Navigeer naar content

Wat moet ik als werkgever weten over de cao Particuliere Beveiliging?

Wat moet ik als werkgever weten over de cao Particuliere Beveiliging? 

Jij bent ondernemer in de particuliere beveiliging. Dan geldt voor jouw personeel de cao Particuliere Beveiliging. Dat betekent dat jij de regels uit deze cao moet toepassen. In een cao staan afspraken over arbeidsvoorwaarden. Deze afspraken zijn gemaakt door werkgeversorganisaties en vakbonden. Ben jij niet aangesloten bij een werkgeversorganisatie? Dan moet je toch de regels uit de cao Particuliere Beveiliging toepassen. Dat komt omdat deze cao algemeen verbindend is verklaard. Dat betekent dat de cao geldt voor alle werkgevers in de particuliere beveiliging.

Je moet de cao Particuliere Beveiliging toepassen als je een van de volgende bedrijven hebt:

 • een particulier beveiligingsbedrijf

 • een particuliere alarmcentrale

 • een particulier geld- en waardetransportbedrijf

Er gelden extra regels als je een bedrijf hebt in de beveiliging op vliegvelden en in de beveiliging van geld- en waardelogistiek. Maqqie kan je hierover meer vertellen.

In de cao Particuliere Beveiliging staat dat je maar een deel van jouw medewerkers mag inhuren van bedrijven die niet onder deze cao vallen. Bij Maqqie is dat geen probleem, want wij hebben ervoor gezorgd dat wij de juiste vergunning hebben. Je kunt dus al jouw medewerkers via Maqqie bij jou laten werken.

Wat staat in een cao?

Cao betekent collectieve arbeidsovereenkomst. Het is een arbeidsovereenkomst die voor een groep geldt. In een cao kunnen extra arbeidsvoorwaarden staan. Ook staat in de wet bij sommige onderwerpen dat je daarover in een cao andere afspraken kunt maken. Voorbeelden zijn afspraken over opzegtermijnen, vakantiedagen of toeslagen.

Moet jij dan de hele cao doornemen om de regels voor jouw personeel uit te zoeken? Nee hoor, dat doet Maqqie voor jou. Wij kennen de cao Particuliere Beveiliging door en door en passen voor jou de juiste regels toe. Jij hoeft alleen maar op het platform van Maqqie de juiste gegevens van de medewerkers in te voeren en wij regelen de rest.

Wat staat in de cao Particuliere Beveiliging?

Wil je weten waarover in de cao Particuliere Beveiliging afspraken zijn gemaakt? We hebben voor jou een overzicht gemaakt van onderwerpen waarover de meeste vragen worden gesteld. Er zijn regels die voor al jouw medewerkers gelden en regels die voor een speciale groep medewerkers gelden.

Regels die voor iedereen gelden:

 • Fulltime of parttime?

Als iemand bij jou komt werken, dan maak je afspraken over hoeveel uur diegene werkt.

Een medewerker werkt fulltime als hij per 4 weken 152 uur werkt.

Een medewerker werkt parttime als hij minder dan 152 uur per 4 weken werkt.

 • Overwerkuren en minuren

Heeft een medewerker in een loonperiode meer dan 152 uur gewerkt? Dan is dat overwerk.

Heeft een medewerker in een loonperiode minder dan de afgesproken uren gewerkt, dan zijn dat minuren. De medewerker krijgt deze uren wel uitbetaald. Jij kunt vragen om die uren op een ander moment in te halen. Je hoeft dan niet nog een keer te betalen.

 • Diploma

Beveiligingsmedewerkers moeten een diploma hebben van de Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties (SVPB). Dat kan ook een diploma van dezelfde kwaliteit zijn. De medewerker mag dan als beveiliger werken en heeft daarvoor een grijze pas van de overheid gekregen.

Uitzondering:

Is een medewerker in opleiding, dan hoeft hij nog geen diploma te hebben. Wel moet hij binnen 12 maanden slagen voor het diploma. Lukt dat niet, dan mag hij niet meer bij jou werken.

 • Proeftijd

Voor nieuwe medewerkers geldt een proeftijd. Dat is een periode waarin jij als werkgever kunt bekijken of de medewerker geschikt is voor het werk. Vind je van niet? Dan kun je de medewerker ontslaan. Daarvoor hoef je niet naar de rechter. Ook hoef je geen ontslagvergunning aan te vragen.

