Navigeer naar content

Wat is een erkend referent voor kennismigranten?

Heb je een geschikte kennismigrant gevonden, maar woont die buiten de Europese Unie? Dan heeft de kennismigrant een visum en een verblijfsvergunning nodig om in Nederland te werken. De aanvraag voor de juiste papieren voor een kennismigrant kan alleen door een erkend referent worden gedaan.

Wat is een erkend referent?

Een erkend referent is een bedrijf dat kennismigranten van buiten de EU in Nederland kan laten werken. De immigratie en naturalisatiedienst (IND) geeft deze erkenning aan bedrijven.

Wat doet een erkend referent?

Een erkend referent vraagt het visum en de verblijfsvergunning aan voor de kennismigrant. De erkend referent sluit een arbeidsovereenkomst met de kennismigrant en betaalt dan ook het loon.

Je kunt bij de Immigratie- en naturalisatiedienst zelf vragen om erkenning als referent. Maar je kunt ook kiezen voor de service van bedrijven die al erkend referent zijn. Welke bedrijven dat zijn, lees je in het openbaar register erkende referenten van de IND.

Hoe word je erkend referent?

Je wordt erkend referent door bij de IND een aanvraagformulier in te dienen. Hierbij wordt gevraagd om veel gegevens. Daarnaast onderzoekt de IND onder andere of jouw bedrijf financieel sterk genoeg is.

Het antwoord op de vraag of je erkend wordt, kan tot 90 dagen duren. En die termijn kan nóg langer worden als de IND extra vragen heeft. Dat is kostbare tijd waarin de kennismigrant nog niet voor jou aan de slag kan.

Wil je sneller met een kennismigrant aan de slag? Dat kan via een werkgever die al door de IND als referent is erkend. Je weet dan zeker dat je werkt met een betrouwbare partner en dat alles goed wordt geregeld.

Wat zijn de rechten en plichten van een erkend referent?

Een erkend referent heeft verschillende rechten en plichten. Een erkend referent heeft de volgende rechten:

 • Een erkend referent kan sneller verblijfsvergunningen aanvragen voor kennismigranten bij de IND. De IND probeert dan om binnen twee weken te beslissen.

 • Een erkend referent kan de aanvraag voor verschillende verblijfsvergunningen combineren. Zo kun je ook met meerdere kennismigranten tegelijk aan de slag.

 • Een erkend referent hoeft alleen een ‘eigenverklaring’ bij de IND in te dienen. Daarin verklaart de referent dat de kennismigrant aan de voorwaarden voldoet voor de verblijfsvergunningen. Dat scheelt veel werk, want anders moet je een volledig dossier indienen.

 • Een erkend referent heeft een vast aanspreekpunt bij de IND.

Een erkend referent heeft de volgende plichten:

 • Informatieplicht: veranderingen met gevolgen voor verblijfsvergunning of erkenning als referent moeten aan de IND worden doorgegeven.

 • Administratie- en bewaarplicht voor belangrijke documenten zoals paspoort, arbeidsovereenkomst, loonstrook en diploma's van de kennismigrant. De gegevens moeten 5 jaar worden bewaard. De bewaartermijn begint na de datum waarop hij niet langer de erkende referent van de kennismigrant is.

 • Zorgplicht: de sollicitatieprocedure moet zorgvuldig zijn. Daarnaast moet de erkend referent de kennismigrant informeren over de regels voor werken in Nederland.

 • Terugkeer vreemdeling: een erkend referent is verantwoordelijk voor de terugkeer van de kennismigrant.

De IND controleert een erkend referent op al deze plichten. Als je niet voldoet aan de plichten, dan kun je een boete krijgen. Ook kan de IND het besluit intrekken om de referent te erkennen.

Kan een kennismigrant in Nederland werken zonder een erkend referent?

Een kennismigrant kan in Nederland werken zonder een erkend referent als de kennismigrant uit de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland komt. Deze kennismigranten hebben geen visum of verblijfsvergunning nodig. Wel moeten ze een geldig paspoort of geldig identiteitsbewijs hebben.

Zijn er extra mogelijkheden voor kennismigranten om te werken in Nederland of de EU?

Ja, er zijn extra mogelijkheden voor kennismigranten om te werken in Nederland of de EU:

 • De Europese Blauwe Kaart. Deze werk- en verblijfsvergunning hoeft niet door een erkend referent te worden aangevraagd. Er gelden salaris- en opleidingseisen om een Europese Blauwe Kaart te krijgen. De kennismigrant moet minimaal € 6.245 (exclusief 8% vakantietoeslag) verdienen en een driejarige opleiding hoger onderwijs hebben afgerond.

 • Onderzoeker volgens EU-richtlijn 2016/801. Heeft een kennismigrant al in een ander EU-land volgens richtlijn 2016/801 een verblijfsvergunning voor onderzoeker? Dan kan de kennismigrant zonder verblijfsvergunning in een periode van 3 jaar ook 180 dagen onderzoek in Nederland doen

 • Verblijfsvergunning ‘zoekjaar hoogopgeleiden’. Een kennismigrant die na studie, promotie of onderzoek in Nederland wil blijven werken, kan een verblijfsvergunning ‘zoekjaar hoogopgeleiden’ aanvragen. Met die vergunning heeft de kennismigrant een jaar de tijd om een baan te vinden.

Als start-up aan de slag met kennismigranten

Voor een start-up is erkenning als referent niet nodig. Als de kennismigrant van groot belang is voor je bedrijf, kun je een verblijfsvergunning voor essentieel startup personeel aanvragen.

De regels voor kennismigranten die zonder erkend referent bij een start-up komen werken, zijn een proef. De proef stopt op 1 juni 2025.

30%-regeling voor kennismigranten

Voor kennismigranten geldt in Nederland een speciale belastingregel: de 30%-regeling voor kennismigranten. Met deze regeling mag een werkgever 30% van het loon belastingvrij betalen aan een kennismigrant.

Dit geld kan de kennismigrant gebruiken voor de extra kosten om in Nederland te komen werken. Voor de 30%-regeling gelden speciale voorwaarden.

Werken met kennismigranten: alles goed geregeld?

Werken met kennismigranten kan dé oplossing zijn voor het vervullen van de vacatures in jouw bedrijf. Wel komt er veel administratieve rompslomp bij kijken omdat je verschillende vergunningen moet aanvragen. Dat kost vooral ook veel tijd.

Je hebt natuurlijk liever dat de kennismigrant in die tijd al bij jou kan werken. Gelukkig kun je alles overlaten aan een erkend referent. Die zorgt ervoor dat de aanvraagprocedure soepel en snel verloopt en dat ook alle andere zaken rondom het laten werken van de kennismigrant in Nederland goed zijn geregeld. Maqqie zorgt ook nog eens voor het betalen van het salaris en alles wat daarbij komt kijken.

Ik wil meer weten
Alles over kennismigranten

Start vandaag nog met maqqie

Maak het jezelf makkelijk en regel online je contracten en uitbetalingen. Wij zorgen voor jouw medewerkers, jij kiest voor maximale vrijheid om te ondernemen. Ontdek hoe jouw personeels- en salarisadministratie sneller en beter kan. We helpen kosteloos bij de overstap indien nodig.