Navigeer naar content

Cao overzicht

Welkom op onze cao-pagina. Hierboven vind je een overzicht van alle cao's die wij met onze payroll dienstverlening kunnen bedienen. Staat jouw cao niet in de lijst, klik dan hier. Samen kunnen we tot een maatwerk oplossing komen!

Cao afbouw

Minimumloon afbouwwerknemers 21 jaar, met uitzondering van natuursteen:€17,79 per uur
Minimumloon afbouwwerknemers natuursteen vanaf 21 jaar:€18,04 per uur
Werkweek:De normale arbeidsduur is 37 ½ uur per week.
Werkweek natuursteenbedrijf:Voor een natuursteenbedrijf bedraagt de arbeidsduur bij een fulltime arbeidsovereenkomst gemiddeld 37 uur per week en 7 uur en 24 minuten per dag.
Nieuws

Cao ANKO kappers

Minium maandloon vanaf 21 jaar:€2.185
Werkweek:38 uur
Nieuws

Cao bakkersbedrijf

Minimumloon 21 jaar en ouder€13,27
Werkweek38 uur
NieuwsVanaf 17-6-2024
LoonsverhogingDe lonen worden met 5% verhoogd bij de ambachtelijke bakkerij. Deze loonsverhoging geldt niet voor de industriële bakkerij.

Cao banden en Wielenbranche (VACO)

Minimumloon 21 jaar en ouder:€13,27 per uur
Werkweek40 uur
Nieuws

Cao beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen

Minimumloon 21 jaar en ouder:€13,27
Werkweek:40 uur
Nieuws

Cao besloten busvervoer

Minimumloon rijdend personeel van 21 jaar of ouder:€16,08 per uur
Minimumloon niet-rijdend personeel van 21 jaar of ouder:€13,27 per uur
Werkweek:40 uur
Nieuws

Cao betonproductenindustrie

Minimum maandsalaris:€2.210
Minimum 4-wekensalaris:€2.041
Werkweek:40 uur
Nieuws

Cao bouw en infra

Minimum maandloon UTA-werknemer:€2.389,14
Minimum maandloon startende UTA-werknemer (De starttabel geldt maximaal een jaar.):€2.322,39
Werkweek40 uur
Nieuws

Cao dagrecreatie

Minimumloon vanaf 21 jaar€13,27
Werkweek38 uur
Nieuws cao dagrecreatie 1 januari 2024
De lonen zijn verhoogd met de volgende percetages;
- Schaal 2, 3 en 47% verhoging
- Schaal 5 en 66,5% verhoging
- Schaal 76% verhoging
- Schaal 85,5% verhoging
- Schaal 95% verhoging
De jeugdlonen zijn aangepast naar de volgende percentages;
20 jaar85% van het volwassenen WML
19 jaar75% van het volwassenen WML
18 jaar70% van het volwassenen WML
17 jaar en jonger65% van het volwassenen WML

Cao detailhandel in aardappelen, groenten en fruit

Minimumloon >21 jaar€12,36
Werkweek40 uur
Nieuws

Cao drankindustrie & Groothandel in Dranken

Minimale maandloon vanaf 21 jaar€2.300
Werkweek40 uur
Nieuws

Cao Drogisterijbranche

Minimum uurloon vanaf 21 jaar:€13,36
Werkweek37 uur

Cao facilitaire contactcenters

Minimum maandloon vanaf 21 jaar:€2.334,5
Werkweek40 uur
Nieuws

Cao gehandicaptenzorg

Minimumloon vanaf 21 jaar€ 2.086,05
Werkweek36 uur
NieuwsVanaf 1-6-2024
LoonsverhogingDe lonen worden met 2% verhoogd, met een minimum van € 55 op basis van een voltijd dienstverband.

Cao gespecialiseerde Detailhandel in Bloemen en Planten

Minimum uurloon 21 jaar en ouder:€13,47
Werkweek:40 uur
Nieuws

Cao groenten- en fruitverwerkende industrie

Minimum maandloon vanaf 21 jaar:€2292,04
Werkweek40 uur
Nieuws

Cao groothandel in bloembollen

Minimale uurloon vanaf 21 jaar:€13,27
Werkweek38 uur
Nieuws

Cao groothandel in Bouwmaterialen

Minimum maandloon vanaf 21 jaar€2.300
Werkweek40 uur
Nieuws

Cao groothandel in textielgoederen en aanverwante artikelen

Minimum maandloon vanaf 21 jaar:€2.128
Werkweek38 uur
Nieuws

Cao groothandel in vlakglas, het glasbewerkings- en het glazeniersbedrijf

Minimum uurloon vanaf 21 jaar:€13,27
Werkweek:40 uur
Nieuws

Cao glastuinbouw

Minimum uurloon vanaf 21 jaar:€12,24
Werkweek38 uur
Nieuws

Cao houtverwerkende industrie

Minimumloon vanaf 21 jaar€14,53
Werkweek40 uur
Nieuws cao houverwerkende industrie 1 april 2024
LoonsverhogingDe lonen zijn verhoogd met €150 op basis van een voltijd dienstverband en vervolgens nog eens met 4%
ReiskostenvergoedingDe reiskostenvergoeding is verhoogd van €0,21 naar €0,23 per kilometer.

