Navigeer naar content

Alles over het verlonen van kennismigranten

Voor sommige functies is door een tekort aan personeel haast geen medewerker te vinden. Dat geldt vooral voor functies waarvoor specialistische kennis nodig is. Een oplossing kan zijn om hooggekwalificeerde werknemers uit het buitenland naar Nederland te halen. Die worden kennismigranten genoemd.

Wat is het verschil tussen arbeidsmigranten en kennismigranten?

Het belangrijkste verschil tussen arbeidsmigranten en kennismigranten is het soort werk dat ze doen. De kennismigrant is hooggekwalificeerd en werkt in een functie waarvoor specialistische kennis nodig is. Dat is niet zo bij arbeidsmigranten. Die verrichten laagbetaalde arbeid.

Wanneer is een werknemer een kennismigrant?

Een kennismigrant is een hooggekwalificeerde werknemer die in Nederland komt wonen en werken. De kennismigrant komt voor een specialistische functie.

Voor kennismigranten van buiten de Europese Unie is er een speciale kennismigrantenregeling. Die maakt het makkelijker om buitenlandse werknemers naar Nederland te halen. Om voor de kennismigrantenregeling in aanmerking te komen, moet de buitenlandse werknemer voldoen aan de voorwaarden die in die regeling zijn genoemd. Kennismigranten kunnen gebruik maken van een speciale belastingregel: de 30%-regeling.

Wat is een arbeidsmigrant?

Een arbeidsmigrant is een werknemer die vanuit het buitenland in Nederland laagbetaald werk doet. Arbeidsmigranten helpen vaak bij seizoenswerk of bijvoorbeeld in de bouw. Ook voor arbeidsmigranten geldt een speciale belastingregel: de ET-regeling.

Welke fiscale regelingen zijn er voor kennismigranten en arbeidsmigranten?

Voor buitenlandse werknemers gelden speciale belastingregels. Kennismigranten kunnen gebruik maken van de 30%-regeling. Arbeidsmigranten kunnen gebruik maken van de ET-regeling. De ET-regeling staat in de cao voor uitzendkrachten en is bedoeld voor werknemers die in het buitenland wonen en tijdelijk in Nederland komen werken.

De afkorting ET komt van extraterritoriale kosten. Dat zijn de kosten die arbeidsmigranten moeten maken om in Nederland te komen werken. Het gaat om kosten voor het verblijf in Nederland en kosten voor het reizen van en naar Nederland. In de cao voor uitzendkrachten staat dat arbeidsmigranten een deel van het brutoloon kunnen uitruilen voor een vergoeding van de ET-kosten waarover geen belasting hoeft te worden betaald. De arbeidsmigranten krijgen die kosten dan netto uitbetaald.

Voor de ET-regeling gelden bepaalde voorwaarden. De ET-kosten moeten bijvoorbeeld redelijk zijn en er mag niet meer dan 30% van het loon uitgeruild worden.

Wat is de kennismigrantenregeling?

De kennismigrantenregeling bepaalt de voorwaarden voor buitenlandse werknemers om in Nederland of de EU te werken.

Er gelden 3 voorwaarden om toegelaten te worden tot de kennismigrantenregeling:

  1. De medewerker is een kennismigrant. Dus een hooggekwalificeerde immigrant die naar Nederland komt voor een functie waarvoor specialistische kennis nodig is.

  2. De werkgever moet een erkend referent zijn.

  3. De werknemer moet een bepaald minimumsalaris verdienen.

Daarnaast zijn er nog enkele situaties waarin een kennismigrant in Nederland mag werken:

Europese Blauwe Kaart

De Europese Blauwe Kaart is een aparte categorie voor kennismigranten. Deze geldt alleen voor hooggekwalificeerden die minimaal € 6.245 bruto per maand verdienen. Voor een houder van de Europese Blauwe Kaart hoeft de werk- en verblijfsvergunning niet aangevraagd te worden door een erkend referent.