En de medewerker? Als het werk niet bevalt, kan ook de medewerker meteen ontslag nemen.

In de cao staan regels over hoelang de proeftijd mag duren:

De proeftijd is 1 maand als:

 • het een tijdelijk contract van 6 maanden of langer is.

De proeftijd is 2 maanden als:

 • de medewerker een vast contract krijgt

 • het een tijdelijk contract van 6 maanden of langer is met een aspirant-beveiliger.

Wil je de medewerker in de proeftijd ontslaan? Dat moet minimaal 12 uur voor het begin van de eerstvolgende dienst. Doe je dat later, dan heeft de medewerker recht op 8 uur loon.

 • Opzeggen

De opzegtermijn voor een contract voor onbepaalde tijd is 2 loonperioden. Je kunt met een medewerker een langere periode afspreken. Dat kan alleen als voor de werkgever en de medewerker dezelfde langere periode geldt.

De opzegtermijn voor een contract voor bepaalde tijd is 1 loonperiode.

Een loonperiode is een periode van 4 weken achter elkaar waarin een medewerker loon heeft gekregen.

 • Toeslagen

Een medewerker heeft recht op een toeslag als hij op de volgende uren werkt:

 • tussen zaterdag 00.00 uur en zondag 24.00 uur: 35%

 • van maandag tot en met vrijdag tussen 00.00 uur en 07.00 uur: 20%

 • van maandag tot en met vrijdag tussen 18.00 uur en 24.00 uur: 10%

 • op oudejaarsdag na 16.00 uur: 100%

Werkt de medewerker op een feestdag? Dan heeft hij recht op 50% extra. Dit geldt naast de andere toeslagen.

Ook bij overwerk krijgt de medewerker een toeslag van 50%.

Pas je het rooster van de medewerker aan, dan kan het zijn dat de medewerker recht heeft op een verschuivingstoeslag. De hoogte daarvan hangt af van de vraag hoelang je van tevoren de roosters aanpast.

 • Ontslag op staande voet

Een beveiliger moet eerlijk zijn en zich netjes gedragen. Dat hoort bij het beroep. Jij en de klant moeten daarop kunnen vertrouwen. In de wet staat wanneer je iemand op staande voet mag ontslaan. In de cao Particuliere Beveiliging zijn daarvoor extra regels opgenomen.

Je mag een beveiliger op staande voet ontslaan als hij:

 • iets steelt of verduistert, bedriegt en/of een ander strafbaar feit pleegt. Dit geldt niet als het een verkeersovertreding is.

 • dronken is, drugs gebruikt of zich op een andere manier niet netjes gedraagt.

 • spullen van jou of een klant opzettelijk beschadigt of de spullen in gevaar brengt. Dit geldt ook als hij dat doet zonder dat hij over de gevolgen heeft nagedacht.

 • de dingen die hij moet beveiligen onbewaakt achterlaat

 • de dingen die hij moet beveiligen verlaat zonder echte reden en/of zonder dat hij de voorschriften goed heeft opgevolgd

 • geheime informatie van jou en/of de klant bekendmaakt en hij kon weten dat deze informatie geheim was.

 • Zieke medewerkers

Hoeveel loon krijgt een zieke medewerker? Daarvoor kijk je eerst naar het aantal loonperiodes dat de medewerker in dienst is. Een loonperiode is een periode van 4 weken achter elkaar waarin een medewerker loon heeft gekregen.

Is een medewerker ziek en korter dan 13 loonperiodes in dienst? Dan betaal je:

 • de eerste ziektedag geen loon

 • na de eerste ziektedag 13 loonperiodes 70% van het loon.

Is een medewerker ziek en al langer dan 13 loonperiodes in dienst? Dan betaal je:

 • de eerste 6 maanden 100% van het loon

 • de tweede 6 maanden 90% van het loon

 • het tweede jaar 85% van het loon

Wist je dat Maqqie deze percentages meteen verwerkt bij de loonbetaling? Daar heb jij verder geen omkijken naar.

 • Vakantiedagen

Een medewerker die fulltime bij jou werkt, heeft recht op 24 vakantiedagen per jaar.

