Werkvoorbereider / Projectleider

Over de opdracht

Projectleider Bouw
• Coördineren van alle communicatie tussen alle betrokken partijen;
• Voorzitten van bouwvergaderingen;
• Opstellen van contracten;
• Bewaken van planningen en begroting;
• Kwaliteitsbewaking;
• Aansturen van projectteam.
• Aandragen van verbetermogelijkheden

Werkvoorbereider:
• Tekeningen uitwerken tot werktekeningen ten behoeve van de uitvoering;
• Samenstellen van uitvoerings- en montage dossiers;
• Bestellen van materialen en uitwerken van materiaalstaten;
• Inkopen en organiseren van uit te besteden werkzaamheden;
• Samenstellen van revisietekeningen en revisie mappen.
• Tijdig en juist afstemmen en overleggen met alle betrokkenen waaronder projectleiding, leveranciers, onderaannemers ed.
• Voeren van een correcte projectadministratie, gericht op kostenminimalisatie en levertijd-garanties anderzijds
• Verwerken van meer- en minderwerk binnen een project
• Voorbereiden , planning en opstarten van de productie en montage

Locatie

4879AH Florijnstraat 20, Etten-leur

Werkvoorbereider / Projectleider

€ 11.54 - 28.85 /uur

Einddatum

4879AH Florijnstraat 20, Etten-leur

Reiskosten vergoed