Onderzoeker volgens EU-richtlijn 2016/801

Een andere bijzondere categorie is de onderzoeker volgens EU-richtlijn 2016/801. Als de kennismigrant hiervoor al een verblijfsvergunning heeft in een ander EU-land, dan kan deze kennismigrant in een periode van 3 jaar ook 180 dagen onderzoek in Nederland doen. Een verblijfsvergunning is dan niet nodig.

Zoekjaar hoogopgeleiden

Kennismigranten die na de studie, promotie of onderzoek in Nederland willen blijven werken kunnen een verblijfsvergunning ‘zoekjaar hoogopgeleiden’ aanvragen. Voor deze groep kennismigranten geldt een verlaagd salariscriterium.

Komt de kennismigrant uit de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland? Deze kennismigranten hoeven geen visum, werkvergunning of verblijfsvergunning aan te vragen. Om in Nederland te kunnen werken hebben ze alleen een geldig paspoort of geldig identiteitsbewijs nodig.

Wat zijn de voordelen van de kennismigrantenregeling?

Het grote voordeel van de kennismigrantenregeling is dat die regeling het makkelijker maakt om hooggekwalificeerde buitenlandse werknemers naar Nederland te halen om hier te komen werken. Via de erkend referent verloopt de aanvraagprocedure voor een kennismigrant snel en soepel. Interessant is ook de 30%-regeling waar kennismigranten gebruik van kunnen maken. Die regeling levert hun een financieel voordeel op.

De 30%-regeling

Voor kennismigranten is er een speciale fiscale regeling: de 30%-regeling. Met deze regeling mag een werkgever 30% van het loon belastingvrij betalen aan een kennismigrant. Dat is prettig, want zij moeten ook extra kosten maken om in Nederland te komen werken. Deze kosten worden extraterritoriale kosten genoemd. Voor arbeidsmigranten geldt voor de extraterritoriale kosten de ET-regeling, voor kennismigranten is dat de 30%-regeling.

Waarom is er een 30%-regeling?

De 30%-regeling helpt bedrijven die op zoek zijn naar medewerkers met bijzondere kennis. Als het niet lukt om die in Nederland te vinden, dan kun je die ook in het buitenland zoeken. En met de 30%-regeling kun je die werknemers een financieel voordeel geven. Dat kan helpen om de buitenlandse werknemer te overtuigen om in Nederland te komen werken.

De 30%-regeling kan ook helpen om bedrijven naar Nederland te laten komen. Ook voor die bedrijven is het prettig dat ze vanuit Nederland met de 30%-regeling medewerkers in dienst kunnen nemen. Er is ook discussie over de 30%-regeling. De 30%-regeling heeft namelijk vooral voordelen voor de werknemer, en minder voor de werkgever. En met de 30%-regeling heeft een buitenlandse werknemer voordelen die een Nederlandse werknemer niet heeft. Daarom wordt de 30%-regeling afgeschaft. Vanaf 2029 bestaat de 30%-regeling niet meer.

Hoe werkt het aanvraagproces voor de kennismigrantenregeling?

Het aanvraagproces voor de kennismigrantenregeling verloopt via de erkend referent. Die vraagt het visum en de verblijfsvergunning aan. De erkend referent is de werkgever van de kennismigrant en moet met de kennismigrant een arbeidsovereenkomst sluiten. Ook moet de erkend referent het loon van de kennismigrant betalen.

Werken met kennismigranten zonder al het regelwerk?

Je kunt de aanvraagprocedure voor kennismigranten zelf regelen. Maar daar komt best wat bij kijken. Wist je dat je de aanvraag ook kunt laten regelen door een betrouwbare partner die al door de IND als referent is erkend? Maqqie is jouw betrouwbare partner.

Ik wil een offerte
Binnen 30 minuten in je mailbox

Start vandaag nog met maqqie

Maak het jezelf makkelijk en regel online je contracten en uitbetalingen. Wij zorgen voor jouw medewerkers, jij kiest voor maximale vrijheid om te ondernemen. Ontdek hoe jouw personeels- en salarisadministratie sneller en beter kan. We helpen kosteloos bij de overstap indien nodig.