Vraag

Hebben jullie ook een G-rekening?

Antwoord

Ja, om voor jouw bedrijf het risico van aansprakelijkheid te beperken bieden wij de mogelijkheid om 25% van het factuurbedrag op de g-rekening te storten. Dit bedrag dient voor de vervaldatum van de factuur binnen te zijn. Op de vervaldatum (8 dagen na de factuurdatum)incasseren wij het resterende bedrag van uw rekening.

Terug naar overzicht