Navigeer naar content

Cao overzicht

1. Afbouw 2. ANKO kappers 3. Bakkersbedrijf 4. Banden en wielenbranche (VACO) 5. Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen 6. Besloten busvervoer 7. Betonproductenindustrie 8. Bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven (Bikudak) 9. Bouw en infra 10. Dagrecreatie 11. Detailhandel in aardappelen, groenten en fruit 12. Drankindustrie en groothandel in dranken 13. Drogisterijbranche 14. Facilitaire contactcenters 15. Gehandicaptenzorg 16. Gespecialiseerde detailhandel in bloemen en planten 17. Glastuinbouw 18. Groenten- en fruitverwerkende industrie 19. Groothandel in bloembollen 20. Groothandel in bouwmaterialen 21. Groothandel in textielgoederen en aanverwante artikelen 22. Groothandel in groenten en fruit 23. Groothandel in vlakglas, het glasbewerkings- en het glazeniersbedrijf 24. Hoger beroepsonderwijs 25. Houtverwerkende industrie 26. Hoveniersbedrijf 27. Jeugdzorg 28. Kinderopvang voor kindercentra en gastouderbureaus 29. Kunsteducatie 30. Levensmiddelenbedrijf 31. Metalektro 32. Middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie 33. Mode-, Interieur- tapijt- en textielindustrie (MITT) 34. Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf 35. Museum 36. Nederlands horeca gilde (NHG cao) 37. Nederlandse podia 38. Nederlandse gemeenten 39. Open teelten 40. Pluimveeverwerkende industrie 41. PostNL voor postbezorgers 42. Recreatie 43. Reisbranche 44. Retail non-food 45. Schoonmaak 46. Technische groothandel 47. Vleeswarenindustrie 48. Voortgezet onderwijs 49. Welzijn, maatschappelijke dienstverlening en sociaal werk 50. Woondiensten 51. Zwembaden 52. Ziekenhuizen

Welkom op onze cao-pagina. Hierboven vind je een overzicht van alle cao's die wij met onze payroll dienstverlening kunnen bedienen. Staat jouw cao niet in de lijst, klik dan hier. Samen kunnen we tot een maatwerk oplossing komen!

Cao afbouw

Minimumloon afbouwwerknemers 21 jaar, met uitzondering van natuursteen:€17,79 per uur
Minimumloon afbouwwerknemers natuursteen vanaf 21 jaar:€18,04 per uur
Werkweek:De normale arbeidsduur is 37 ½ uur per week.
Werkweek natuursteenbedrijf:Voor een natuursteenbedrijf bedraagt de arbeidsduur bij een fulltime arbeidsovereenkomst gemiddeld 37 uur per week en 7 uur en 24 minuten per dag.
Nieuws

Cao ANKO kappers

Minimum maandloon vanaf 21 jaar:€2.378
Werkweek:38 uur
Nieuws vanaf 1-7-2024
Loonsverhoging• De cao lonen van een junior stylist 1e en 2e jaar worden met 7% verhoogd;
• De cao lonen van een junior 3e-jaars salon assistent en haarstylist worden met 10% verhoogd;
• De cao lonen van een haarstylist allround en topstylist worden per 1 juli 2024 met 12% verhoogd.

Cao bakkersbedrijf

Minimumloon 21 jaar en ouder€13,68
Werkweek38 uur
Nieuws vanaf 17-6-2024
LoonsverhogingDe lonen worden met 5% verhoogd bij de ambachtelijke bakkerij. Deze loonsverhoging geldt niet voor de industriële bakkerij.

Cao banden en wielenbranche (VACO)

Minimumloon 21 jaar en ouder:€13,68 per uur
Werkweek40 uur
Nieuws

Cao beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen

Minimumloon 21 jaar en ouder:€13,68
Werkweek:40 uur
Nieuws vanaf 1-7-2024
LoonsverhogingDe lonen en bruto toeslagen worden met 2% verhoogd.

