefonisch of per e-mail aan ons bevestigt! Alleen dan kunnen we de wijziging verwerken. 

De vóór woensdagmiddag 12:00 uur gemaakte keuze is leidend voor de uitbetaling van de week ervoor. 

English version

If your jobs via Maqqie are your main source of income, you can apply the payroll tax credit. If this is not the case, this discount will probably already be applied elsewhere. Prevent the discount from being doubled, otherwise you run the risk of a refund to the tax authorities. You can change this at any time in the Maqqie app via 'my maqqie' > 'data' > 'feel confident'. The change takes effect immediately!

Note: do you change your payroll tax credit? Then make sure you confirm this to us by phone or e-mail! Only then can we process the change.

The choice made before 12:00 noon on Wednesday is leading for the payment of the week before.

Terug naar overzicht

Bekijk ook: