Wij van Maqqie zien de toenemende flexibilisering van de laatste jaren als een blijvertje. Allereerst vanwege de demografische ontwikkeling, hierdoor zal de schaarste op de arbeidsmarkt in veel branches nog jaren voortduren ook in perioden van laagconjunctuur. Met een flexibelere arbeidsmarkt wordt een efficiënte inzet van de beschikbare capaciteit bevorderd.

Daarnaast zijn lange dienstverbanden uit de gratie bij de generaties (Y en Z) geboren tussen 1980 en 2010. Zij werken vooral om te leven. Ervaring(en) opdoen staat voor hen op de eerste plek. Een baan moet passen bij hoe zij hun leven willen indelen.

Werk organiseert zich in de 21e eeuw in netwerkstructuren. Van de ene ervaring naar de andere. Via bestaande relatie naar nieuwe relaties. Van vast naar flexibel. De platformeconomie sluit daar naadloos op aan en vormt een stevige bedreiging voor de traditionele en weinig transparante markt van intermediairs.

Echter waar uitzendkrachten en payrollers kunnen rekenen op het sociale vangnet waar we in Nederland trots op zijn, tarten de meeste digitale werkplatformen deze zekerheden. “Werknemers” worden veredelde zelfstandigen, lopen debiteurenrisico, missen een vangnet bij ziekte en bouwen geen pensioen op.

Wij zijn er van overtuigd dat de platformeconomie toekomst heeft, ook op het gebied van arbeid. Het sluit het aan bij hoe jongere generaties invulling willen geven aan hun work-life balance en past bij een efficiënte benutting van het potentieel in een aanhoudend schaarse markt. Tot voor kort was er geen enkel platform dat rekening houdt met de complexe spelregels die onze arbeidsmarkt kent. Innovatie met behoud van sociale zekerheid. Bij Maqqie gaan we die uitdaging aan.

Deze blog is tevens gepubliceerd in het magazine "100 jaar Van Spaendonck".