Navigeer naar content

De 6 voordelen van een flexcontract

Flexwerk lijkt de toekomst te hebben in Nederland. Veel ondernemers kiezen voor flexwerk, laten de arbeidsmarktcijfers zien. Benieuwd of flexcontracten voor jouw onderneming ook de oplossing zijn? Lees alles over de voordelen en de nadelen van een flexcontract en maak je eigen keuze.

Wat is een flexcontract?

Een flexcontract is een flexibel contract. Het is het omgekeerde van een vast contract. Een medewerker met een flexcontract is tijdelijk bij jou in dienst. In een flexcontract staat een einddatum. Op die datum eindigt het contract en dan is het aan jou om te beslissen of je dat contract wilt verlengen. Dat geeft jou dus de kans om goed te kijken naar jouw onderneming. Heb je op dat moment voldoende werk? In een flexcontract kun je ook een flexibel aantal uren afspreken. Ook dat maakt een flexcontract flexibel. In de ene periode heb je behoefte aan meer ureninzet dan in de andere periode. Flexcontracten geven jou dus de flexibiliteit om eenvoudig in te spelen op de vraag in jouw onderneming.

Welke flexcontracten zijn er?

Er zijn veel verschillende soorten flexcontracten. Jij kunt als ondernemer kiezen wat voor soort contract jij je medewerkers aanbiedt. Het mooie van een flexcontract is dat het jou de mogelijkheid geeft om de inzet van jouw medewerkers perfect te laten aansluiten op de vraag in jouw onderneming. Want je kunt niet alleen kiezen voor een vast contract of een tijdelijk contract, maar ook voor een wisselend aantal uur of wisselende dagen waarop je graag wilt dat de medewerker komt werken. Optimale flexibiliteit dus. Om een goede keuze te maken is het belangrijk dat je weet welke flexcontracten er zijn. Want er zijn veel soorten flexcontracten.

Wat zijn voorbeelden van een flexcontract?

  • Tijdelijk contract

  • Oproepcontract

  • Oproepcontract met voorovereenkomst

  • Nulurencontract

  • Min-maxcontract

  • Detacheringsovereenkomst

  • Payrollcontract

  • Uitzendcontract

Wil je meer weten over de verschillen tussen deze flexcontracten en welk flexcontract het beste bij jouw onderneming past? Lees dan Welke arbeidsovereenkomsten zijn er?

De voordelen van een flexcontract

En dan nu alle voordelen van een flexcontract op een rij.

1. Vrijheid om te ondernemen

Een van de grote voordelen van flexcontracten is dat ze jou de vrijheid geven om te ondernemen. Je kunt meebewegen met veranderende omstandigheden op de markt. Heb je minder werk? Dan kun je daar snel op inspelen door flexcontracten te beëindigen. En andersom werkt het ook. Heb je tijdelijk meer werk, dan kun je snel flexibele arbeidskrachten inzetten. Flexwerk geeft jou zo de vrijheid om in te spelen op het werkaanbod én de vrijheid om te ondernemen. Zo houd je alles onder controle.

2. Transparante personeelskosten

Een belangrijk voordeel van flexcontracten is ook dat jouw personeelskosten transparant zijn. Huur je bijvoorbeeld personeel in via een uitzendbureau? Dan weet je vooraf precies wat je personeelskosten zijn. Je betaalt namelijk een vast bedrag aan het uitzendbureau. Dat is wel zo overzichtelijk.

3. Minder kosten bij ziekte

Een ander voordeel van een flexcontract is dat je minder kosten hebt als een medewerker ziek of arbeidsongeschikt wordt. Is een medewerker vast in dienst en wordt de medewerker langdurig ziek, dan moet je volgens de wet 2 jaar lang het loon doorbetalen. Gaat het om een flexmedewerker met een tijdelijk contract, dan betaal je alleen het loon door zolang de medewerker bij jou in dienst is. Voor uitzendkrachten geldt dat je een vast bedrag betaalt aan het uitzendbureau voor die medewerker. Wordt de uitzendkracht ziek of arbeidsongeschikt? Dan zijn deze kosten niet voor jou maar voor het uitzendbureau.

4. Past de medewerker bij jouw bedrijf?

Een voordeel van een flexcontract is ook dat het jou de mogelijkheid geeft om te bekijken of de medewerker geschikt is voor het werk. Vind je van niet, dan is de periode dat de medewerker bij jou werkt beperkt. Want als het contract voor bepaalde tijd is afgelopen, dan moet de medewerker stoppen met de werkzaamheden. Je biedt dan geen nieuw contract meer aan.

