Navigeer naar content

Kamer stemt voor afbouw expatregeling

30 oktober 2023

Afbouw expatregeling

De Tweede Kamer heeft vorige week in haar laatste zitting voor het reces een reeks amendementen aangenomen, waaronder een gericht op het ondersteunen van studenten die de afgelopen jaren geen studiebeurs hebben ontvangen en aanzienlijke leningen hebben moeten afsluiten. Het doel is de sterk gestegen rente op studieleningen te verlagen, ten koste van de expatregeling, bekend als de 30%-regeling.

Wat is de expatregeling?

De expatregeling is een fiscale regeling voor buitenlandse werknemers die naar Nederland komen om te werken. Werknemers die vanuit het buitenland naar Nederland komen om te werken, ontvangen vaak een vergoeding voor de extra kosten die gepaard gaan met het verblijf buiten hun land van herkomst. Dit worden extraterritoriale kosten genoemd. Er zijn twee opties voor het vergoeden van deze kosten:

  • ETK-regeling: vergoeding van de werkelijke extraterritoriale kosten.

  • Expatregeling: bedrijven mogen tot 30% van het loon van expats onbelast uitkeren als compensatie voor de extra kosten die zij maken door tijdelijk in Nederland te werken.

Voorgestelde afbouw van de expatregeling

Vanaf 1 januari 2024 wordt het bedrag dat kan worden beschouwd als een forfaitaire vergoeding (= vast vergoedingsbedrag, zonder rekening te houden met specifieke individuele kosten) voor ingekomen werknemers geleidelijk verlaagd. Gedurende de eerste 20 maanden zal deze vergoeding maximaal 30% van het belastbare loon bedragen, gevolgd door 20% in de daaropvolgende 20 maanden en 10% in de daaropvolgende 20 maanden. Na 60 maanden vervalt het recht op de regeling.

Gevolgen van de afbouw van de expatregeling

De afbouw betekent dat kennismigranten die langer dan 20 maanden in Nederland zijn, minder zullen verdienen. Dit kan leiden tot een mogelijk verlies van talent in sectoren zoals IT, onderwijs, financiële en zakelijke dienstverlening, wat de innovatie en economische groei in Nederland kan belemmeren.

Advies voor werkgevers en werknemers

Ondanks de afbouw blijft het mogelijk om een fiscaal voordeel te behalen op basis van werkelijke kosten, hoewel dit meer administratieve lasten (en mogelijk discussie met de Belastingdienst) met zich meebrengt. Werkgevers en werknemers kunnen jaarlijks kiezen tussen de 30%-regeling en de ETK-regeling. Statistieken tonen aan dat de werkelijke kosten in het eerste jaar ongeveer 34% van het loon bedragen en in de jaren daarna naar 24% dalen.

Aanbevolen aanpak

Het advies volgens het voorgestelde regime is om gedurende de eerste 2 jaar voor de 30%-regeling te kiezen. In de eerste 20 maanden kan 30% van het bruto salaris netto worden uitgeruild, gevolgd door 20% in de laatste 4 maanden van het tweede jaar. Daarna kan worden overwogen over te stappen naar de ETK-regeling.

Start vandaag nog met maqqie

Maak het jezelf makkelijk en regel online je contracten en uitbetalingen. Wij zorgen voor jouw medewerkers, jij kiest voor maximale vrijheid om te ondernemen. Ontdek hoe jouw personeels- en salarisadministratie sneller en beter kan. We helpen kosteloos bij de overstap indien nodig.