Maqqie krijgt Raad van Commissarissen

Door: Anne van der Rest
rvc_maqqie
6 september 2022
5 minuten lezen

De groei van online werkplatform Maqqie is de afgelopen jaren exponentieel toegenomen. De organisatie expandeerde in zowel productaanbod, medewerkers als in omzet. Grote groei vraagt om een breder kijkveld en daarom is er per september 2022 een Raad van Commissarissen (RvC) aangesteld om de onderneming te ondersteunen, inspireren en te toetsen. Per 15 september vormen Kjeld Cornelissen, Bjorn Stolte en Wim Stuij de Raad van Commissarissen van Maqqie.

Pieter Jacob Leenman, ceo en oprichter van Maqqie: “We hebben inmiddels een bepaald niveau bereikt met Maqqie, waarbij het goed is een RvC in te richten. Het is een klankbord voor de directie en ze denken mee vanuit hun ervaring en deskundigheid. Daarnaast is het een vorm van toezicht vanuit een inspirerende insteek, zodat er een nog betere organisatie ontstaat.”

Van startup naar scale-up

Kjeld Cornelissen heeft een bedrijfskundige achtergrond en is in verschillende IT-functies werkzaam geweest. In 2010 is hij FlowFabric gestart, een specialist in Low-code applicatieontwikkeling, wat hij in 2020 verkocht om ruimte te maken voor verdere groei en internationalisering. De laatste tweeëneenhalf jaar is Kjeld voornamelijk werkzaam geweest als adviseur en investeerder in verschillende tech-startups. 

Kjeld: “De mooiste fase binnen een organisaties is die van startup naar scale-up. Van snelle en bovengemiddelde groei word ik enthousiast. Er komt zoveel bij kijken om dat proces goed te stroomlijnen en daarbinnen iedereen goed tot zijn recht te laten komen. Dat vind ik nog steeds de mooiste uitdaging van het ondernemen. Een Raad van Commissarissen kan hierin een hele belangrijke rol vervullen en van toegevoegde waarde zijn voor alle stakeholders. Dus niet alleen de aandeelhouders, maar ook de medewerkers, de maatschappij en de klanten. Met mijn achtergrond en ervaring wil ik de aankomende jaren van toegevoegde waarde zijn voor Maqqie.”

“Wij hebben in onze rol als consument, medewerker, werkgever of klant dagelijks te maken met verschillende toepassingen van de platform-economie, zegt Kjeld. Maqqie is daar een goed en toonaangevend voorbeeld van. Daarnaast is de arbeidsmarkt enorm in beweging en zien we dat regelgeving en praktijk vaak niet goed op elkaar aansluiten. De vaste patronen moeten we doorbreken en op sommige punten afscheid nemen van ons oude denken. Maqqie speelt met haar platform een hele belangrijke rol in deze transitie.”

De Maqqie manier 

Bjorn Stolte is partner en onderdeel van de directie bij digitale bureaugroep Handpicked Agencies. Een groep van acht gespecialiseerde bureaus met in totaal 280 digitale experts. Bjorn gebruikt zijn achtergrond als ontwerper en zijn digitale expertise om merken en organisaties te helpen bij het vormgeven van hun strategie en/of transformatie en om daar vervolgens concreet invulling aan te geven. Bjorn ondersteunt Maqqie ook al een aantal jaar op deze manier, met een team van het design & innovatie bureau van Handpicked Agencies, IN10.

Bjorn: “Een nieuwe, duurzame economie vereist een transformatie van de relatie tussen werkgevers en werknemers. Maqqie heeft de potentie om hier een substantiële positieve bijdrage aan te leveren. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij.”

“Als typische innovator doet Maqqie de dingen op een manier die mensen nog niet kennen, terwijl men in tijden van verandering juist graag leunt op dingen die ze kennen. Als Maqqie erin slaagt om mensen te laten ervaren dat de Maqqie manier een uitstekend alternatief is, dan gaat de sneeuwbal zeker rollen”, aldus Bjorn.

Vernieuwing, uitdaging en durf

Wim Stuij heeft ruim 30 jaar leiding gegeven aan een innovatieve en breed georiënteerde advies-organisatie gericht op de directeur, grootaandeelhouder en zijn of haar onderneming(en). Wim beleefde veel plezier aan het begeleiden van jonge mensen en om hun groei en ontwikkeling te stimuleren. Inmiddels is hij adviseur en investeerder bij vernieuwende ondernemers en ondernemingen en commissaris bij een tweetal middelgrote familiebedrijven.

Wim: “Maqqie is vernieuwend, uitdagend en toont durf. Het enorme ondernemerschap van de oprichter en hetgeen wat Maqqie teweeg kan en gaat brengen wil ik graag van dichtbij meemaken. In mijn ogen wordt het een niet te missen factor in de toekomst.”

“Bij Maqqie staat verandering voorop, iets wat veel mensen onzeker maakt. De voortdurende aanpassing aan nieuwe kansen vragen om lef en inzicht”, zegt Wim. Maqqie wordt lesmateriaal voor toekomstige bedrijfskundige studies.”

Door: Anne van der Rest
6 september 2022
5 minuten lezen

Meer blogs en nieuws van Maqqie?

Blijf op de hoogte van wat er allemaal speelt binnen Maqqie

Terug naar overzicht

Bekijk ook:

Maqqie gaat voor eerlijke arbeidsmarkt zonder schijnzelfstandigheid

Rechterlijke uitspraak Deliveroo pleit voor arbeidsmarktverandering

Er is steeds meer aandacht rondom de inzet van zpp’ers als schijnzelfstandigen. Vrijdag ging de Hoge Raad mee in de uitspraak van het Hof dat Deliveroo maaltijdbezorgers werkzaam waren op basis van een arbeidsovereenkomst. Een platform kan naast het probleem ook het antwoord bieden voor deze trend die medewerkers zonder pensioen, vakantiegeld, doorbetaling bij ziekte en andere werknemersrechten laat zitten. Een oplossing die bedrijven bewegingsvrijheid geeft om eenvoudig op en af te schalen en medewerkers flexibiliteit en zekerheden biedt. Een einde aan schijnzelfstandigheid en meebewegen met de behoefte van de markt.

Lees verder