Navigeer naar content

Betaal jij je medewerkers door op een vrije feestdag?

Feestdagen als Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, Koningsdag, Kerstmis en Nieuwjaar zijn afhankelijk van de cao een vrije feestdag die je moet doorbetalen. Onderstaand vind je de lijst met cao's waaruit we hebben afgeleid of je open of gesloten bent en of je dus een vrije feestdag moet doorbetalen. Daarnaast kan het soort contract verschil maken.

Vrije feestdag en uitzendkracht

Een uitzendkracht werkt op basis van de uitzend-cao. De uitzend-cao erkent alleen feestdagen op doordeweekse werkdagen. Eerste Paasdag, Eerste Pinksterdag en soms ook Koningsdag of Kerstdagen vallen in het weekend en betaal je dus niet standaard uit.

Wanneer een uitzendkracht op een doordeweekse feestdag minimaal 7x heeft gewerkt in de voorgaande 13 weken, dan krijgt hij het gemiddeld aantal uren uitbetaald die hij die dag heeft gewerkt. Heeft je medewerker nog geen 13 weken gewerkt? Dan kijken we of hij in de contractduur minimaal de helft van de tijd op deze dag heeft gewerkt. 

Vrije feestdag en (payroll)contract met vast aantal uur

Medewerkers met een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd met een vast aantal uur worden doorbetaald op een vrije feestdag op basis van de geldende cao. Meestal is één van deze twee opties van toepassing:

  • Uitbetaling van het gemiddeld aantal uren die ze normaal op die dag werken.

  • Uitbetaling van een standaard werkdag.

Vrije feestdag en oproepkracht / 0-urencontract

Een oproepkracht roep je niet op dus betaal je ook niet tijdens een vrije feestdag.

Betaal jij jouw medewerkers door op een vrije feestdag?

Afhankelijk in welke cao jouw bedrijf valt, ben je verplicht een vrije feestdag door te betalen. Onderstaand zie je een lijst van cao's waaruit wij hebben afgeleid of je bedrijf op feestdagen open of gesloten is. Wanneer je bedrijf volgens de cao open is tijdens feestdagen, worden feestdagen gezien als standaard werkdagen en hoef je niet door te betalen. Wanneer je bedrijf gesloten is, ben je verplicht een vrije feestdag door te betalen.

Doorbetaling feestdagen uitzendkrachten

Per cao hebben wij afgeleid of jouw bedrijf gesloten of geopend is tijdens vrije feestdagen. Wanneer je bedrijf volgens de cao gesloten is, betaal je een uitzendkracht door op deze feestdag wanneer deze op een doordeweekse feestdag minimaal 7x heeft gewerkt in de voorgaande 13 weken. Wanneer je bedrijf volgens de cao open is, wordt deze dag gezien als normale werkdag en betaal je alleen voor gewerkte uren.

Staat je cao er niet bij? Neem dan contact met ons op.

Cao

Gesloten of geopend

Detailhandel in aardappelen, groenten en fruit

Gesloten

Afbouw

Gesloten

Aviko BV

Gesloten

Bakkersbedrijf

Gesloten

Beroepsgoederenvervoer

Gesloten

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (MBO)

Gesloten

Besloten busvervoer

Gesloten

Particuliere Beveiliging

Gesloten

Bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven

Gesloten

Groothandel in bloembollen

Gesloten

Gespecialiseerde detailhandel in bloemen en planten

Open

Bouw en infra

Gesloten

Dagrecreatie

Geopend

Dibevo

Gesloten

Drankindustrie en groothandel in dranken

Gesloten

Drogisterijbranche

Gesloten

Evenementen- en horecabeveiligingsbranche

Geopend

Retail Non-Food

Gesloten

Geestelijke gezondheidszorg

Gesloten

Gehandicaptenzorg

Geopend

Glastuinbouw

Gesloten

Hellende daken

Gesloten

Hoger Beroepsonderwijs (HBO)