Cao jeugdzorg

Minimum maandloon vanaf 21 jaar:€2.340,00
Minimum maandloon vanaf 21 jaar voor garantiebanen: (geldig voor: wajongers, SW’ers op de wachtlijst en de doelgroep van de Participatiewet vanaf 2015.€2.070,12
Werkweek36 uur
Nieuws

Cao kinderopvang voor Kindercentra en gastouderbureaus

Minimum uurloon vanaf 21 jaar: €14,08
Normale werkweek: 36 uur

Minimum uurloon vanaf 21 jaar:€14,08
Werkweek36 uur

Cao kunsteducatie

Minimum maandloon vanaf 21 jaar:€2.080
Werkweek36 uur
Nieuws

Cao levensmiddelenbedrijf

Minimum uurloon 21 jaar en ouder: €14,06
Normale werkweek: 40 uur

Minimum uurloon 21 jaar en ouder:€14,06
Werkweek40 uur
Nieuws

Cao middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Cao mode-, interieur- tapijt- en textielindustrie (MITT)

Minimum uurloon vanaf 21 jaar:€13,42
Werkweek38 uur
Nieuws

Cao museum

Minimum maandloon vanaf 21 jaar:€2.206
Werkweek:36 uur
Nieuws

Cao Nederlands horeca gilde (NHG cao)

Minimum uurloon vanaf 21 jaar:€13,27
Werkweek38 uur
Nieuws

Cao Nederlandse podia

Minimum maandloon vanaf 21 jaar:€2.078,80
Normale werkweek:36 uur

Cao Nederlandse gemeenten

Minimum maandloon vanaf 21 jaar:€2.184
Werkweek:36 uur
Nieuws

Cao open teelten

Minimum uurloon vanaf 21 jaar:€13,27
Werkweek:38 uur
Nieuws

Cao pluimveeverwerkende industrie

Minimum maandloon vanaf 21 jaar:€2296,45
Werkweek:40
Nieuws

Cao PostNL voor postbezorgers

Minimum uurloon vanaf 21 jaar:€13,27
Werkweek:38 uur
Nieuws

Cao schoonmaak

Minimumloon 21 jaar en ouder€13,42 per uur
Werkweek38 uur
Nieuws
LoonsverhogingDe basisuurlonen voor medewerkers in het A-deel, B-deel en D-deel worden met 5,5% verhoogd per 30 juni 2024. De basisuurlonen en de werkelijke salarissen voor medewerkers in het C-deel worden met 5,5% verhoogd per 30 juni 2024.

Cao technische groothandel

Minimum maandloon volgens de cao (wanneer dit lager is dan het WML, dan is dat leidend)€2.024,40
Werkweek:38 uur
NieuwsVanaf 1-6-2024
LoonsverhogingDe lonen worden met 4% verhoogd, met een minimum van € 133 op basis van een voltijd dienstverband.
ReiskostenvergoedingDe reiskostenvergoeding is verhoogd van €0,21 naar €0,23 per kilometer.

Cao vleeswarenindustrie

Minimumloon vanaf 21 jaar per 4 weken:€2.186,58
Werkweek36 uur

Cao voortgezet onderwijs

Minimumloon vanaf 21 jaar:€2.135,88
Werkweek36 uur
Nieuws

Cao welzijn, maatschappelijke dienstverlening en sociaal Werk

Minimum uurloon vanaf 21 jaar:€14
Werkweek:36 uur
Nieuws

Cao woondiensten

Minimaal maandloon vanaf 21 jaar:€2.336
Werkweek36 uur
Nieuws

Cao zwembaden

Minimum uurloon vanaf 21 jaar:€12,36
Werkweek:38 uur
Nieuws

Cao ziekenhuizen

Minimum maandloon vanaf 21 jaar:€2.279
Werkweek36 uur

Op de hoogte blijven van cao wijzigingen?

Schrijf je in en ontvang alle updates van de cao waarin jij actief bent.

Start vandaag nog met maqqie

Maak het jezelf makkelijk en regel online je contracten en uitbetalingen. Wij zorgen voor jouw medewerkers, jij kiest voor maximale vrijheid om te ondernemen. Ontdek hoe jouw personeels- en salarisadministratie sneller en beter kan. We helpen kosteloos bij de overstap indien nodig.