Navigeer naar content

Cao horeca (KNH)

 • Koninklijke Horeca Nederland

  De onderneming waarin het hotel-, pension-, het restaurant-, het café-, het cafetaria-, het lunchroom- of het cateringbedrijf (daaronder niet begrepen het contractcateringbedrijf) wordt uitgeoefend. Daarnaast geldt het voor ondernemingen waarin de
  verstrekking van logies, samen gaat met dienstverlening of de verstrekking van maaltijden, spijzen of dranken voor verbruik ter plaatse of directe consumptie, als bedrijf plaats heeft.

  Horeca cao

Loontabel horeca 2024

In het handboek referentiefuncties horeca staat in welke functie de medewerker thuishoort. De werkgever stelt een functie vast door een omschrijving te maken van de belangrijkste taken en verantwoordelijkheden. Vervolgens vergelijkt hij deze met de functies die in het Handboek staan.

Vakkrachten van 21 jaar of ouder hebben recht op een jaarlijkse periodieke verhoging van 2%. De voorwaarde is dat het loon op 31 december van het vorige jaar tussen het minimum- en het eindloon ligt. Geen zorgen meer over periodieken en salariswijzigingen?

 • Pensioen

  Voor wat betreft de pensioenvorming verwijst deze cao naar de verplichtingen en de dispensatiemogelijkheden van het pensioenfonds horeca en catering.

  404 pagina
 • Reiskosten vergoeding

  Je bent als werkgever niet verplicht om reiskosten voor woon-werkverkeer te vergoeden, tenzij dit schriftelijk overeengekomen is. Het staat je wel vrij om dit wel te doen.

  Een medewerker met de auto gaat, mag maximaal 0,23 eurocent per kilometer onbelast vergoedt krijgen. Als een medewerker met het openbaar vervoer reist, mag je kiezen: je kunt 0,23 eurocent per kilometer onbelast vergoeden, maar je mag ook de werkelijke reiskosten onbelast vergoeden.

  Een medewerker die de reisafstand gedeeltelijk aflegt met eigen vervoer en gedeeltelijk met het openbaar vervoer, mag voor de volledige reisafstand een onbelaste vergoeding van 0,21 eurocent per kilometer. In plaats daarvan mag je ook de werkelijke kosten van het openbaar vervoer onbelast vergoeden, vermeerderd met maximaal 0,21 eurocent per kilometer die met eigen vervoer is gereisd.

  Reiskostenvergoeding cao particuliere beveiliging

Overwerk

Overuren worden vergoed in de vorm van vrije tijd: 1 uur overwerk is 1 uur vrije tijd. Na een jaar berekende overuren moeten uiterlijk de daaropvolgende 13 weken gecompenseerd te worden. Lukt dat niet, dan moeten de uren uiterlijk in de maand na afloop van deze periode tegen 100% vergoeding uitbetaald worden.

Feestdagen

De werknemer heeft recht op een toeslag van 50 procent in tijd of geld indien hij/zij werkt op eerste kerstdag, tweede kerstdag en/of nieuwjaarsdag.

Opzegging

Opzegtermijn door werkgevers:

De opzegtermijn is afhankelijk van de duur van het dienstverband:

Dienstverband van 0 tot 5 jaar: 1 maand opzegtermijn
Dienstverband van 5 tot 10 jaar: 2 maanden opzegtermijn
Dienstverband van 10 tot 15 jaar: 3 maanden opzegtermijn
Dienstverband van 15 jaar of langer: 4 maanden opzegtermijn

Opzegtermijn als een werknemer ontslag neemt:

Wanneer jouw medewerker zijn arbeidsovereenkomst opzegt, geldt in principe één kalendermaand opzegtermijn.

Tussentijds de looptijd van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd opzeggen is alleen mogelijk wanneer dit is opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Zorg dus dat er afspraken over tussentijds opzeggen in de cao opgenomen is.

Opzegtermijn voor oproepkrachten is:

 • 4 dagen voor functiegroep Strandmedewerker en functie Invalkracht - terras;
 • 24 uur voor overige functies
 • 40 uur voor overige functies.
 • Meer focus op jouw horecabedrijf

  Wil jij je volledig richten op het managen van jouw organisatie? Maqqie neemt voor jou de personeelsadministratie over. Van verloning tot reiskostenvergoeding, van pensioenopbouw tot belastingen en premies. Bekijk wat we voor jou kunnen betekenen.

  Maqqie voor de horeca
  Dashboard horeca

Start vandaag nog met maqqie

Maak het jezelf makkelijk en regel online je contracten en uitbetalingen. Wij zorgen voor jouw medewerkers, jij kiest voor maximale vrijheid om te ondernemen. Ontdek hoe jouw personeels- en salarisadministratie sneller en beter kan. We helpen kosteloos bij de overstap indien nodig.