Gesloten

Horeca

Geopend

Hoveniersbedrijf in Nederland

Gesloten

Kinderopvang

Gesloten

Groen, grond en infrastructuur

Gesloten

Levensmiddelenbedrijf

Gesloten

M&T Carrosseriebedrijf

Gesloten

M&T Goud- en zilvernijverheid

Gesloten

M&T Isolatiebedrijf

Gesloten

M&T Metaalbewerkingsbedrijf

Gesloten

M&T Technisch installatiebedrijf

Gesloten

Metalektro

Gesloten

Interieurbouw en meubelindustrie

Gesloten

Motorvoertuigenbedrijf en tweewielerbedrijf

Gesloten

NBBU/Geen cao

Gesloten

Nederlandse Podia

Gesloten

Nederlandse gemeenten

Gesloten

Open teelten

Gesloten

PostNL voor postbezorgers

Gesloten

Productiegerichte dierhouderij

Gesloten

Recreatie

Geopend

Reisbranche

Geopend

Schilders-, afwerkings- en glaszetbedrijf

Gesloten

Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf

Gesloten (A-/B-/C-deel)

Geopend (D-deel)

Sport

Gesloten

Tankstations en wasbedrijven

Geopend

Zorgvervoer en taxi

Gesloten

Technische groothandel

Gesloten

Groothandel in textielgoederen en aanverwante artikelen

Gesloten

Timmerindustrie

Gesloten

Toneel en dans

Gesloten

Voortgezet onderwijs

Gesloten

Welzijn, maatschappelijke dienstverlening, sociaal werk

Gesloten

Ziekenhuizen

Open

Houtverwerkende industrie

Gesloten

ANKO Kappers

Gesloten

Mise en Place projects

Geopend

Sitech services BV

Gesloten

Woondiensten

Gesloten

Facilitaire contactcenters

Gesloten

Doorbetaling feestdagen payroll - contract met vast aantal uren

Per cao hebben we afgeleid of jouw bedrijf gesloten of geopend is tijdens vrije feestdagen. De uitbetaling van vrije feestdagen is van toepassing op medewerkers met een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd met een vast aantal uren. Wanneer je bedrijf geopend is volgens de cao, dan is de feestdag net als een normale werkdag en betaal je alleen voor gewerkte uren. Wanneer je bedrijf gesloten is volgens de cao, dan betaal je ofwel een standaard werkdag ofwel het gemiddeld aantal uren dat ze normaal op deze dag werken.

Staat je cao er niet bij? Neem dan contact met ons op.

Cao

Gesloten of geopend

Doorbetaling bij een vast uren contract

Beroepsgoederenvervoer

Gesloten

Indien het een vast rooster betreft, worden uren doorbetaald o.b.v. het vaste rooster.

Indien het een onregelmatig rooster betreft, wordt doorbetaald indien de medewerker 7 keer in de voorgaande 13 weken op die weekdag heeft gewerkt. Doorbetaling vindt dan plaats o.b.v. het gemiddelde voor die weekdag.

Particuliere beveiliging

Gesloten

Fulltime medewerker:

  1. Valt de feestdag op een doordeweekse dag? Dan krijgt de medewerker 7,2 uur extra vakantietegoed.

  2. Hoeft de medewerker niet te werken en heeft deze niet roostervrij volgens het rooster? Dan wordt deze feestdag aangemerkt als vakantiedag.

  3. Werkt de medewerker wel op de feestdag? Dan kan het extra vakantietegoed op een later moment weer opgenomen worden.

Parttime medewerker:

  1. Werkt de medewerker op de doordeweekse feestdag? Dan krijgt deze een extra vakantietegoed van het aantal gewerkte uren. Maar maximaal 7,2 uur.

  2. Werkt de medewerker niet op de doordeweekse feestdag? Dan krijgt deze een extra vakantietegoed van het aantal uren wat in het rooster staat.

  3. Valt deze doordeweekse feestdag samen met een roostervrije dag? Dan krijgt de medewerker een extra vakantietegoed van 20% van zijn arbeidstijd per week.

Gespecialiseerde detailhandel in bloemen en planten

Open

Geen doorbetaalde feestdag.