Cao besloten busvervoer

Minimumloon rijdend personeel van 21 jaar of ouder:€16,08 per uur
Minimumloon niet-rijdend personeel van 21 jaar of ouder:€13,68 per uur
Werkweek:40 uur
Nieuws

Cao betonproductenindustrie

Minimum uurloon 21 jaar en ouder€13,68
Werkweek:40 uur
Nieuws

Cao bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven (Bikudak)

Minimum uurloon voor volwassenen zonder diploma€15,62
Minimum uurloon voor volwassenen met diploma€16,60
Werkweek40 uur
Nieuws vanaf 1-7-2024
Loonsverhoging• De loonschalen worden met 1,5% verhoogd.
• De feitelijke lonen die hoger liggen dan de loonschalen worden ook met 1,5% verhoogd.
• Als een medewerker meer verdient dan het garantieloon van de loonschaal, geldt de loonsverhoging tot maximaal 10% boven het garantieloon van functiegroep 5. Boven dat bedrag geldt geen verplichte loonsverhoging.

Cao bouw en infra

Minimum maandloon UTA-werknemer:€2522,76
Minimum maandloon startende UTA-werknemer (De starttabel geldt maximaal een jaar.):€2422,77
Werkweek40 uur
Nieuws

Cao dagrecreatie

Minimumloon vanaf 21 jaar€13,68
Werkweek38 uur
Nieuws vanaf 1-1-2024
De lonen zijn verhoogd met de volgende percentages:
- Schaal 2, 3 en 47% verhoging
- Schaal 5 en 66,5% verhoging
- Schaal 76% verhoging
- Schaal 85,5% verhoging
- Schaal 95% verhoging
De jeugdlonen zijn aangepast naar de volgende percentages:
20 jaar85% van het volwassenen WML
19 jaar75% van het volwassenen WML
18 jaar70% van het volwassenen WML
17 jaar en jonger65% van het volwassenen WML
Nieuws vanaf 1-7-2024
LoonsverhogingDe lonen worden met 3% verhoogd.

Cao detailhandel in aardappelen, groenten en fruit

Minimumloon >21 jaar€13,97
Werkweek40 uur
Nieuws

Cao drankindustrie en groothandel in dranken

Minimale maandloon vanaf 21 jaar€2.389,44
Werkweek40 uur
Nieuws vanaf 1-7-2024
LoonsverhogingDe lonen worden met 2% verhoogd.

Cao drogisterijbranche

Minimum uurloon vanaf 21 jaar:€13,68
Werkweek37 uur
Nieuws

Cao facilitaire contactcenters

Minimum maandloon vanaf 21 jaar:€2.371,20
Werkweek40 uur
Nieuws

Cao gehandicaptenzorg

Minimumloon vanaf 21 jaar€ 2.086,05
Werkweek36 uur
Nieuws vanaf 1-6-2024
LoonsverhogingDe lonen worden met 2% verhoogd, met een minimum van € 55 op basis van een voltijd dienstverband.

Cao gespecialiseerde detailhandel in bloemen en planten

Minimum uurloon 21 jaar en ouder:€13,80
Werkweek:40 uur
Nieuws vanaf 1-7-2024
Loonsverhoging• De loonschalen worden met 2,5% verhoogd.
• De lonen van de medewerkers worden vergeleken met de nieuwe loonschalen. Als de lonen lager liggen, worden deze verhoogd.

Cao groenten- en fruitverwerkende industrie

Minimum maandloon vanaf 21 jaar:€2406,64
Werkweek40 uur
Nieuws

Cao groothandel in bloembollen

Minimale uurloon vanaf 21 jaar:€13,68
Werkweek38 uur
Nieuws

Cao groothandel in bouwmaterialen

Minimum maandloon vanaf 21 jaar€2.371,20
Werkweek40 uur
Nieuws

Cao groothandel in textielgoederen en aanverwante artikelen

Minimum uurloon 21 jaar en ouder€13,68
Werkweek38 uur
Nieuws

Cao groothandel in vlakglas, het glasbewerkings- en het glazeniersbedrijf

Minimum uurloon vanaf 21 jaar:€13,68
Werkweek40 uur
Nieuws

Cao glastuinbouw

Minimum uurloon vanaf 21 jaar:€13,68
Werkweek38 uur
Nieuws

Cao hoger beroepsonderwijs

Miminum maandloon vanaf 21 jaar€ 2.283,48
WerkweekIn overleg met de werkgever mag er gekozen worden uit 36, 38 of 40-urige werkweek.
Nieuws vanaf 1-7-2024
LoonsverhogingDe lonen worden met 3% verhoogd.

Cao houtverwerkende industrie

Minimumloon vanaf 21 jaar€14,53
Werkweek40 uur
Nieuws vanaf 1-4-2024
LoonsverhogingDe lonen zijn verhoogd met €150 op basis van een voltijd dienstverband en vervolgens nog eens met 4%
ReiskostenvergoedingDe reiskostenvergoeding is verhoogd van €0,21 naar €0,23 per kilometer.

