Navigeer naar content

Cao bouw en infra

 • Cao bouw en infra

  Onder de cao bouw en infra vallen bedrijven die zich richten op productie voor en/of dienstverlening gericht op derden, bedrijven die bouwen in eigen beheer, uitzendondernemingen en opleidingsbedrijven.

  In de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) leggen werkgevers, werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties zoals vakbonden afspraken over arbeidsvoorwaarden vast die vaak gunstiger zijn dan afspraken in de wet.

Bouwplaatsmedewerkers en UTA-medewerkers

Binnen de cao bouw en infra wordt er onderscheid gemaakt tussen bouwplaatsmedewerkers en UTA-medewerkers. Een bouwplaatsmedewerker is werkzaam op de bouwplaats en een UTA-medewerker (Uitvoerend Technisch Administratief) heeft een functie zoals werkvoorbereider, planner, calculator, personeelszaken etc.

Er gelden andere regels voor bouwplaatsmedewerkers dan voor UTA-medewerkers op het gebied van bijvoorbeeld loon en ATV-dagen.

Opzeggen

De opzegtermijn voor de werkgever is één maand wanneer de werknemer korter dan 5 jaar in dienst is, 2 maanden bij een duur van 5 tot 10 jaar, 3 maanden bij een duur van 10 tot 15 jaar en 4 maanden bij een duur van 15 jaar of langer.

Wanneer de werknemer wil opzeggen geldt standaard een opzegtermijn van één maand.

Pensioen

De pensioenregeling voor Bouw en infra loopt via het pensioenfonds bpfBouw.

Opleidingen

De cao bouw en infra verplicht de werkgever om voor zowel bouwplaatsmedewerkers als UTA-medewerkers scholing beschikbaar te stellen als dit noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie.

 • Belangrijke wijzigingen binnen de cao

  • Per 1 juli 2024 gaat het loon omhoog met 3,5% + €50 (naar rato).

  • Per 31 december 2024 gaat het nieuwe functie- en loongebouw in. Daarmee is er straks maar één loongebouw in plaats van de huidige twee.

  Wijzigingen cao particuliere beveiliging

Cao bouw en infra salarisschalen 2024

Garantieloon bouwplaatsmedewerker 21 jaar en ouder. Geen zorgen meer over salariswijzigingen?

salarisschalen-maqqie

Garantieloon bouwplaatsmedewerker 16 t/m 20 jaar

salarisschalen-maqqie

Garantieloon leerlingwerknemer tijdens bbl 2 of tweejarig bbl 3

salarisschalen-maqqie

Garantieloon leerlingwerknemer tijdens driejarig bbl 3

salarisschalen-maqqie

Garantieloon UTA-medewerker 21 jaar en ouder

salarisschalen-maqqie

Garantieloon UTA-medewerker 16 t/m 20 jaar

salarisschalen-maqqie

 • Meer focus op jouw bouwbedrijf

  Wil jij je volledig richten op het managen van jouw organisatie? Maqqie neemt voor jou de personeelsadministratie over. Van verloning tot reiskostenvergoeding, van pensioenopbouw tot belastingen en premies. Bekijk wat we voor jou kunnen betekenen.

  Maqqie voor de bouw

Reiskostenvergoeding

Reiskosten bouwplaatswerknemer
Er is recht op reiskostenvergoeding als er meer dan 15 km gereisd moet worden, er tijdens het werk moet worden gereisd, er tijdens vorstverlet op verzoek van werkgever gereisd moet worden of er bij ziekte de arbodienst moet worden bezocht.

salarisschalen-maqqie

Reiskosten UTA-werknemer
Voor woon-werkverkeer heeft de UTA-werknemer recht op een vergoeding van €0,23 per km. Let op: deze vergoeding geldt niet als werkgever een OV-kaart voor werknemer heeft geregeld.

Verhuist de werknemer op eigen initiatief en wordt de afstand woon-werkverkeer langer? Dan worden de extra kilometers niet vergoed.

Meer weten?
Geen omkijken meer naar toeslagen met Maqqie

Op de hoogte blijven van cao-wijzigingen?

Schrijf je in en ontvang alle updates van de cao waarin jij actief bent.

Start vandaag nog met maqqie

Maak het jezelf makkelijk en regel online je contracten en uitbetalingen. Wij zorgen voor jouw medewerkers, jij kiest voor maximale vrijheid om te ondernemen. Ontdek hoe jouw personeels- en salarisadministratie sneller en beter kan. We helpen kosteloos bij de overstap indien nodig.