Bouw en infra

Gesloten

De medewerker heeft recht op het vast overeenkomen loon. Bij Maqqie kijken we naar het gemiddelde over de voorgaande 13 weken.

Dagrecreatie

Geopend

Geen doorbetaalde feestdag.

Drogisterijbranche

Gesloten

In de week waarin de feestdag valt, krijgt de werknemer die 37 uur per week werkt, 1 dag (7,4 uur) doorbetaald vrij. Voor werknemers die minder dan 37 uur per week werken, geldt deze regeling naar rato van hun contracturen (contracturen / 37 x 7,4 uur).

Retail Non-Food

Gesloten

Indien het een vast rooster betreft, worden uren doorbetaald o.b.v. het vaste rooster.

Indien het een onregelmatig rooster betreft, wordt doorbetaald indien de medewerker 8 keer in de voorgaande 13 weken op die weekdag heeft gewerkt. Doorbetaling vindt dan plaats o.b.v. het gemiddelde voor die weekdag.

Horeca

Geopend

Geen doorbetaalde feestdag. Lees hier of je jouw personeel extra moet betalen als ze werken op een feestdag.

Geen cao

Gesloten

Er wordt doorbetaald indien de medewerker 7 keer in de voorgaande 13 weken op die weekdag heeft gewerkt. Heeft je medewerker nog geen 13 weken gewerkt? Dan kijken we of hij in de contractduur minimaal de helft van de tijd op deze dag heeft gewerkt. 

PostNL voor postbezorgers

Gesloten

De werkgever betaalt het salaris door op dezelfde wijze als wanneer het geen zon- of feestdag was geweest.

Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf

Gesloten (A-/B-/C-deel)

Geopend (D-deel)

A-/B-/C-deel

De medewerker krijgt gewoon loon doorbetaald op feestdagen o.b.v. de normaal ingeroosterde uren. Dit wordt berekend over het gemiddelde voor deze weekdag.

D-deel

Feestdagen worden gezien als een normale werkdag en niet doorbetaald.

Facilitaire contactcenters

Gesloten

Wanneer de medewerker niet hoeft te werken wordt een standaard werkdag doorbetaald.

Wanneer de medewerker wel moet werken op een feestdag, heeft de medewerker recht op 100% feestdagentoeslag.

Wanneer worden feestdagen uitbetaald?

Feestdag

Datum

Urenregistratie gewerkte uren uiterlijk op

Datum wekelijkse uitbetaling

Datum uitbetaling 4-wekelijks

Nieuwjaarsdag

01-01-2024

08-01-2024

12-01-2024

02-02-2024

Eerste Paasdag*

31-03-2024

01-04-2024

05-04-2024

26-04-2024

Tweede Paasdag

01-04-2024

08-04-2024

12-04-2024

26-04-2024

Koningsdag*

27-04-2024

29-04-2024

03-05-2024

24-05-2024

Bevrijdingsdag*

05-05-2024

06-05-2024

10-05-2024

24-05-2024

Hemelvaartsdag

09-05-2024

13-05-2024

17-05-2024

24-05-2024

Eerste Pinksterdag*

19-05-2024

20-05-2024

24-05-2024

24-05-2024

Tweede Pinksterdag

20-05-2024

27-05-2024

31-05-2024

21-06-2024

Eerste Kerstdag

25-12-2024

30-12-2024

03-01-2025

03-01-2025

Tweede Kerstdag

26-12-2024

30-12-2024

03-01-2025

03-01-2025

*Uitzend-cao betaalt geen feestdagen het weekend.

Ontvang ik een factuur voor feestdagen?

Het doorbetalen van feestdagen is een optie in het tarief. Afhankelijk of je hiervoor hebt gekozen ontvang je wel of geen factuur achteraf. Bij uitzendcontracten zit de doorbetaling meestal in het tarief. Weten of dit bij jou in het tarief zit? Dit staat in de opdrachtbevestiging die je terug kunt vinden onder ‘documenten’ in de Maqqie-app.

Heb je nog meer hulp nodig?

We staan graag voor je klaar!