Navigeer naar content

Vrouwen verdienen minder in 8 van de 10 meest voorkomende functies

08 maart 2024

Op Internationale Vrouwendag zoomen we in op de loonkloof binnen het MKB. Onderzoek wijst uit: in 8 van de 10 veelvoorkomende functies verdienen vrouwen minder dan mannen. En hoe ouder we worden, hoe groter de kloof – tot wel 24,7% verschil. Niet normaal, toch?

Loonkloof neemt toe naarmate leeftijd stijgt

MKB Servicedesk onderzocht in samenwerking met Van Spaendonck 1.4 miljoen loonstroken uit Loket. Hierbij zagen ze dat bij jongeren tot 27 jaar de loonkloof 3,4% is. In de leeftijdscategorie 54-59 jaar loopt dit verschil op tot wel 24,7%. In hun onderzoek van vorig jaar naar de loonkloof zagen ze een verband tussen de loonkloof en de komst van een eerste kind. Toen was de hoop dat de uitbreiding van het ouderschapsverlof de kloof zou verkleinen, maar op basis van de resultaten van afgelopen jaar is dit nog niet te zien.

‘Mannenberoepen’ beter betaald dan ‘vrouwenberoepen’

Het gemiddelde salaris bij beroepen waar overwegend mannen werken, ligt hoger dan bij zogenaamde vrouwenberoepen. Opvallend is dat vrouwen in de top 10 ‘vrouwenberoepen’ gemiddeld 8% meer verdienen dan de weinige mannen die dit beroep uitoefenen. Denk daarbij aan beroepen als secretaresse en tandartsassistent. Andersom geldt hetzelfde. In de top 10 beroepen waarin overwegend mannen werken, zoals monteur en uitvoerder, verdienen mannen gemiddeld zelfs 16% meer.

Waardoor ontstaat de loonkloof?

Er zijn verschillende oorzaken voor de loonkloof. Vrouwen werken vaker parttime dan mannen. Ook het aantal jaren werkervaring speelt een rol. Dit is mede een gevolg van het feit dat vrouwen vaker parttime werken.

Vrouwen nemen ook tegenwoordig nog vaker zorgtaken op zich bij het krijgen van een kind. Volgens de Emancipatiemonitor 2022 van het CBS ging 39% van de vrouwen na de geboorte van hun eerste kind minder werken. 5% van de vrouwen stopte helemaal met werken. Mannen gingen zelden minder werken na het krijgen van het eerste kind.

In het bedrijfsleven is echter gemiddeld 7% van het loonverschil tussen mannen en vrouwen niet te verklaren door verschil in werkervaring, parttime werken, opleidingsniveau of andere factoren.

Wat kan jij doen tegen deze verschillen?

Initiatieven zoals de uitbreiding van het partnerverlof en betaald ouderschapsverlof kunnen helpen de loonkloof te verkleinen voor jongere generaties. Maar dat lost niet direct alles op. Als werkgever kun je zelf actief sturen op gelijke beloning. Onderzoek of er beloningsverschillen zijn tussen mannen en vrouwen in jouw bedrijf en wat de verdeling van mannen en vrouwen is over de hogere functies in het bedrijf. Op die manier kan er bijgedragen worden aan het verkleinen van de loonkloof en het bevorderen van gelijke kansen voor mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt.

Start vandaag nog met maqqie

Maak het jezelf makkelijk en regel online je contracten en uitbetalingen. Wij zorgen voor jouw medewerkers, jij kiest voor maximale vrijheid om te ondernemen. Ontdek hoe jouw personeels- en salarisadministratie sneller en beter kan. We helpen kosteloos bij de overstap indien nodig.