Werkt een medewerker al langer dan 5 jaar achter elkaar als beveiliger, dan heeft hij recht op extra vakantiedagen:

 • 5 tot en met 9 jaar: 1 extra vakantiedag

 • 10 tot en met 14 jaar: 2 extra vakantiedagen

 • 15 tot en met 19 jaar: 3 extra vakantiedagen

 • 20 tot en met 24 jaar: 4 extra vakantiedagen

 • 25 tot en met 29 jaar: 5 extra vakantiedagen

 • 30 tot en met 34 jaar: 6 extra vakantiedagen

 • 35 tot en met 39 jaar: 7 extra vakantiedagen

 • 40 jaar of meer: 8 extra vakantiedagen

Werkt iemand parttime? Dan heeft hij naar verhouding van het aantal uur dat hij werkt recht op vakantiedagen.

Een oproepkracht heeft geen recht om vakantiedagen op te nemen. Een oproepkracht krijgt daarvoor bij het loon een vergoeding voor vakantiedagen uitbetaald.

Een medewerker die 57 jaar of ouder is en fulltime werkt, heeft recht op arbeidstijdverkorting. Is de medewerker:

 • 57 jaar: 1 dag per jaar

 • 58 jaar: 2 dagen per jaar

 • 59 jaar: 3 dagen per jaar

 • 60 jaar: 4 dagen per jaar

 • 61 jaar: 5 dagen per jaar

 • 62 jaar: 6 dagen per jaar

 • 63 jaar: 7 dagen per jaar

 • 64 jaar: 8 dagen per jaar

Weet je wat zo fijn is van samenwerken met Maqqie? Wij houden deze gegevens precies voor jou bij zodat jij niets hoeft te berekenen.

 • Feestdagen

Voor feestdagen gelden de volgende regels voor medewerkers die fulltime werken:

 • Valt een feestdag op een doordeweekse dag, dan krijgt de medewerker 7,6 uur extra vakantie. Hoeft de medewerker die dag niet te werken? Dan gaat de 7,6 uur weer van de vakantie-uren af.

Voor feestdagen die op een doordeweekse dag vallen, gelden de volgende regels voor parttimers:

 • De medewerker krijgt net zoveel extra vakantie-uren als hij die dag heeft gewerkt, maar maximaal 7,6 uur.

 • Is de medewerker ingeroosterd, maar werkt hij niet, dan krijgt hij net zoveel extra vakantie-uren als ingeroosterd, maar maximaal 7,6 uur.

 • Is de medewerker niet ingeroosterd, dan krijgt hij 20% van zijn werkweek aan extra vakantie-uren.

 • Vakantiegeld

Jouw medewerkers hebben recht op 8% vakantiegeld. Je betaalt het vakantiegeld uiterlijk in juni. Uiteraard is dat via Maqqie ook goed geregeld en kun je er zeker van zijn dat jouw medewerkers op tijd hun vakantiegeld ontvangen.

 • Pensioen

De pensioenregeling loopt bij de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Particuliere Beveiliging.

Vanzelfsprekend zorgt Maqqie ervoor dat de juiste pensioenpremies worden betaald.

 • Opleidingen

Jouw medewerkers moeten hun beroep van beveiliger goed kunnen uitvoeren. Daarom biedt jij hen opleidingen aan. De medewerkers zijn verplicht om die opleidingen te volgen.

De voordelen van Maqqie op een rij:

Met Maqqie heb je 100% zekerheid dat de juiste arbeidswetgeving en cao wordt toegepast. Daarover hoef jij je geen zorgen meer te maken. Het enige dat jij hoeft te doen is op het platform van Maqqie de juiste gegevens van de medewerkers in te voeren. Wij regelen de rest.

De voordelen van Maqqie:

 • Jouw personeelszaken snel en eenvoudig geregeld

 • Salarissen op tijd uitbetaald

 • Geen juridische zorgen en geen financiële zorgen over zieke medewerkers, arbeidsconflicten, arbeidsongevallen en aansprakelijkheid. Maqqie regelt dat voor jou.

 • Communicatie met Maqqie via een overzichtelijk platform: jij plant jouw medewerkers in en geeft de juiste gegevens, wij verwerken alles.

 • Je bespaart tijd en werk, daardoor heb je meer tijd om te ondernemen.

Start vandaag nog met Maqqie

Verlos jezelf van administratie en zet in op de digitale arbeidsmarkt. Wij zorgen voor jouw medewerkers, jij kiest voor maximale vrijheid om te ondernemen. Probeer Maqqie gratis en ontdek hoe jouw personeelsadministratie sneller en beter kan. We regelen kosteloos de overstap indien nodig. Nog vragen? Onze experts staan voor je klaar.