Hoe werkt het fasensysteem?

Door: Anne van der Rest
faseregeling
2 november 2021
6 minuten lezen

De cao voor Uitzendkrachten maakt in plaats van de ketenregeling gebruik van een zogenaamde faseregeling. Die bestaat uit verschillende fasen. De NBBU hanteert fase 1 t/m 4 en de ABU Fase A, B en C. Voor het gemak: ze komen feitelijk op hetzelfde neer :-) Naarmate de uitzendkracht langer gewerkt heeft, schuift hij door naar een volgende fase en nemen zijn rechten en bescherming toe. Ingewikkeld wel. Dus scroll vooral verder als je precies wilt weten wat het voor jouw organisatie en je uitzendkrachten betekent.

 

Fase A (1 + 2): 78 gewerkte weken

Begint een uitzendkracht net met werken, dan start hij of zij in fase A. Deze duurt 78 gewerkte weken. Elke week, waarin de uitzendkracht werkt, telt mee. Of dat nou één uur of veertig uur is. Een week dat een uitzendkracht niet werkt – bijvoorbeeld door een welverdiende vakantie - telt niet mee. Bij een onderbreking van meer dan zes maanden begint de telling zelfs opnieuw.

 • Contract met uitzendbeding (dagelijks opzegbaar) - Alleen in fase A mag een uitzendbeding worden opgenomen. Dat wil zeggen dat de uitzendovereenkomst eindigt als jouw organisatie geen werk meer heeft voor de uitzendkracht of wanneer de uitzendkracht wil stoppen met werken. Is jouw uitzendkracht ziek? Heel vervelend natuurlijk! Ook dan eindigt de uitzendovereenkomst automatisch.
 • Zonder uitzendbeding (tussentijds niet opzegbaar) - Het uitzendbureau kan er in fase A ook voor kiezen om een overeenkomst af te sluiten zonder uitzendbeding. Het mag maar moet dus niet!
 • Termijn van kennisgeving - Wil je de overeenkomst met een uitzendkracht stoppen? Dan moet jouw organisatie de uitzendkracht op tijd laten weten dat de uitzending stopt. Tijdens de eerste 26 weken geldt er géén opzegtermijn. Maar na deze 26 gewerkte weken geldt een opzegtermijn van minimaal tien werkdagen. Wil de uitzendkracht de overeenkomst zelf beëindigen? Dan moet hij of zij dit uiterlijk één werkdag van tevoren melden. Handig dus om rekening mee te houden.
 • Pensioen - Het pensioenfonds voor flexwerkers kent twee verschillende regelingen: de basisregeling en de plusregeling. In fase A geldt de basisregeling. Heeft jouw uitzendkracht meer dan 26 weken gewerkt en is hij of zij ouder dan 21 jaar? Dan heeft de uitzendkracht recht op opbouw van het basispensioen.
 • Loon - De inlenersbeloning vormt de basis voor het loon van een uitzendkracht. Deze is ervoor bedoeld dat uitzendkrachten evenveel verdienen als personeel op de eigen loonlijst van de inlener.
 • Doorbetaling van loon – Heeft de uitzendkracht in deze fase een uitzendbeding in het contract staan? Dan heeft hij in fase A in beginsel alleen recht op betaling van het loon over de gewerkte uren. Dus heb jij geen werk voor hem/haar? Dan hoeft het uitzendbureau ook geen loon te betalen, maar natuurlijk mag je daarover wel iets anders afspreken met de uitzendkracht. Is er sprake van een contract zonder uitzendbeding? In dit geval kan het zijn dat het uitzendbureau wel loon uitbetaald ook als er geen werk is.
 • Ziekte - Ook hier is er een verschil tussen contracten met en zonder uitzendbeding. Contract met uitzendbeding: is de uitzendkracht ziek? Dan stop het contract en heeft hij geen recht op loon. En hoe zit dat dan met een contract zonder uitzendbeding? Dan heeft de uitzendkracht wel recht op loon. Het kan zijn dat er dan wel wachtdagen gelden. Dit betekent dat het uitzendbureau geen loon over de eerste ziektedag of de eerste 2 ziektedagen hoeft te betalen.

 

Arbeidsmarkt 'a la Maqqie': Premie voor flexwerk

Upgrade je personeel naar de beste versie van zichzelf

Iedere ondernemer wil natuurlijk dat zijn of haar personeel met plezier naar het werk komt en daar optimaal presteert. Persoonlijke ontwikkeling draagt aan beide doelen bij. Daarom stimuleren wij graag dat iedere werknemer zich persoonlijk ontwikkelt. Benieuwd naar de voordelen van online trainingen? En welke rol jij als ondernemer hebt bij het opleiden van je personeel? Check ’t hier.

