Navigeer naar content
Maqqie logo

Wanneer betaal ik hoge of lage WW-premie?

Voor elke medewerker die via Maqqie werkt, is Maqqie verplicht bepaalde werkgeverslasten af te dragen.

Een bijdrage aan de werkloosheidswet is er hier één van: de ww-premie. Er zijn twee tarieven hierin:

  • Laag tarief is 2,64%

  • Hoog tarief is 7,64%

Wanneer wordt welk tarief gebruik?

Lage ww: wanneer iemand jonger is dan 21 én hij/zij minder dan 12 uur per week werkt. Met een Fase C (Fase 4) contract en onbepaalde tijd contract, geldt er standaard een laag tarief.

Hoge ww: wanneer iemand is dan ouder dan 21 en/of de medewerker werkt meer dan 12 uur per week. Met een oproepcontract geldt er standaard een hoog tarief.

Heb je nog meer hulp nodig?

We staan graag voor je klaar!