Navigeer naar content

Flexibel werken met freelancers of zzp'ers

Als je flexibel wilt werken, kun je ervoor kiezen om freelancers of zzp’ers in te huren. Zzp is de afkorting voor zelfstandige zonder personeel. Er is geen verschil tussen de betekenis van de woorden freelancer of zzp’er.

Een freelancer / zzp’er is een eigen ondernemer die zich laat inhuren. Freelancers / zzp’ers werken voor verschillende opdrachtgevers. Ze zijn eigen baas en dragen zelf alle risico’s van bijvoorbeeld ziekte of geen werk hebben. Dat betekent dat je geen loon hoeft te betalen als een freelancer / zzp’er ziek is. Ook moet de freelancer / zzp’er zelf voor zijn pensioen zorgen.

Met de freelancer / zzp’er spreek je voor de werkzaamheden een uurtarief af. Aan het einde van de maand of aan het einde van de opdracht stuurt de freelancer / zzp’er een factuur voor de werkzaamheden. De freelancer / zzp’er is een ondernemer en brengt daarom btw in rekening.

Wat zijn voordelen van het inzetten van freelancers?

De kennis en skills van zelfstandige professionals kunnen veel toevoegen aan je onderneming. Er zijn daarbij ook een aantal dingen waar je op moet letten als je samenwerkt met freelancers. In dit artikel bespreken we de voordelen van samenwerken met freelancers, en waar je op moet letten als je een opdracht afspreekt. 

1 - Specialist in het kennis- en vakgebied

Doordat een freelancer veel van zijn of haar tijd besteedt aan specifieke werkzaamheden, is er meer tijd en ruimte om daarin echt een expert te worden. Het betekent ook dat de zelfstandige de nieuwste kennis en skills heeft om de klus zo goed mogelijk te klaren. Daar profiteer je van als opdrachtgever, want de freelancer kan dus veel kwaliteit bijdragen aan je bedrijf in een specifiek opzicht.

Vaak is het lastig voor eigen personeel om zich zo te specialiseren, omdat bij de meeste bedrijven niet genoeg van dat specifieke werk is, en omdat de werknemers ook nog veel andere taken vervullen. De freelancer heeft daarin een voordeel, en dat biedt weer voordelen voor jouw bedrijf.

2 - Verantwoordelijkheid staat centraal

Een freelancer werkt niet alleen voor het succes van jouw bedrijf, maar ook voor dat van het eigen bedrijf. Een zelfstandige is direct verantwoordelijk voor het succes van zijn/haar eigen onderneming. Als jullie een opdracht hebben afgesproken, verdient de freelancer alleen geld als hij de afgesproken kwaliteit levert. Dat draagt bij aan het verantwoordelijkheidsgevoel van de zelfstandige: zijn/haar inkomen hangt samen met het voltooien van de opdracht.

Waar eigen werknemers er vanuit kunnen gaan dat ze hun salaris sowieso ontvangen, is dat voor freelancers nogal anders. Dat is vooral prettig als je zelf niet druk wilt zijn met het managen en motiveren van de nieuwe versterking.

3 - Freelancers zijn op zoek naar tijdelijke klussen

Inzet van zelfstandigen gebeurt vaak voor tijdelijke projecten of klussen. Freelancers zijn over het algemeen ook op zoek naar zulke tijdelijke projecten. Klinkt logisch, maar dat is zeker een voordeel voor jouw bedrijf: beide partijen staan er hetzelfde in, en weten dat de samenwerking een begin- en eindpunt heeft.

Waar veel mensen tijdelijk werk nog altijd minder prettig vinden dan een vaste job, geldt dat voor freelancers andersom. Ze hechten waarde aan vrijheid en willen vaak niet te lang op één werkplek blijven. Zij zijn dus vaak bewust flexibel: perfect als je op zoek bent naar een tijdelijke versterking.

4 - Besparen op 'sunk costs'

Sunk costs (verzonken kosten) is in de economie een bekend begrip. Het zijn uitgaven die je sowieso moet doen voor een project of werkzaamheid, en die niet meer kunnen worden teruggedraaid. Specialistisch gereedschap, dat alleen gebruikt kan worden voor één project, is een voorbeeld van verzonken kosten.

Inzet van freelancers kan zulke kosten voorkomen, omdat de zelfstandige die investeringen vaak zelf al gedaan heeft. Een deel daarvan zal in de prijs verwerkt zijn, maar dat is nog altijd voordeliger dan het hele gereedschap zelf aanschaffen. Een freelancer inzetten kan dus helpen om op verzonken kosten te besparen.

5 - Waar moet je op letten?

Het aantal freelancers in Nederland is de afgelopen jaren hard gegroeid. Een deel van die groei komt doordat freelance-constructies steeds meer gebruikt worden in situaties waar eerder een arbeidscontract gold. In die gevallen is er regelmatig sprake van ‘schijnzelfstandigheid’: een situatie waarin iemand als freelancer werkt, maar in feite niet écht zelfstandig zijn werk kan uitvoeren. Een voorbeeld daarvan is een fietskoerier die als freelancer werkt.

Voor zulke situaties is een freelance-constructie niet bedoeld. Onjuist gebruik van freelancers kan er voor zorgen dat je als opdrachtgever achteraf alsnog werkgeverspremies moet betalen, en kan daarbij een boete opleveren.

De overheid wil duidelijkere regels rondom schijnzelfstandigheid. Hiervoor is een pilot gestart met de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie (WBA), waarmee werkgevers kunnen checken of ze iemand als freelancer mogen inhuren. Dit gebeurt met een vragenlijst over de arbeidsrelatie, die door de opdrachtgever wordt ingevuld. Na het invullen vertelt de WBA jou of je iemand wel of niet als zelfstandige mag inhuren voor de klus. Zo niet, dan kan je alleen samenwerken met een arbeidscontract voor jouw versterking.

Hoe werkt het bij Maqqie?

Met onze app is eigen personeel vinden en contracteren een makkie! Je bent altijd zeker van een geldig contract, en je versterkingen kunnen rekenen op sociale zekerheid. Bij ons kan je ook superflexibel werknemers aannemen als dat is waar je bedrijf behoefte aan heeft. En het mooiste: binnenkort gaan we datzelfde doen voor freelancers. Altijd het juiste contract, een eerlijke beloning voor de versterking, en alle administratie op één plek in de app. Zo kan je met een gerust hart freelance-toppers inhuren om jouw bedrijf te laten groeien. Ook kunnen freelancers ervoor kiezen om zich uit te laten betalen door Maqqie en dat wij de gemaakte uren factureren aan de opdrachtgever. Zo heb je als zzp’er altijd op tijd je inkomen binnen.

Start vandaag nog met maqqie

Maak het jezelf makkelijk en regel online je contracten en uitbetalingen. Wij zorgen voor jouw medewerkers, jij kiest voor maximale vrijheid om te ondernemen. Ontdek hoe jouw personeels- en salarisadministratie sneller en beter kan. We helpen kosteloos bij de overstap indien nodig.