Payroll uitzendbureaus 

Ben je op zoek naar een payroll-partner voor jouw uitzendbureau? Maqqie is een betrouwbare partij die je daarin optimaal kan ondersteunen. Ons payroll-concept is volledig afgestemd op uitzendbureaus en zal dus goed passen bij jouw organisatie.  Wij nemen het juridische en administratieve werkgeverschap op ons, wat jou veel tijd en geld bespaart. Daarnaast zorgt de dienstverlening dat je op een aantal vlakken niet meer aansprakelijk bent. 

Ik wil meer informatie

Payroll: altijd een lagere prijs

Voordelen Payroll 

 • Geen doorlopende kosten bij arbeidsongeschiktheid
 • Wij nemen het ziekteverzuimtraject over
 • Flexibiliteit in personeelsinzet
 • Gratis planningstool
 • Al de personeelszaken overzichtelijk in één app (contracten, kosten, jaaropgave)

 

Vraag een offerte aan

Kostprijsopbouw Payroll van Maqqie

Brutoloon van de werknemer

Het bruto-uurloon is afhankelijk van bijvoorbeeld de geldende cao, leeftijd en ervaring van de werknemer, maar uiteraard ook van de wensen van de opdrachtgever. Hier wordt ook rekening gehouden met de inlenersbeloning.

Reserveringen (vakantiedagen, vakantiegeld en kort verzuim)

 • Bij een werkweek van 40 uur heeft een werknemer recht op 160 uur (4x 40 uur). Vaak staat er in de cao of een werknemer recht heeft op bovenwettelijke vakantiedagen. Dit kan dus per cao verschillen. Bij onze NBBU cao hebben de werknemers recht op vijf bovenwettelijke dagen.
 • Bij Maqqie hebben werknemers recht op 8,33% vakantiegeld. Dit bedrag is dus ook inbegrepen in het tarief.
 • Kort verzuim/ Geboorteverlof /Bijzonder verlof – Kan een uitzendkracht door onvoorziene omstandigheden niet werken? Dat is geen probleem, dit is ook meegenomen ons tarief. Dit kost jou dus geen extra geld.

CAO-lasten

 • Aanvulling ZW, Naast de uitkering die een werknemer van het UWV ontvangt (70%) krijgt de werknemer ook een aanvulling. Deze aanvulling bedraagt 20% van het uitkeringsloon. En deze is dus voor rekening van Maqqie.
 • Pensioen - Ook uitzendkrachten hebben recht op pensioen. In de cao voor Uitzendkrachten is vastgesteld hoe de regeling voor uitzendkrachten werkt.
 • Scholing - Ontwikkeling is natuurlijk super belangrijk. Daarom doen wij ook een bijdrage aan het ‘potje’ voor de scholing van de werknemer.
 • Sociaal fonds - Stichting Fonds Uitzendbranche (SFU) is per 1 januari 2007 in het leven geroepen. En draagt onder andere zorg voor de controle op de naleving van de cao voor Uitzendkrachten.

Sociale lasten

 • AWF - in Nederland wordt een werknemer die onvrijwillig werkloos raakt, niet zomaar aan zijn lot overgelaten. Hij/zij ontvangt een (tijdelijke) uitkering. 
 • ZVW (De Zorgverzekeringswet) - Werkgevers betalen de zogenoemde werkgeversheffing zorgverzekeringswet. De Belastingdienst bepaalt de hoogte van deze bijdrage.
 • Werkhervattingskas/WIA - Werkgevers betalen ook de premie voor de werkhervattingskas.
 • Transitievergoeding - Vanaf januari 2020 heeft een werknemer (onder bepaalde voorwaarden) recht op transitievergoeding bij ontslag.
linkedin

Meer weten over de werk-app Maqqie?

Eén app, alles geregeld. Vanaf nu heb je al het regelwerk rond personeel en tijdelijke versterking in één keer geregeld. Kandidaten, contracten, payrolling, freelancers, administratie… alles! En allemaal gewoon via je smartphone.

Het is je alles-in-één-regelapp, waarmee jij vrijer en flexibeler kunt ondernemen dan ooit.

Leer meer

Contact Maqqie

Start je aanvraag

Ontvang binnen één uur een offerte. Toch liever direct contact? Bel ons op 088 010 7500

We gebruiken je e-mail alleen voor de offerte!

Deze bedrijven zijn al goedkoper uit