Navigeer naar content

Zzp aanpassingen 2024

Zelfstandigen 2024: minimum uurtarief van €32,24

Om schijnzelfstandigheid tegen te gaan, is in de ministerraad besloten te starten met een wetsvoorstel inzake verduidelijking van het onderscheid werknemers / zelfstandigen. Er worden drie criteria gehanteerd in dit voorstel:

Zzp criteria

  1. Werkinhoudelijke aansturing: geeft de werkgever aansturing en controleert deze de werkzaamheden? Dan is er sprake van een werknemer en niet van een zzp'er.

  2. De werkzaamheden of werknemer is ingebed in de organisatie. Ofwel: doet de zelfstandige hetzelfde werk als als werknemers? Dan is het een werknemer en geen zzp'er.

  3. Werken voor eigen rekening en risico: wanneer de zzp’er alle winsten zelf kan behouden maar ook alle financiële risico’s loopt in een opdracht, werkt deze als zzp’er en niet als werknemer – ondanks dat er misschien sprake is van aansturing of inbedding.

Bovendien wordt er een minimum uurtarief van €32,24 geïntroduceerd om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Denk bijvoorbeeld aan bezorgers die nu €15 per uur verdienen als zelfstandige.

Zelfstandigen 2024: verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering

In het voorjaar van 2024 komt er een wetsvoorstel in de Tweede Kamer die een verplichte verzekering voor zelfstandige ondernemer (inclusief zzp’ers) afdwingt, zodat zelfstandigen beter beschermd zijn bij ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Zelfstandigen 2024: wijzigingen

Voor een gelijkwaardig speelveld tussen werknemer en zelfstandigen, wordt de zelfstandigenaftrek verder verlaagd naar €3.750.

Daarnaast krijgen zelfstandigen, met een aantal van maar liefst 1,2 miljoen in Nederland, een eigen plaats binnen de Sociaal Economische Raad – het adviesorgaan voor de overheid over sociaal-economisch beleid.

Start vandaag nog met Maqqie

Verlos jezelf van administratie en zet in op de digitale arbeidsmarkt. Wij zorgen voor jouw medewerkers, jij kiest voor maximale vrijheid om te ondernemen. Probeer Maqqie gratis en ontdek hoe jouw personeelsadministratie sneller en beter kan. We regelen kosteloos de overstap indien nodig. Nog vragen? Onze experts staan voor je klaar.