Vraag

Wanneer moet ik uren goedkeuren?

Antwoord

Maqqie kent een strak proces met betrekking tot urenregistratie, accordering,  facturatie en verloning.

  1. Maandag voor 10 uur dienen jouw opdrachtnemers hun uren van de voorafgaande week geregistreerd en ingediend te hebben. 
  2. Je hebt tot dinsdag 10 uur de gelegenheid de ingediende uren te accorderen, te corrigeren of af te wijzen.
  3. In het geval van een correctie of afwijzing van de urenregistratie heeft jouw opdrachtnemer tot woensdag 10 uur de gelegenheid om dit te accepteren of af te wijzen. In het laatste geval gaat Maqqie automatisch uit van het gelijk van de opdrachtnemer. Je ontvangt hiervan natuurlijk bericht.
  4. Woensdag om 10 uur worden de facturen gegenereerd. Je ontvangt 1 verzamelfactuur van alle samenwerkingen. De factuur wordt na 8 dagen geïncasseerd.
  5. Donderdag vindt de uitbetaling aan jouw opdrachtnemers plaats.

Terug naar overzicht