Navigeer naar content

Hoe is het schoonmaak pensioen geregeld?

Je krijgt misschien wel eens vragen van medewerkers over hun pensioen. Als je in de schoonmaakbranche werkt, val je onder het BPF Schoonmaak. Dit geldt voor alle medewerkers in deze sector. Het BPF Schoonmaak is het bedrijfstakpensioenfonds voor de schoonmaak- en glazenwassersbranche. 

Wat is het pensioen schoonmaak? 

Het schoonmaak pensioen zorgt ervoor dat medewerkers een pensioenuitkering opbouwen. Het gaat om een aanvulling op de AOW-uitkering. De werkgever en de medewerker dragen hier premie voor af aan het pensioenfonds schoonmaak. 

Naast het ouderdomspensioen kan een medewerker via het BPF Schoonmaak ook nabestaandenpensioen opbouwen. 

Ben ik als werkgever verplicht om aan te sluiten bij het schoonmaak pensioen? 

Ja - elke werkgever in de schoonmaak- of glazenwassersbranche moet zich aansluiten bij het schoonmaakpensioen. Vervolgens moet je iedere (nieuwe) medewerker bij het schoonmaak pensioen aanmelden. 

Vanaf welke leeftijd is het verplicht om aan te sluiten bij het pensioenfonds schoonmaak? 

De aansluiting bij het pensioenfonds schoonmaak is verplicht vanaf 18 jaar. Het maakt niet uit of het gaat om een vakantiebaantje of een vaste baan. Iedere medewerker vanaf 18 jaar moet aangemeld worden. 

Voor 1 januari 2024 begonnen medewerkers pas op 21-jarige leeftijd met pensioenopbouw. Maar deze leeftijd is dus omlaag gegaan. Dit heeft te maken met het nieuwe pensioenstelsel. 

Wanneer wordt het pensioenfonds schoonmaak uitbetaald? 

De uitbetaling van het pensioen schoonmaak is vanaf 67 jaar. Een medewerker kan ook eerder met pensioen gaan. Dit kan vanaf 60 jaar. Hij krijgt dan wel minder geld. Ook kan een medewerker vanaf 60 jaar gedeeltelijk met pensioen gaan.  

Wat voor soort pensioenregeling heeft het BPF Schoonmaak? 

Het BPF Schoonmaak heeft een middelloonregeling. Bij een middelloonregeling hangt het pensioen af van het gemiddelde loon dat iemand verdient. Daarnaast staat de hoogte van de pensioenuitkering die een medewerker ontvangt van tevoren vast.  

Hoeveel pensioen bouw je op bij het pensioenfonds schoonmaak in 2024? 

In 2024 bouwen medewerkers bij het pensioenfonds schoonmaak over 1,577 procent van de pensioengrondslag pensioen op. De pensioengrondslag is het deel van het loon waarover iemand pensioen opbouwt. Een medewerker bouwt namelijk niet over zijn hele loon pensioen op.  

Hoe kan ik me als werkgever aanmelden bij het schoonmaak pensioen? 

Je meldt je aan bij het schoonmaak pensioen door een online aanmeldformulier in te vullen. Hier vul je het KVK-nummer en andere contactgegevens in. Je krijgt dan binnen drie werkdagen een reactie. 

Daarna kun je de aanmelding afronden via het Selfservice Werkgevers Portaal van het schoonmaak pensioen. Je logt in op het Werkgevers Portaal met behulp van eHerkenning. Na deze stap krijg je een mail dat je kunt starten met de pensioenaangifte. 

Moet ik uitzendkrachten ook aanmelden bij het pensioenfonds schoonmaak? 

Nee, uitzendkrachten en freelancers hoef je niet aan te melden bij het pensioenfonds schoonmaak. Dat komt omdat zij niet in dienst zijn bij jouw onderneming. 

Wat gebeurt er met het pensioen schoonmaak bij ziekte of arbeidsongeschiktheid? 

Als een medewerker ziek wordt, moet je als werkgever maximaal twee jaar lang het loon blijven doorbetalen. Je betaalt dan ook gewoon pensioenpremie. De medewerker blijft dan dus pensioen opbouwen. 

Een medewerker krijgt na twee jaar ziekte een WIA-uitkering. Het pensioenfonds zal de premie hiervoor overnemen. De medewerker blijft dan dus ook pensioen opbouwen. Wel bouwt hij misschien minder pensioen op dan voorheen. 

Wat gebeurt er met het pensioen schoonmaak bij onbetaald verlof? 

Bij onbetaald verlof stopt de pensioenopbouw tijdelijk. Je betaalt dan geen pensioenpremie voor de medewerker. En de medewerker hoeft ook zelf geen pensioenpremie te betalen. 

Je kunt er voor kiezen om de pensioenopbouw tijdens het onbetaalde verlof toch door te laten lopen. Sommige werkgevers doen dit bijvoorbeeld tijdens het geboorteverlof. 

Een medewerker kan er ook zelf voor kiezen om zijn pensioenopbouw vrijwillig door te laten lopen. Hij betaalt dan zelf de gehele premie. Als een medewerker dit wil, moet hij dit aanvragen bij het schoonmaak pensioen. 

Wat gebeurt er met het pensioenfonds schoonmaak bij trouwen of samenwonen? 

Bij samenwonen, trouwen of geregistreerd partnerschap, moet een medewerker dit melden bij het BPF Schoonmaak. Overlijdt de medewerker en werkte hij nog in de schoonmaakbranche? Dan heeft de partner misschien recht op partnerpensioen. De partner krijgt dan maandelijks geld uit het pensioenpotje van de medewerker.  

Wat gebeurt er met het pensioenfonds schoonmaak bij overlijden? 

Als een medewerker overlijdt, heeft de partner misschien recht op partnerpensioen. Ook kunnen de kinderen recht hebben op wezenpensioen. Het kind ontvangt dan totdat hij 18 jaar is elke maand geld uit het pensioenpotje van de medewerker. Dit geldt alleen als de medewerker voordat hij overleed nog werkte in de schoonmaakbranche.   

Wat doet de Stichting BPF voor het schoonmaak- en glazenwassersbedrijf? 

De Stichting BPF beheert en belegt het geld dat de werkgever en de medewerker inleggen voor het pensioen. Hiermee betalen ze het pensioen uit aan de deelnemers. Dit kan het ouderdomspensioen zijn, maar ook het nabestaandenpensioen. 

Wat zijn de aanleverdata voor de pensioenaangifte 2024? 

De aanleverdata voor de pensioenaangifte 2024 zijn: 

Loontijdvak 

Uiterste aanleverdatum 

20-05-2024 t/m 16-06-2024 

14-07-2024 

17-06-2024 t/m 14-07-2024 

11-08-2024 

15-07-2024 t/m 11-08-2024 

08-09-2024 

12-08-2024 t/m 08-09-2024 

06-10-2024 

09-09-2024 t/m 06-10-2024 

03-11-2024 

07-10-2024 t/m 03-11-2024 

01-12-2024 

04-11-2024 t/m 01-12-2024 

29-12-2024 

02-12-2024 t/m 31-12-2024 

28-01-2025 

Doe je maandelijks de pensioenaangifte, dan is de uiterste aanleverdatum de 28e van de volgende maand.  

Start vandaag nog met maqqie

Maak het jezelf makkelijk en regel online je contracten en uitbetalingen. Wij zorgen voor jouw medewerkers, jij kiest voor maximale vrijheid om te ondernemen. Ontdek hoe jouw personeels- en salarisadministratie sneller en beter kan. We helpen kosteloos bij de overstap indien nodig.