Fase B (3): 6 tijdelijke arbeidsovereenkomsten in 4 jaar

De uitzendkracht heeft fase A succesvol verlopen. Dat is mooi! Als hij nu direct of binnen zes maanden weer via Maqqie aan de slag gaat, stapt hij over naar fase B.

In fase B kunnen er over een periode van max. vier jaar max. zes arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden gesloten. Voor alle van deze overeenkomsten geldt: aan het einde van de afgesproken periode eindigt de overeenkomst automatisch. In tegenstelling tot fase A tellen in fase B de onderbrekingen wel mee voor de periode van 4 jaar. Maar is deze onderbreking langer dan zes maanden, dan begint de uitzendkracht weer in fase A. 

 • Pensioen - Vanaf 78 gewerkte weken is de plusregeling van kracht. Dus is de uitzendkracht ouder dan 21 jaar en heeft hij meer dan 78 weken gewerkt, heeft hij/zij recht op de plusregeling.
 • Doorbetaling van loon - Mocht er (tijdelijk) geen werk zijn voor de uitzendkracht, dan heeft hij in deze fase recht op doorbetaling van het loon. Heb jij wel ander (passend) werk voor de uitzendkracht? Dan moet hij dit op zijn beurt accepteren. Weigert hij? Dan vervalt zijn recht op doorbetaling van loon. Ook in deze fase geldt weer dat het loon wordt vastgesteld aan de hand van de inlenersbeloning. Het kan zijn dat de uitzendkracht niet eerst in fase A gewerkt heeft, maar direct in fase B of C begonnen is. Dan kan het zijn dat er andere regels gelden. 
 • Ziekte - Wanneer een uitzendkracht in fase B ziek wordt, moet het uitzendbureau in het eerste jaar 90% van het loon doorbetalen en in het tweede jaar 80%.

Fase C (4): Onbepaalde tijd

Wanneer de uitzendkracht na fase B nog via Maqqie aan het werk is/gaat, dan treedt fase C in. In deze fase krijgt de uitzendkracht een contract voor onbepaalde tijd. En die kan dus niet zomaar worden beëindigd. Ook in fase C geldt als er meer dan 6 maanden niet gewerkt wordt voor Maqqie, valt de uitzendkracht terug in fase A.

 • Pensioen - Als de uitzendkracht ouder is dan 21 jaar en meer dan 78 weken heeft gewerkt, heeft hij/zij recht op de plusregeling.
 • Doorbetaling van loon - Als er (tijdelijk) geen werk is voor jouw uitzendkracht, dan moet jij toch loon betalen.
 • Vervangend werk - Heb jij tijdelijk geen werk voor de uitzendkracht, maar wel ander (passend) werk? Dan moet hij/zij dat accepteren. Bij weigering van vervangend werkt vervalt zijn recht op doorbetaling van loon.
 • Ziekte - wanneer een uitzendkracht in fase C ziek wordt, moet het uitzendbureau in het eerste jaar 90% van het loon doorbetalen en in het tweede jaar 80%.

Zoals je ziet zijn de regelingen voor pensioen, doorbetaling van loon, vervangend werk en ziekte in fase C gelijk aan die in fase B.

 • Ontslag - Wanneer het uitzendbureau de arbeidsovereenkomst met een uitzendkracht in fase C wil beëindigen, gelden de normale ontslagregels.

Maqqie helpt je graag

Wauw, dit was een hoop stof! Is het nog niet helemaal duidelijk? Dat is helemaal niet zo gek. Met deze uitleg in Jip en Janneke taal willen we je een beter inzicht geven in de faseregeling. Maar heb je toch nog vragen, neem dan vooral contact op.

Door: Anne van der Rest
2 november 2021
6 minuten lezen

Meer blogs en nieuws van Maqqie?

Blijf op de hoogte van wat er allemaal speelt binnen Maqqie

Terug naar overzicht

Bekijk ook:

Transfernieuws november

Transfernieuws Maqqie in november!

Ook in november kreeg Maqqie er weer een aantal collega's bij. Mooie transfers, die op verschillende afdelingen binnen Maqqie gaan scoren! Check hier wie Rik, Jennifer, Christian, Bijesh en Darko zijn.

Lees verder