Navigeer naar content

Hoofdlijnenakkoord: wat betekent dit voor de arbeidsmarkt?

12 juni 2024

Bij Maqqie geloven we dat wet- en regelgeving niet bij de arbeidsmarkt van nu passen. We gebruiken technologische innovatie om de flexibiliteit en eenvoud te bieden waar werkgevers om vragen. Het Hoofdlijnenakkoord tussen PVV, VVD, NSC en BBB bevat verschillende maatregelen die de arbeidsmarkt moeten hervormen. Maar in hoeverre maken deze maatregelen echt het verschil?

De arbeidsmarkt is de achilleshiel van de samenleving. Er zijn te weinig mensen beschikbaar voor de grote transities in zorg, woningbouw, energie en klimaat.

“De arbeidsmarkt speelt een rol in alles wat we als maatschappij doen, willen doen en moeten doen. Helaas hebben we nooit de arbeidsmarkttransitie gedefinieerd, wat eigenlijk een voorwaarde is voor alles wat we willen bereiken”, aldus Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt aan de Tilburg University laatst op BNR. De grenzen zijn bereikt wat betreft de hoeveelheid regelgeving en de uitvoerbaarheid. In het hoofdlijnenakkoord mist de urgentie die nodig om grote transities mogelijk te maken. Dit vraagt om een grondige stelselherziening.

Werk moet lonen: nog meer regels

Het nieuwe kabinet heeft ‘loon naar werken’ als basisprincipe. De voorgestelde maatregelen zorgen ervoor dat méér werken ertoe leidt dat mensen daadwerkelijk meer verdienen, met name de middeninkomens. Volgens onze CEO Pieter Leenman is dat hard nodig: “ik hoor regelmatig van situaties waar werkenden besluiten parttime te blijven werken omdat fulltime onderaan de streep niet loont, en dat in een tijd van grote personeelstekorten.”

Eén van die maatregelen is de introductie van een extra belastingschijf. Volgens onze CEO Pieter Leenman vormen deze maatregelen slechts een lapmiddel. "De introductie van een extra belastingschijf, het verhogen van de huurtoeslag en het kindgebonden budget zijn positieve stappen, maar lossen de kern van het probleem niet op. Wat echt nodig is, is een grondige herziening van het hele stelsel. Stop met oplappen, heb de moed om in het belang van nieuwe generaties een modern sociaal- en belastingstelsel neer te zetten, met voldoende prikkels om te werken, een stelsel waar de BV Nederland komende decennia mee vooruit kan."

Eerder betoogde Pieter Leenman hierover in Flexnieuws.

Verhoging WW-premie: te duur betaalde bankzitters

De geplande verhoging van de WW-premie roept vragen op. De werkloosheid in Nederland is historisch laag en bedrijven hebben moeite om geschikte werknemers te vinden.

Pieter Leenman stelt: "In plaats van premieverhoging zou de overheid de markt de gelegenheid moeten geven om eigen risicodrager te worden voor de WW. De private sector, ondersteund door technologie, is prima in staat om mensen aan het werk te houden. Dit is een kans om de werkloosheidsverzekering te moderniseren en efficiënter te maken." Eerder sprak Pieter Leenman in een column over WW-premie in relatie tot ‘te duur betaalde bankzitters’ waarbij hij vrijwillig eigen risicodragerschap voor de WW als de volgende stap zag.

Eerlijkere belasting van arbeid

Het is positief dat de wet Verduidelijking Arbeidsrelaties (VBAR) wordt voortgezet, vooral met de invoering van een minimumtarief. Over het inbeddingscriterium zijn en blijven we sceptisch. Echter, de verschillende vormen van arbeid worden momenteel ongelijk belast.

Pieter Leenman licht toe: "De angel moet eruit. Het fiscale voordeel voor zelfstandigen moet worden verminderd door de zelfstandigenaftrek af te schaffen. De MKB winstvrijstelling en investeringsregelingen mogen blijven voor zzp'ers. Maar verhoog dan ook de loonheffingskorting met een flexpremie voor flexwerkers in loondienst.

Flexibele inzetbaarheid via een arbeidsovereenkomst verdient ook een lagere belastingdruk. Het zou relatief meer mogen opleveren dan een vast dienstverband." Lees meer over een eerlijkere belasting van arbeid.

Toelatingsstelsel voor uitzendbureaus: kwaliteit boven snelheid

De invoering van een toelatingsstelsel voor uitzendbureaus is noodzakelijk om malafide intermediairs aan te pakken. Hierin is zorgvuldigheid van groot belang.

Pieter Leenman benadrukt: "De complexiteit van de wet is zo groot, dat effectieve handhaving moeilijk is. Het is daarom verstandig dat de minister meer tijd neemt voor de wijze van uitvoering van deze regulering. Het is belangrijk dat we een toelatingsstelsel ontwikkelen dat betaalbaar, praktisch uitvoerbaar en te handhaven is. De pakkans van malafide partijen moet daadwerkelijke omhoog."

Arbeidsmigratie: eerlijker en efficiënter

Goede faciliteiten voor kennismigranten blijven broodnodig voor het vestigingsklimaat van bedrijven. Pieter Leenman zegt daarbij het volgende: “Misbruik moet echter worden tegengegaan. We hebben enerzijds een duidelijker zicht nodig op wie wij als BV Nederland nodig hebben, maar anderzijds ook op wie ons nodig heeft.

Wat dat betreft valt er wat te zeggen voor dit strengste migratiebeleid ooit en ook raakt aan arbeids- en studiemigratie. Betere criteria helpen om het systeem eerlijker en efficiënter te maken, en om te waarborgen dat arbeidsmigratie bijdraagt aan onze economie zonder onnodige belasting op onze middelen en infrastructuur.”

Conclusie

De voorgestelde maatregelen in het Hoofdlijnenakkoord zijn een stapje in de goede richting. Maar het akkoord mist urgentiebesef, de grote opgaven waar we als samenleving voor staan vragen om een moderne arbeidsmarkt. Een ambitieuze visie op hoe die arbeidsmarkttransitie vorm te geven ontbreekt in het Hoofdlijnenakkoord.

Het wordt tijd voor een wendbare arbeidsmarkt waar het potentieel maximaal benut kan worden om de grote maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden. Flexibiliteit vanuit gegarandeerde inkomenszekerheid, technologisch is dat inmiddels te realiseren. Er is dus meer nodig dan wat er nu op tafel ligt. In de tussentijd zorgen we met Maqqie dat we de complexiteit zoveel mogelijk weg automatiseren zodat werkgevers zich kunnen focussen op wat er écht toe doet.

Start vandaag nog met maqqie

Maak het jezelf makkelijk en regel online je contracten en uitbetalingen. Wij zorgen voor jouw medewerkers, jij kiest voor maximale vrijheid om te ondernemen. Ontdek hoe jouw personeels- en salarisadministratie sneller en beter kan. We helpen kosteloos bij de overstap indien nodig.