Cao Open Teelten

Op deze pagina vind je gemakkelijk alle updates over de cao Open Teelten.  Dit kunnen bijvoorbeeld actuele berichten, salarisverhogingen of premie overzichten zijn. De cao is van toepassing op werknemers die werkzaam zijn bij boomkwekerijen, fruittelers, bloembollenkwekers, akkerbouw en vollegrondstuinbouw.

Ik wil cao updates

Looptijd cao Open Teelten

  • 1 maart 2021 t/m 28 februari 2023

Actualiteiten 

  • De feitelijke lonen en salarisschalen worden als volgt verhoogd: Per 1 juli 2022: 2,0%

Loonsverhogingen / eenmalige uitkeringen 

  • 01-07-2022: 2 procent salarisverhoging

Altijd op de hoogte blijven van cao updates in de open teelt?