5. De jongere generatie

Jongeren hebben andere ideeën over vaste en tijdelijke contracten dan hun ouders. Je ziet daarin een duidelijk generatieverschil. Waar de oudere generatie hecht aan zekerheid en een vast contract, is dat voor de jongeren generaties heel anders. Zij hebben geen probleem met flexcontracten want ze zijn niet meer op zoek naar één baan voor het leven. En ook niet naar een baan waar ze elke dag van 9 tot 5 werken. Een flexcontract past prima bij hun levensstijl. Dat je de jongere generatie juist aanspreekt met een flexcontract is ook een mooi voordeel.

6. Kansen bij krapte op de arbeidsmarkt

Flexcontracten zijn interessant voor jongeren, en het bijzondere is dat een flexcontract ook voordelen heeft voor ouderen. Denk bijvoorbeeld aan medewerkers die op latere leeftijd werkloos worden en maar moeilijk een nieuwe baan kunnen vinden. Werkgevers zien namelijk vaak risico’s om hen in dienst te nemen. Ze zijn bang dat oudere medewerkers eerder ziek worden en zij het loon dan moeten doorbetalen. Of ze twijfelen of de oudere medewerker over de juiste kwaliteiten beschikt. De arbeidsmarkt is de laatste jaren zo veranderd door de digitalisering, zouden de oudere medewerkers daarin wel meekunnen? Voor deze situaties is een flexcontract de ideale oplossing. Geef je die medewerker een tijdelijk contract, dan kun jij in die periode bekijken of de medewerker geschikt is voor het werk. Bevalt het niet, dan eindigt het tijdelijke contract op de afgesproken datum. Bevalt het wel, dan kun je weer een nieuw contract geven. Voor de medewerker is een flexcontract ideaal omdat het diegene de kans geeft om te werken en te laten zien wat diegene kan. In plaats van WW levert de medewerker nu een bijdrage aan de arbeidsmarkt. Een win-winsituatie: op deze krappe arbeidsmarkt heb jij personeel gevonden en de medewerker heeft werk en draait weer mee in het arbeidsproces.

Uit onderzoek is gebleken dat 52% van de 55+'ers die in de WW (Werkloosheidswet) zitten via een flexcontract toch nog werk vindt.

De nadelen van een flexcontract

Zijn er dan geen nadelen aan het werken met flexcontracten vraag je je misschien af. Er zijn ook nadelen, maar met de juiste acties van jou hoef je daar geen last van te hebben.

1. Onzekerheid

Een nadeel van een flexcontract is dat je niet weet of de medewerker voor een langere periode voor jou blijft werken. Wacht die medewerker af of je een nieuw contract aanbiedt of kiest die voor meer zekerheid bij een andere werkgever? Deze onzekerheid hoort bij het werken met flexcontracten. Maar kies je voor payrolling, dan kun je via de payroller snel nieuw personeel inzetten. Zo blijven er geen werkzaamheden liggen en heb jij geen last van dit nadeel.

2. Opletten voor juridische regels

Een nadeel van flexcontracten is ook dat je goed moet opletten of je de wet steeds goed toepast. In de wet staan speciale regels voor flexcontracten, bijvoorbeeld hoeveel tijdelijke contracten je een medeweker mag geven. Als je de regels niet goed toepast, dan loop je het risico dat die medewerker opeens in vaste dienst is, terwijl dat niet jouw bedoeling was. Dat kan voor veel gedoe en kosten zorgen. Maar ook hier geldt dat als je kiest voor een payrollbedrijf, je geen last hebt van dit nadeel. De payroller houdt voor jou de wettelijke regels in de gaten. Jij loopt dan geen risico.

3. Hogere werkgeverslasten

Een nadeel van een flexcontract is dat je hogere werkgeverslasten hebt. Sinds de Wet arbeidsmarkt in balans gelden er namelijk twee soorten WW-premies. Je betaalt een lage WW-premie voor medewerkers met een vast contract, en een hoge WW-premie voor medewerkers met een flexcontract. Met dit verschil in premies wil de overheid werkgevers aanmoedigen om medewerkers in vaste dienst te nemen.

Dit nadeel kun je ook op een andere manier bekijken. Met flexcontracten heb je namelijk veel meer flexibiliteit. Je kunt dus goed inspringen op de vraag in jouw bedrijf. Heb je allemaal medewerkers in vaste dienst, dan betaal je daar minder WW-premie voor, maar ben je minder flexibel. Op de langere termijn kun je dan toch duurder uit zijn. Je zit namelijk voor die medewerkers ook aan andere kosten en verplichtingen vast.

Start vandaag nog met maqqie

Maak het jezelf makkelijk en regel online je contracten en uitbetalingen. Wij zorgen voor jouw medewerkers, jij kiest voor maximale vrijheid om te ondernemen. Ontdek hoe jouw personeels- en salarisadministratie sneller en beter kan. We helpen kosteloos bij de overstap indien nodig.