Navigeer naar content

Nieuwe prijzen per 1 januari

04 januari 2024

Vanaf 1 januari gaan veel wettelijke wijzigingen in. Bijvoorbeeld het minimumuurloon, wat met 15,29% verhoogd wordt bij bedrijven die een 40-urige werkweek hanteren. Maar ook de verlaging van de pensioenleeftijd van 21 naar 18 jaar. In onze nieuwsupdate van november kon je al alles lezen over deze wijzigingen. De cao’s zullen hierop volgend hun voorwaarden updaten.

Prijsaanpassingen

Wettelijke aanpassingen

Op 1 januari 2024 wordt het wettelijk minimumuurloon ingevoerd. Dat is het brutominimumloon per uur. Daarmee verdwijnen de vaste minimum maand-, week- en daglonen. Er geldt altijd 1 vast minimumuurloon voor alle werknemers van 21 jaar en ouder. Voor werknemers onder 21 jaar gelden vanaf 1 januari 2024 vaste minimumjeugdlonen per uur. Deze minimumjeugduurlonen zijn afgeleid van het wettelijk minimumuurloon. In onderstaande tabel vind je het minimumloon per uur naar leeftijd (brutobedragen per 1 januari 2024):

Leeftijd

Per uur

21 jaar en ouder

€ 13,27

20 jaar

€ 10,62

19 jaar

€ 7,96

18 jaar

€ 6,64

17 jaar

€ 5,24

16 jaar

€ 4,58

15 jaar

€ 3,98

Alle lopende overeenkomsten worden indien nodig hierop aangepast. Ook andere wettelijke wijzigingen worden doorgevoerd, al hebben deze nauwelijks impact op de werkgeverslasten. Daarnaast gaan medewerkers vanaf 18 jaar pensioen opbouwen. Deze extra kosten zul je met name merken wanneer je met jongeren werkt. Lees over alle wettelijke wijzigingen in 2024.

Kostprijsfactor per 1 januari 2024

Op basis van de wettelijke wijzingen in reserveringen en werkgeverslasten daalt de kostprijsfactor 2024 voor uitzendcontracten Fase A, B en C in bijna alle gevallen. Klik hier voor het overzicht van de kostprijzen voor uitzendcontracten. De kostprijsfactor 2024 voor payroll contracten stijgt gemiddeld genomen licht, maar dit verschilt per cao. Wil je exact weten wat er voor jou wijzigt? Neem dan contact met ons op!

Wil je alvast zelf de kosten berekenen voor jouw mensen? Ga dan naar onze calculator en zie per cao en contracttype in detail de reserveringen en werkgeverslasten die optellen naar de totale kosten: https://maqqie.nl/calculator.

Maqqie servicekosten  

Maqqie werkt met standaard staffels voor de servicekosten op basis van wekelijkse loonkosten. Wanneer we zien dat je minder of meer loonkosten hebt gemaakt dan waarop we jouw staffel op 1 juli 2023 baseerden, zullen we deze aanpassen. De volgende percentages zijn van toepassing: 

Loonkosten per week

Percentage

€0 tot €5.000

7,5%

€5.000 tot €15.000

7%

€15.000 tot €50.000

6%

€50.000 tot €500.000

5%

Dit zijn de servicekosten voor werkgevers. Kijk voor meer informatie en de servicekosten van uitzendbedrijven en voor het uitbetalen van freelancers op www.maqqie.nl/prijzen.

Aanpassing tarieven per 1 januari 2024

De vermelde wijziging in kostprijzen en onze servicekosten worden met ingang van 1 januari 2024 verwerkt in de uurtarieven van jouw medewerkers.

Betaaltermijnen

Om voor elk bedrijf de juiste service te kunnen verlenen, kan er gekozen worden voor verschillende betalingstermijnen tegen betaling van een krediettoeslag. Deze blijven ongewijzigd: onze standaard betalingstermijn is 10 dagen, voor elke 10 dagen extra betaal je 1% krediettoeslag. Blijkt dat je als bedrijf niet betaalt binnen de afgesproken betalingstermijn, dan wordt de krediettoeslag alsnog achteraf in rekening gebracht.

Start vandaag nog met maqqie

Maak het jezelf makkelijk en regel online je contracten en uitbetalingen. Wij zorgen voor jouw medewerkers, jij kiest voor maximale vrijheid om te ondernemen. Ontdek hoe jouw personeels- en salarisadministratie sneller en beter kan. We helpen kosteloos bij de overstap indien nodig.