Navigeer naar content
Maqqie logo

Heeft Maqqie een collectieve polis voor de zorgverzekering van buitenlandse flexwerkers?

Maqqie biedt buitenlandse arbeidskrachten de mogelijkheid om, gedurende het dienstverband bij Maqqie, deel te nemen aan een collectieve zorgverzekering. Deze zorgverzekering biedt naast de Basisverzekering ook aanvullende dekkingen die speciaal op de behoefte van de buitenlandse flexwerker gericht zijn. Denk hierbij aan spoedeisende tandheelkundige behandelingen, repatriëren bij overlijden en een afgekocht wettelijk eigen risico.

Heb je nog meer hulp nodig?

We staan graag voor je klaar!