Vraag

Krijg ik doorbetaald bij ziekte?

Antwoord

Ja, ook bij ziekte heb je recht op inkomen! Je ontvangt een uitkering van in totaal maximaal 90% van het max. dagloon. 

Terug naar overzicht