Cao hoveniersbedrijf

Minimum uurloon vanaf 21 jaar€13,68
Werkweek37 uur
Nieuws vanaf 1-7-2024
LoonsverhogingDe lonen worden met 2% verhoogd.

Cao jeugdzorg

Minimum maandloon vanaf 21 jaar:€2.340,00
Minimum maandloon vanaf 21 jaar voor garantiebanen: (geldig voor: wajongers, SW’ers op de wachtlijst en de doelgroep van de Participatiewet vanaf 2015.€2.070,12
Werkweek36 uur
Nieuws

Cao kinderopvang voor kindercentra en gastouderbureaus

Minimum uurloon vanaf 21 jaar:€14,08
Werkweek36 uur
Nieuws vanaf 1-7-2024
EindejaarsuitkeringDe eindejaarsuitkering wordt met 1% verhoogd en komt daarmee op 4%. Dit geldt voor medewerkers die op of na 1 juli 2024 in dienst zijn.
ReiskostenvergoedingDe standaardreiskostenvergoeding gaat van €0,14 naar €0,23 per kilometer, ongeacht het vervoersmiddel.

Cao kunsteducatie

Minimum maandloon vanaf 21 jaar:€ 2.150,50
Werkweek36 uur
Nieuws

Cao levensmiddelenbedrijf

Minimum uurloon 21 jaar en ouder:€14,06
Werkweek40 uur
Nieuws

Cao metalektro

Minimum uurloon vanaf 21 jaar€13,68
Werkweek38 uur
Nieuws vanaf 1-6-2024
LoonsverhogingDe lonen worden met 2,75% verhoogd.

Cao middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Minimum uurloon vanaf 21 jaar€13,68
Werkweek40 uur
Nieuws vanaf 1-6-2024
LoonsverhogingDe loonschalen worden met 2,95% verhoogd.
Eenmalige uitkeringAlle medewerkers die op 1 juni 2024 in dienst waren, ontvangen in augustus een eenmalige uitkering van € 750 op basis van een fulltime dienstverband.

Cao mode-, interieur- tapijt- en textielindustrie (MITT)

Minimum uurloon vanaf 21 jaar:€13,68
Werkweek38 uur
Nieuws

Cao motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf

Minimum maandloon vanaf 21 jaar€2.201,94
Werkweek38 uur
Nieuws vanaf 1-8-2024
LoonsverhogingDe lonen worden met € 90 bruto per maand verhoogd op basis van een fulltime dienstverband.

Cao museum

Minimum maandloon vanaf 21 jaar:€2.206
Werkweek:36 uur
Nieuws

Cao Nederlands horeca gilde (NHG cao)

Minimum uurloon vanaf 21 jaar:€13,68
Werkweek38 uur
Nieuws

Cao Nederlandse podia

Minimum maandloon vanaf 21 jaar:€ 2.150,50
Werkweek:36 uur
Nieuws

Cao Nederlandse gemeenten

Minimum maandloon vanaf 21 jaar:€2.184
Werkweek:36 uur
Nieuws

Cao open teelten

Minimum uurloon vanaf 21 jaar:€13,68
Werkweek:38 uur
Nieuws

Cao pluimveeverwerkende industrie

Minimum maandloon vanaf 21 jaar:€2371,20
Werkweek:40
Nieuws

Cao PostNL voor postbezorgers

Minimum uurloon vanaf 21 jaar:€13,84
Werkweek:38 uur
Nieuws vanaf 1-7-2024
Medewerkers van 18 jaar en ouder krijgen het volwassenenloon.
Postbezorgers worden ingeschaald in het nieuwe loongebouw op basis van het aantal dienstjaren, waarbij medewerkers vanaf 18 jaar worden ingeschaald in schaaljaar 0.
• Schaal 0 (bij indiensttreding als postbezorger) Uurloon per 1 juli 2024: € 13,84
• Schaal 1 (1 jaar na indiensttreding als postbezorger) Uurloon per 1 juli 2024: € 13,86
• Schaal 2 (3 jaar na indiensttreding als postbezorger) Uurloon per 1 juli 2024: € 13,88
• Schaal 3 (5 jaar na indiensttreding als postbezorger) Uurloon per 1 juli 2024: € 13,91
• Schaal 4 (10 jaar na indiensttreding als postbezorger) Uurloon per 1 juli 2024: € 13,95
Het jeugdloon voor 16-jarigen wordt 80% van het WML.
Het jeugdloon voor 17-jarigen wordt 90% van het WML.
De jeugdloontoeslagen komen te vervallen.
Er wordt één extra schaaljaar toegevoegd, waarbij het laatste schaaljaar na 10 jaar wordt bereikt.

