Jonge vrouwen verdienen ook al minder

Door: Anne van der Rest
jonge_vrouwen_verdienen_ook_al_minder
15 november 2022
5 minuten lezen

De afgelopen jaren is het loonverschil tussen mannen en vrouwen verder afgenomen schrijft het CBS. In 2021 was het gemiddelde bruto-uurloon van vrouwen 13 procent lager dan het gemiddelde bruto-uurloon van mannen. Wij hebben deze cijfers vergeleken met onze eigen database en zien dat het verschil tussen jonge mannen en vrouwen (15-25 jaar) die via Maqqie werken een stuk lager is, namelijk 4 procent. Hoe komt het dat mannen en vrouwen anno nu nog steeds niet hetzelfde verdienen en kunnen we daar wat aan doen? 

Deeltijdwerken 

In het onderzoek van CBS wordt niet alleen gekeken naar het verschil tussen de gemiddelde uurlonen, maar ook naar de verdeling rond deze gemiddelden. Daaruit blijkt dat mannen in voltijdbanen vaker een hoog uurloon hebben. 

In 2021 was het gemiddelde jaarloon van vrouwen 36 procent lager dan dat van mannen. Twee derde van dit loonverschil wordt verklaard doordat vrouwen minder uren werken. Mannen werken in een werknemersbaan gemiddeld 33 uur per week tegenover vrouwen met 25 uur. 

Het verschil in uurlonen is daarom veel kleiner: het gemiddelde uurloon van vrouwen is 13 procent lager dan dat van mannen.  

Uit onze gegevens blijkt dat jonge vrouwen gemiddeld 28,3 uur werken en mannen 29,45 uur. Dit verschilt nauwelijks en dat kan verklaard worden door het feit dat deze groep ook nog studeert. Wel werken ze bijna allemaal flexibel. 

Inkomsten per branche 

Het verschil in uurlonen kan ook het gevolg zijn van een andere verdeling werkende mannen en vrouwen per branche zijn. Voor die verschillen is het percentage van het CBS niet gecorrigeerd. Wanneer we naar de inkomsten en branche onder jongeren tussen de 15-25 jaar kijken bij Maqqie dan zien we wel verschillen. 

Zo blijkt dat mannen met name in de horeca (9,95 euro per uur) en transport & logistiek (11,87 euro per uur) werken. Vrouwen zijn met name werkzaam in de horeca (9,82 euro per uur) en retail (7,70 euro per uur). De branche speelt dus weldegelijk mee in het inkomensverschil op jonge leeftijd. In de horeca-branche is er al een verschil van 13 cent tussen mannen en vrouwen. In de retailbranche is dat verschil groter, daar verdienen mannen gemiddeld 8,64 euro per uur en vrouwen 7,70 euro per uur. 

Gelijke toekomst 

Wat kunnen we doen om ervoor te zorgen dat de inkomsten tussen mannen en vrouwen gelijk blijven, nu en in de toekomst? Wij pleiten voor transparantie en openheid. Wanneer salarissen in een bedrijf of sector openbaar zijn, valt ongelijkheid sneller op. Daarnaast kan een cao helpen om het juiste bedrag te bepalen. Daarom hebben wij de cao’s uit bijna alle sectoren in onze database, zodat werkgevers goed kunnen inschatten wat een juist en eerlijk salaris is. Maak salaris bespreekbaar. Zo maak je een loonkloof moeilijker.

Door: Anne van der Rest
15 november 2022
5 minuten lezen

Meer blogs en nieuws van Maqqie?

Blijf op de hoogte van wat er allemaal speelt binnen Maqqie

Terug naar overzicht

Bekijk ook:

Maqqie gaat voor eerlijke arbeidsmarkt zonder schijnzelfstandigheid

Rechterlijke uitspraak Deliveroo pleit voor arbeidsmarktverandering

Er is steeds meer aandacht rondom de inzet van zpp’ers als schijnzelfstandigen. Vrijdag ging de Hoge Raad mee in de uitspraak van het Hof dat Deliveroo maaltijdbezorgers werkzaam waren op basis van een arbeidsovereenkomst. Een platform kan naast het probleem ook het antwoord bieden voor deze trend die medewerkers zonder pensioen, vakantiegeld, doorbetaling bij ziekte en andere werknemersrechten laat zitten. Een oplossing die bedrijven bewegingsvrijheid geeft om eenvoudig op en af te schalen en medewerkers flexibiliteit en zekerheden biedt. Een einde aan schijnzelfstandigheid en meebewegen met de behoefte van de markt.

Lees verder