Arbeidsmarkt 'a la Maqqie' - Scheidslijn uitzenden en payrolling

Door: Nico de Jong
Arbeidsmarkt 'a la Maqqie': Premie voor flexwerk
7 oktober 2021
6 minuten lezen

De Sociaal-Economische Raad (SER) bracht recent een advies uit voor de Nederlandse arbeidsmarkt van de komende jaren. In dat advies is een klassieke reflex als uitgangspunt genomen, namelijk: “vast werk is beter”. Wij vinden dat dit SER-advies getuigt van weinig échte toekomstvisie. De arbeidsmarkt van morgen is gebaat bij minder regels, minder complexiteit. Onze arbeidsmarkt heeft een structuur nodig die aansluit op het digitale tijdperk, waarin keuzevrijheid en “on-demand” sleutelbegrippen zijn. Daarbij is het belangrijk dat we het eerlijk regelen, zodat iedereen mee kan doen aan de arbeidsmarkt op een manier die bij zijn/haar leven past.

Het is makkelijk roepen vanaf de zijlijn. Daarom hebben wij vanuit Maqqie een beknopt alternatief advies uitgewerkt vanuit een aantal kernpunten. In het eerste deel van deze serie bespraken we een premie voor flexwerk, en in deel twee kan je onze inzichten over inkomenszekerheid lezen. In dit artikel: afscheid van de scheidslijn tussen uitzenden en payrolling, en een nieuwe modus om ondernemende werkenden zoals zzp’ers mee te laten draaien in de voorgestelde structuur.

Weg met de knip tussen uitzenden en payrolling

In deel 1 van ons alternatieve advies voor de arbeidsmarkt kwam het al ter sprake: de scheidslijn tussen het keten- en fasesysteem – daar willen we vanaf. Er blijven namelijk maar drie contractvormen over in dat model, waarin in geen geval tijdsrestricties zijn opgenomen. De contractvormen staan volledig los van elkaar, en volgen elkaar niet automatisch op zoals in de huidige structuur het geval is.

Daaruit volgt vrijwel vanzelf dat het onderscheid tussen payroll (ketenregeling) en uitzend (fasensysteem) ook kan komen te vervallen, net als de discussie rondom allocatie en exclusiviteit. Het grijze gebied ertussen, waar vooral horden aan advocaten garen bij spinnen, is daarmee ook verdwenen. Ook hier loont de eenvoud van het door ons voorgestelde stelsel.

Er blijft ruimte voor intermediaire (HR-)dienstverlening, waaronder het overnemen van het juridisch werkgeverschap. Hierbij kan dan ook enkel de meerwaarde van de dienstverlener an sich de doorslag geven – meer of minder flexibiliteit is geen argument meer vergeleken met het zelf in dienst nemen van werknemers.

De huidige cao van ABU/NBBU kan in de context van bemiddelaars, dienstverleners en intermediairs als basis dienen. Door de voorgestelde harmonisering van branche-cao’s kan de inlenersbeloning eenvoudig over de breedte worden toegepast worden en is oneigenlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden ook meteen verleden tijd. Het lijkt zo logisch… ;-)

Flexpremie ook voor de ondernemende werkende

Een tweede element uit deel 1 van ons advies voor de arbeidsmarkt is de premie voor flexibel werk. In die constructie vinden we ook een passende oplossing voor het almaar groeiende aantal ondernemende werkenden in Nederland. Voor ondernemende werkenden (in de praktijk vooral zzp’ers) met een KVK-inschrijving moet de overheid naast het basisinkomen een basisvoorziening voor arbeidsongeschiktheid en WW bieden, op een eenzelfde manier als voor werkenden in loondienst. Het fiscale voordeel van de starters- en zelfstandigenaftrek komt te vervallen, net als de MKB-winstvrijstelling. Dit om zoveel mogelijk een gelijk speelveld te creëren ten opzichte van het flexibele arbeidscontract.

In plaats van die huidige voordelen heeft de freelancer in onze opzet, net als een werknemer met een flexibel contract, recht op de flexpremie van 15% als extra heffingskorting in de inkomstenbelasting. Zo zorgen we ook voor deze vorm van flexibel werk dat de afweging helder en objectief gemaakt kan worden.

Elke freelancer kan wat ons betreft aanspraak maken op een flexibele arbeidsovereenkomst en daarmee op het wettelijk minimumloon of cao-loon, in gevallen waar er sprake is van een tarief lager dan €20 per uur. De bewijslast om die claim te weerleggen ligt in zulke gevallen altijd bij de opdrachtgever. Hiermee denken we een van de grote pijnpunten van de zzp-constructie meteen te hebben getackeld: het loont voor werkgevers financieel niet meer om zich als opdrachtgever op te stellen (het welbekende concept van schijnzelfstandigheid).

Elke freelancer kan wat ons betreft aanspraak maken op een flexibele arbeidsovereenkomst en daarmee op het wettelijk minimumloon of cao-loon, in gevallen waar er sprake is van een tarief lager dan €20 per uur.

Pieter Jacob Leenman
Pieter Jacob Leenman
Founder/CEO Maqqie
platformeconomie_

Wanneer moet een platform met werknemers werken?

Uber en Deliveroo worden gevloerd door de Europese Commissie. Als het aan de Europese Commissie ligt krijgen platformwerknemers zoals maaltijdbezorgers of koeriers meer rechten. Ze moeten behandeld worden als gewone werknemers. De reacties zijn over dit advies zijn behoorlijk verdeeld. Ook wij hebben een visie over het advies van de Europese Commissie. Daarom hebben wij vanuit Maqqie een beknopt alternatief advies uitgewerkt.

Door de flexpremie generiek te maken voor alle vormen van niet-vast werk, en een streep te zetten door de houtje-touwtje-mechaniek van het huidige keten-/fasesysteem, lossen we in onze optiek veel van de uitdagingen in één keer op. Zo kunnen we vormen van werk weer objectief naast elkaar gaan leggen, en wordt niemand gedwongen in een arbeidsconstructie die niet optimaal is voor werkgever óf werknemer. Iedereen werkt (samen) zoals het het beste past, dat moet het uitgangspunt zijn: hoe lang of kort je dat dan ook wilt. Met deze alternatieve stelregels denken we een flinke stap in de goede richting te zetten: een werkgelukkige arbeidsmarkt, waarin iedereen het maximale uit zichzelf kan halen.

Benieuwd naar deel vier van onze serie 'Arbeidsmarkt 'a la Maqqie'?  Volg ons op onze socials voor meer content en blogs van onze Founder/CEO Pieter.

Door: Nico de Jong
7 oktober 2021
6 minuten lezen

Meer blogs en nieuws van Maqqie?

Blijf op de hoogte van wat er allemaal speelt binnen Maqqie

Terug naar overzicht

Bekijk ook:

minimumloon_2023

Minimumloon 2023

Ieder half jaar wordt de hoogte van het minimumloon vastgesteld. Ook voor het jaar 2023 gaat het minimumloon veranderen en wel met +10,15% per 1 januari. Heb jij werknemers, die worden beloond volgens het minimumloon, dan is het wel handig om te weten wat zij in het volgende jaar gaan verdienen. Check hier wat de minimumlonen voor 2023 gaan worden.

Lees verder