Cao recreatie

Minimum uurloon vanaf 21 jaar:€13,68
Werkweek38 uur
Nieuws vanaf 1-7-2024
LoonsverhogingDe lonen worden met 3% verhoogd.
Reiskostenvergoeding• Medewerkers hebben recht op een reiskostenvergoeding van € 0,12 netto per kilometer.
• Deze vergoeding geldt vanaf een minimale reisafstand van 10 kilometer totaal (heen én terug).
• Er wordt tot maximaal 40 kilometer per dag vergoed.

Cao reisbranche

Minimum uurloon vanaf 21 jaar€13,50
Werweek39 uur
Nieuws vanaf 1-7-2024
LoonsverhogingDe feitelijke lonen van functiegroepen 2 tot en met 8 of 'A' worden met € 175 bruto per maand verhoogd op basis van een fulltime dienstverband.

Cao retail non-food

Minimum uurloon vanaf 21 jaar€13,68
Werkweek38 uur per week, bij 'wonen' is dit 37 uur per week.
Nieuws vanaf 1-7-2024
Loonsverhoging• De schaallonen en lonen van de medewerkers die niet meer verdienen dan het oude maximum van hun schaal, worden met 3,1% verhoogd.
• De lonen van medewerkers die tussen het oude en nieuwe maximum verdienen, stijgen ook met 3,1%, tenzij dit boven het nieuwe maximum van de schaal uitkomt. Dan geldt het nieuwe maximum als loon.

Cao schoonmaak

Minimumloon 21 jaar en ouder€13,68 per uur
Werkweek38 uur
Nieuws
LoonsverhogingDe basisuurlonen voor medewerkers in het A-deel, B-deel en D-deel worden met 5,5% verhoogd per 30 juni 2024. De basisuurlonen en de werkelijke salarissen voor medewerkers in het C-deel worden met 5,5% verhoogd per 30 juni 2024.

Cao technische groothandel

Minimum uurloon vanaf 21 jaar (geldig vanaf 1-6-2024)€14,08
Werkweek:38 uur
Nieuws vanaf 1-6-2024
LoonsverhogingDe lonen worden met 4% verhoogd, met een minimum van € 133 op basis van een voltijd dienstverband.
ReiskostenvergoedingDe reiskostenvergoeding is verhoogd van €0,21 naar €0,23 per kilometer.

Cao vleeswarenindustrie

Minimumloon vanaf 21 jaar per 4 weken:€2.186,58
Werkweek36 uur
Nieuws

Cao voortgezet onderwijs

Minimumloon vanaf 21 jaar:€2.201,87
Werkweek36 uur
Nieuws

Cao welzijn, maatschappelijke dienstverlening en sociaal Werk

Minimum uurloon vanaf 21 jaar:€14
Werkweek36 uur
Nieuws vanaf 1-7-2024
Loonsverhoging• De loonschalen worden met 4% verhoogd.
• De lonen van de medewerkers worden vergeleken met de nieuwe loonschalen. Als de lonen lager liggen, worden deze verhoogd.

Cao woondiensten

Minimaal maandloon vanaf 21 jaar:€2.336
Werkweek36 uur
Nieuws

Cao zwembaden

Minimum uurloon vanaf 21 jaar:€13,68
Werkweek38 uur
Nieuws

Cao ziekenhuizen

Minimum maandloon vanaf 21 jaar:€2.279
Werkweek36 uur
Nieuws

Op de hoogte blijven van cao wijzigingen?

Schrijf je in en ontvang belangrijke updates van de cao waarin jij actief bent.

Start vandaag nog met maqqie

Maak het jezelf makkelijk en regel online je contracten en uitbetalingen. Wij zorgen voor jouw medewerkers, jij kiest voor maximale vrijheid om te ondernemen. Ontdek hoe jouw personeels- en salarisadministratie sneller en beter kan. We helpen kosteloos bij de overstap indien nodig.