Wat is payrolling?

Laten we beginnen bij het begin :-) Bij payrolling neemt de payroller het juridisch werkgeverschap over van een bedrijf. De werknemers van een bedrijf gaan dus officieel in dienst bij de payroller. Het feitelijk werkgeverschap (dus de aansturing van het personeel op de werkvloer) blijft in handen van het bedrijf zelf.

De risico’s, zoals bijvoorbeeld de doorbetaling van het loon bij (langdurige) ziekte of arbeidsongeschiktheid zijn voor de payroller. Daarmee kan een bedrijf dat gebruik maakt van payrolling risico's afdekken en flexibeler zijn.

Vraag vrijblijvend informatie aan

De WAB in een notendop

Op 1 januari 2020 ging de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in. Deze wet heeft voor de traditionele payrollers grote gevolgen gehad. Want werknemers die in 2020 een payroll-contract kregen, moesten minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden en rechtspositie krijgen als vaste werknemers.

Daarnaast trad er per 1 januari 2021 óók nog eens het laatste element van de WAB in. Die stelde dat werknemers via een payroll-constructie recht hebben op een 'adequaat' pensioen.

 

Wat verandert er met de WAB voor payrollers?

Voor de traditionele payrollers dus heel veel.

 • Payrollers mogen na 1-1-2020 de uitzend-cao niet meer toepassen als zij:
  • Geen allocatiefunctie vervullen (matchen van vraag en aanbod)
   óf
  • Exclusiviteit afspreken in de contracten met de werknemers
 • Payrollers mogen geen premies meer afdragen aan het pensioenfonds StiPP en dus:
  • Moet iedere werknemer meegenomen worden in de pensioenregeling van de feitelijk werkgever (niet haalbaar) 
   óf
  • Moet er een pensioenregeling vanuit de payroller worden opgezet (te duur)

Wat betekent dit concreet?

 • Traditionele payrollers kunnen geen 5,5 jaar flexibele contracten meer aanbieden
 • Traditionele payrollers zullen zich aan de ketenregeling moeten houden van maximaal 3 jaar / 3 contracten
 • Traditionele payrollers kunnen geen premies meer afdragen aan pensioenfonds StiPP

Best ingrijpend, toch? Het zorgde er in ieder geval voor dat veel traditionele payrollers stopten.

 

Hoe lost Maqqie dit op?

Er zijn dus twee punten waar we rekening mee moeten houden. De allocatiefunctie en non-exclusiviteit. We lichten ze beide toe. 

De allocatiefunctie 

Wij voldoen aan de allocatiefunctie. De afgelopen jaren hebben we keihard gewerkt aan onze werving & selectie app. In onze app kunnen bedrijven vacatures plaatsen. Bij wet is dit al een allocatiefunctie. Alle vormen van allocatie voldoen, dus óók technische allocatie. Deze hebben we dus getackled :-)

Non-exclusiviteit

Als wij een werknemer van jou op de payroll hebben, dan is de allocatiefunctie een doorlopend proces. Een werknemer is namelijk nóóit exclusief aan het werk, en is daarom vrij om er iets naast te doen. Is er geen werk? Dan gaan wij op zoek naar nieuw werk bij een ander bedrijf (inlener). Ook de non-exclusiviteit hebben wij dus op orde.

Vraag je offerte aan

 

Bevestiging Wouter Koolmees

Heb je nog twijfels? Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Nederland heeft over de WAB kamervragen beantwoord. Hieronder is zijn antwoord te lezen. Dat antwoord geeft aan dat de allocatiefunctie en non-exclusiviteit er inderdaad voor zorgen dat de uitzendrelatie kan doorgaan na invoering van de WAB.

Vraag
Deelt u de mening dat als bij een bestaande detacheringsovereenkomst het werk vanaf 1 januari wordt voortgezet als uitzendovereenkomst, het heel onwaarschijnlijk is dat de overeenkomst tot stand is gekomen in het kader van het samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, gezien het feit dat de driehoeksrelatie al langer bestond?

Antwoord
Zoals eerder aangegeven kan er bij detachering sprake zijn van uitzenden of van payrolling. Indien de werkgever geen allocatiefunctie heeft vervuld en de werknemer wordt exclusief terbeschikkinggesteld aan de inlener dan is er sprake van payrolling en mogen de uitzendbepalingen niet langer gehanteerd worden. In dat geval kan een payrollrelatie niet zomaar worden omgezet naar een uitzendrelatie. De werkgever heeft in dat geval immers geen allocatieve functie vervuld.

Het kan zeker zijn dat een driehoeksrelatie die al langer bestaat, tot stand is gekomen in het kader van het samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. In dat geval is het zo dat een uitzendrelatie die voor 1 januari 2020 is aangegaan ook na 1 januari 2020 voortduurt.

Conclusie?

Wij mogen bij Maqqie dus wél gebruik maken van de uitzend-cao en het pensioenfonds StiPP. Allemaal omdat wij de allocatiefunctie hebben en géén exclusiviteit afspreken in de contracten met onze payroll-werknemers.

Toch nog meer informatie?

Meer dan 1100 bedrijven gingen je voor ;-)