Jonge vrouwen verdienen ook al minder

Door: Anne van der Rest
jonge_vrouwen_verdienen_ook_al_minder
15 november 2022
5 minuten lezen

De afgelopen jaren is het loonverschil tussen mannen en vrouwen verder afgenomen schrijft het CBS. In 2021 was het gemiddelde bruto-uurloon van vrouwen 13 procent lager dan het gemiddelde bruto-uurloon van mannen. Wij hebben deze cijfers vergeleken met onze eigen database en zien dat het verschil tussen jonge mannen en vrouwen (15-25 jaar) die via Maqqie werken een stuk lager is, namelijk 4 procent. Hoe komt het dat mannen en vrouwen anno nu nog steeds niet hetzelfde verdienen en kunnen we daar wat aan doen? 

Deeltijdwerken 

In het onderzoek van CBS wordt niet alleen gekeken naar het verschil tussen de gemiddelde uurlonen, maar ook naar de verdeling rond deze gemiddelden. Daaruit blijkt dat mannen in voltijdbanen vaker een hoog uurloon hebben. 

In 2021 was het gemiddelde jaarloon van vrouwen 36 procent lager dan dat van mannen. Twee derde van dit loonverschil wordt verklaard doordat vrouwen minder uren werken. Mannen werken in een werknemersbaan gemiddeld 33 uur per week tegenover vrouwen met 25 uur. 

Het verschil in uurlonen is daarom veel kleiner: het gemiddelde uurloon van vrouwen is 13 procent lager dan dat van mannen.  

Uit onze gegevens blijkt dat jonge vrouwen gemiddeld 28,3 uur werken en mannen 29,45 uur. Dit verschilt nauwelijks en dat kan verklaard worden door het feit dat deze groep ook nog studeert. Wel werken ze bijna allemaal flexibel. 

platformeconomie_

Wanneer moet een platform met werknemers werken?

Uber en Deliveroo worden gevloerd door de Europese Commissie. Als het aan de Europese Commissie ligt krijgen platformwerknemers zoals maaltijdbezorgers of koeriers meer rechten. Ze moeten behandeld worden als gewone werknemers. De reacties zijn over dit advies zijn behoorlijk verdeeld. Ook wij hebben een visie over het advies van de Europese Commissie. Daarom hebben wij vanuit Maqqie een beknopt alternatief advies uitgewerkt.

Inkomsten per branche 

Het verschil in uurlonen kan ook het gevolg zijn van een andere verdeling werkende mannen en vrouwen per branche zijn. Voor die verschillen is het percentage van het CBS niet gecorrigeerd. Wanneer we naar de inkomsten en branche onder jongeren tussen de 15-25 jaar kijken bij Maqqie dan zien we wel verschillen. 

Zo blijkt dat mannen met name in de horeca (9,95 euro per uur) en transport & logistiek (11,87 euro per uur) werken. Vrouwen zijn met name werkzaam in de horeca (9,82 euro per uur) en retail (7,70 euro per uur). De branche speelt dus weldegelijk mee in het inkomensverschil op jonge leeftijd. In de horeca-branche is er al een verschil van 13 cent tussen mannen en vrouwen. In de retailbranche is dat verschil groter, daar verdienen mannen gemiddeld 8,64 euro per uur en vrouwen 7,70 euro per uur. 

Gelijke toekomst 

Wat kunnen we doen om ervoor te zorgen dat de inkomsten tussen mannen en vrouwen gelijk blijven, nu en in de toekomst? Wij pleiten voor transparantie en openheid. Wanneer salarissen in een bedrijf of sector openbaar zijn, valt ongelijkheid sneller op. Daarnaast kan een cao helpen om het juiste bedrag te bepalen. Daarom hebben wij de cao’s uit bijna alle sectoren in onze database, zodat werkgevers goed kunnen inschatten wat een juist en eerlijk salaris is. Maak salaris bespreekbaar. Zo maak je een loonkloof moeilijker.

Door: Anne van der Rest
15 november 2022
5 minuten lezen

Meer blogs en nieuws van Maqqie?

Blijf op de hoogte van wat er allemaal speelt binnen Maqqie

Terug naar overzicht

Bekijk ook:

minimumloon_2023

Minimumloon 2023

Ieder half jaar wordt de hoogte van het minimumloon vastgesteld. Ook voor het jaar 2023 gaat het minimumloon veranderen en wel met +10,15% per 1 januari. Heb jij werknemers, die worden beloond volgens het minimumloon, dan is het wel handig om te weten wat zij in het volgende jaar gaan verdienen. Check hier wat de minimumlonen voor 2023 gaan worden.

Lees verder