Navigeer naar content

Verhoging minimumloon per 1 juli 2024

Medewerkers van 21 jaar en ouder hebben recht op minimumloon. Dat staat in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Maar waarom is er een minimumloon, hoe hoog is het minimumloon en komt er een verhoging van het minimumloon in 2024?

Waarom is er een minimumloon?

Er is een minimumloon om werknemers te beschermen tegen onderbetaling door een werkgever. De overheid vindt dat werknemers een eerlijk loon moeten krijgen voor het werk dat ze doen. De bedoeling van het minimumloon is dat een medewerker genoeg geld verdient om van te kunnen leven.

Wat is het wettelijk minimumloon per leeftijd?

Er is een wettelijk minimumloon per leeftijd. In de tabel hieronder zie je hoe hoog dat is.

Sinds 1 januari 2024 ben je verplicht om medewerkers per uur minimaal het minimumloon te betalen. Het is dus een minimumuurloon.

Het minimumloon voor medewerkers die jonger dan 21 jaar zijn, noem je het minimumjeugdloon.

Tabel minimumuurloon per 1 januari 2024

Leeftijd

Minimumuurloon

21 jaar en ouder

€ 13,27

20 jaar

€ 10,62

19 jaar

€ 7,96

18 jaar

€ 6,64

17 jaar

€ 5,24

16 jaar

€ 4,58

15 jaar

€ 3,98

Waarom wordt het minimumloon elk half jaar aangepast?

Het minimumloon wordt elk half jaar aangepast omdat ook de kosten om te kunnen leven veranderen. Als alles duurder wordt, dan moet ook het minimumloon worden aangepast. Anders lukt het medewerkers niet om van dat geld rond te komen.

Bij de verhoging van het minimumloon kijkt de overheid naar de verhoging van de cao-lonen. Zo stijgt het minimumloon mee met de cao-lonen. Dat wordt indexeren genoemd.

Het minimumloon wordt twee keer per jaar aangepast: per 1 januari en per 1 juli.

Welke verhoging van het minimumloon geldt per 1 juli 2024?

Per 1 juli 2024 stijgt het minimumloon met € 3,09%. Voor dit percentage heeft de overheid gekeken naar de stijging van de cao-lonen.

Tabel minimumuurloon per 1 juli 2024

Leeftijd

Minimumuurloon

21 jaar en ouder

€ 13,68

20 jaar

€ 10,94

19 jaar

€ 8,21

18 jaar

€ 6,84

17 jaar

€ 5,40

16 jaar

€ 4,72

15 jaar

€ 4,10

Is er een extra verhoging van het minimumloon per 1 juli 2024?

Er komt geen extra verhoging van het minimumloon per 1 juli 2024.

Misschien heb je in het nieuws gehoord dat er plannen waren om het minimumloon per 1 juli 2024 één keer extra te verhogen. Verschillende politieke partijen vonden dat die extra verhoging van het minimumloon nodig was omdat alle kosten om te kunnen leven veel hoger zijn geworden. Daarom was een koopkrachtverbetering nodig. Dat zorgt voor bestaanszekerheid: dat je weet dat je kunt leven van het geld dat je verdient.

Om het minimumloon één keer met 1,2% extra te verhogen, hadden deze politieke partijen een speciale wet ingediend. Maar die wet is niet aangenomen. Dat betekent dat er geen extra verhoging van het minimumloon komt.

Wel gaat per 1 juli 2024 de normale verhoging van het minimumloon door.

Waarom gaat de extra verhoging van het minimumloon per 1 juli 2024 niet door?

De extra verhoging van het minimumloon per 1 juli 2024 gaat niet door omdat de wet die daarvoor nodig was, niet is aangenomen. Dat heeft te maken met de gevolgen van de verhoging van het minimumloon.

Wat zijn dan de gevolgen van de verhoging van het minimumloon? De extra verhoging zorgt voor hogere loonkosten voor werkgevers. En met hogere loonkosten nemen werkgevers minder personeel aan. Een meerderheid in de Eerste Kamer vond dat een extra verhoging van het minimumloon daarom een negatieve invloed heeft op de werkgelegenheid. Dat was de reden dat de wet uiteindelijk niet is aangenomen.

Wat telt allemaal mee voor het minimumloon?

De volgende onderdelen tellen mee bij het minimumloon:

  • Het basisloon

  • Vergoedingen voor meerwerk of overwerk.

  • Toeslagen

  • Fooien

Deze bedragen samen moeten dus minimaal de hoogte van het minimumloon zijn.

Wat telt niet mee voor het minimumloon?

Er zijn ook vergoedingen die niet meetellen voor het minimumloon. Die moet je je medewerker bovenop het minimumloon betalen.

Voorbeelden van vergoedingen die niet meetellen bij het minimumloon zijn:

  • Vakantiegeld van minimaal 8% van het salaris

  • Vergoedingen voor kosten die de medewerker voor het werk moet maken.

  • Een eindejaarsuitkering

Wat is de invloed van cao’s en arbeidsovereenkomsten op het minimumloon?

Je mag dus nooit minder dan het minimumloon betalen. Daarom heet het ook minimumloon. In jouw cao kunnen andere afspraken staan over het minimumloon. Dat mag, want in een cao mogen hierover betere afspraken gemaakt worden.

Staat in jouw cao een hoger minimumloon? Dan moet je dat hogere minimumloon betalen. Je moet namelijk altijd de afspraken uit de cao toepassen.

Ook in een arbeidsovereenkomst kun je een ander loon afspreken met een medewerker. Maar ook daarvoor geldt dat je nooit minder dan het minimumloon mag betalen.

Start vandaag nog met maqqie

Maak het jezelf makkelijk en regel online je contracten en uitbetalingen. Wij zorgen voor jouw medewerkers, jij kiest voor maximale vrijheid om te ondernemen. Ontdek hoe jouw personeels- en salarisadministratie sneller en beter kan. We helpen kosteloos bij de overstap indien nodig.