Navigeer naar content

Het salaris van kennismigranten

Wil je een medewerker van buiten de Europese Unie bij jouw organisatie laten werken? Dat kan als die medewerker onder de kennismigrantenregeling valt. Daar gelden wel bepaalde voorwaarden voor.

Een van de voorwaarden voor kennismigranten is dat kennismigranten een bepaald minimumsalaris moeten verdienen. Op de website van de IND is per soort verblijfsvergunning aangegeven hoe hoog dat minimumsalaris is.

Wat is het salaris van kennismigranten in 2024?

Welk bedrag een kennismigrant minimaal moet verdienen staat in het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen. De bedragen die daarin zijn genoemd worden per jaar aangepast. Voor kennismigranten gelden per 1 januari 2024 de volgende minimum bruto salarissen per maand, exclusief 8% vakantiegeld:

30 jaar en ouder

€ 5.331

Jonger dan 30 jaar

€ 3.909

Kennismigrant die na het afronden van een goedgekeurde bachelor-, master- of postdoctorale opleiding binnen drie jaar in Nederland aan het werk gaat

€ 2.801

Houder Europese Blauwe Kaart

€ 6.245

Heb jij al kennismigranten in dienst? Dan is het goed om te weten dat je hun salaris niet meteen hoeft te verhogen. Dat geldt ook voor medewerkers met een Europese Blauwe Kaart. Je betaalt de nieuwe bedragen pas bij een verlenging van de verblijfsvergunning of als de erkend referent wijzigt.

In de tabel staat ook een verlaagd salariscriterium van € 2.801. Een andere naam daarvoor is ‘verlaagd normbedrag’. Dit verlaagde salariscriterium geldt voor kennismigranten die na hun studie, promotie of onderzoek in Nederland willen blijven werken. Zij moeten dan een verblijfsvergunning ‘zoekjaar hoogopgeleiden’ aanvragen.

Er is een uitzondering op de regel dat de kennismigrant een bepaald salaris per maand moet verdienen. Voor universitaire docenten, postdoctoralen die jonger zijn dan 30 jaar en promovendi geldt deze regel namelijk niet. Voldoende is dat zij een marktconform salaris krijgen. De IND vergelijkt dat salaris met salarissen in soortgelijke functies.

De 30%-regeling

Kennismigranten kunnen gebruikmaken van de 30%-regeling. Dat is een fiscale regel waarbij de werkgever 30% van het loon belastingvrij mag betalen aan een kennismigrant. Dit geld kan de kennismigrant gebruiken voor de kosten om in Nederland te komen werken.

Wanneer mag een kennismigrant in Nederland of de EU werken?

In de kennismigrantenregeling staan de voorwaarden voor een buitenlandse werknemer om in Nederland of de EU te werken. Het moet een hooggekwalificeerde immigrant zijn die naar Nederland komt voor een specialistische functie. Voorbeelden daarvan zijn een arts in opleiding, een (gast)docent of een (wetenschappelijke) onderzoeker. Voor de functie heeft de kennismigrant specialistische kennis nodig.

Om een verblijfsvergunning aan te vragen heeft een kennismigrant in ieder geval een geldig identiteitsbewijs nodig. Om toegelaten te worden tot de kennismigrantenregeling gelden nog twee voorwaarden:

  • De werkgever is een erkend referent

  • De werknemer verdient het minimumsalaris voor kennismigranten (zie de tabel hierboven)

Ook mag een kennismigrant in Nederland werken als:

  • de kennismigrant een Europese Blauwe Kaart heeft. Er gelden wel speciale salariseisen (zie de tabel hierboven). Daarnaast geldt de regeling alleen voor hooggekwalificeerden. De kennismigrant moet minimaal een driejarige opleiding hoger onderwijs hebben afgerond.

  • de kennismigrant onderzoeker is volgens EU-richtlijn 2016/801. Heeft een kennismigrant al in een ander EU-land volgens richtlijn 2016/801 een verblijfsvergunning voor onderzoeker? Dan kan de kennismigrant in een periode van 3 jaar ook 180 dagen onderzoek in Nederland doen. Daarvoor heeft die geen verblijfsvergunning nodig.

  • de kennismigrant na de studie, promotie of onderzoek in Nederland wil blijven werken. Daarvoor kan een verblijfsvergunning ‘zoekjaar hoogopgeleiden’ worden aangevraagd. Voor deze kennismigranten geldt het verlaagde salariscriterium uit de tabel.

Alles voor kennismigranten goed geregeld met payroll

Een buitenlandse medewerker bij jou laten werken kan dé oplossing zijn voor die vacature die je maar niet krijgt vervuld. Zie je op tegen alle administratieve rompslomp die daarbij komt kijken omdat je verschillende vergunningen moet aanvragen? Dat is niet nodig, want daarvoor bestaat een ideale oplossing: payroll.

Wist je dat bij Maqqie payrolling ook mogelijk is voor kennismigranten? Maqqie is namelijk een door de IND erkende referent. Wij zorgen ervoor dat de aanvraagprocedure soepel en snel verloopt. Ook regelen we alle andere zaken, zoals het betalen van het salaris zodat jij je kan richten op je core business. Ontdek wat Maqqie voor jou kan doen.

Ik wil meer weten
Alles over kennismigranten

Start vandaag nog met maqqie

Maak het jezelf makkelijk en regel online je contracten en uitbetalingen. Wij zorgen voor jouw medewerkers, jij kiest voor maximale vrijheid om te ondernemen. Ontdek hoe jouw personeels- en salarisadministratie sneller en beter kan. We helpen kosteloos bij de overstap indien nodig.