Wat is een cao?

Cao betekent collectieve arbeidsovereenkomst. Bij sommige onderwerpen staat in de wet dat je daarover in een cao andere afspraken kunt maken. Bijvoorbeeld over loon, toeslagen, werktijden, overwerk, vakantie en pensioen. Deze afspraken worden gemaakt door werkgeversorganisaties en vakbonden. Die afspraken gelden dan voor een bepaalde bedrijfstak.

Voorbeelden van een cao zijn:

  • horeca-cao
  • cao voor particuliere beveiliging
  • cao voor de evenementen- en horecabeveiligingsbranche
  • cao beroepsgoederenvervoer

Geldt voor jouw bedrijf een cao, dan gelden de regels uit die cao voor het personeel dat bij jou werkt.

Maqqie weet precies welke cao’s er zijn. Ook weten wij of voor jouw bedrijf een cao geldt. Jij kunt erop vertrouwen dat Maqqie altijd de juiste regels toepast. Daar hoef jij niets meer aan te doen.

Terug naar overzicht

Bekijk ook: