Navigeer naar content

Wat is de omrekenfactor?

Wil je jouw werkgeverslasten berekenen? Voor het bepalen van de kostprijs van payroll per medewerker wordt de omrekenfactor gebruikt. Met deze omrekenfactor kun je eenvoudig en snel berekenen welk uurtarief jij betaalt bij een bepaald uurloon. De omrekenfactor bepaalt de kosten voor payroll. Lees meer over de kosten van payroll en hoe je een payroll offerte vergelijkt.

Hoe wordt de omrekenfactor opgebouwd?

In onze factor-berekening zijn de volgende kosten opgenomen:

  • het bruto uurloon van de medewerker

  • reserveringen voor feestdagen & vakantiedagen

  • reservering voor vakantiegeld

  • werkgeverslasten, sociale premies en verzekeringen

Reserveringen

Vakantiedagen & feestdagen: Reservering om tijdens feest- en vakantiedagen loon te kunnen doorbetalen. Het tarief dat je betaalt is dus alleen voor gewerkte uren.

Kort verzuim: Een bezoekje aan de tandarts is ook inbegrepen in het tarief, die tijd kost jou geen geld.

Vakantiegeld: medewerkers hebben recht op 8,33% vakantiegeld. Ook dat is inbegrepen in het tarief.

Werkgeverslasten berekenen

Zorgverzekeringswet

Dit is een bijdrage die de werkgever betaalt voor de Zorgverzekeringswet. De belastingdienst bepaalt de hoogte van deze bijdrage.

Awf (WW werkgeversaandeel)

Awf staat voor Algemene Werkloosheidsfonds. Dit is een premie die de werkgever meebetaalt voor de Werkloosheidwet.

Basispremie WAO/IVA/WGA

De basispremie WAO/IVA/WGA is niet meer gelijk voor alle werkgevers. De werkgever betaalt ook een basispremie over de uitkeringen die hij aan zijn werknemers doorbetaalt. De basispremie in 2022 bedraagt voor grote bedrijven 7,05% en voor kleine bedrijven 5,49%. De basispremie WAO/IVA/WGA (Aof) heeft een opslag voor de kinderopvang, die voor alle werkgevers geldt. Deze opslag is voor 2022 0,50%.

Gedifferentieerde premie WGA

Premie die verplicht is voor het ‘potje’ om de uitkeringen aan (voormalige) flexkrachten die langer dan 2 jaar arbeidsongeschikt zijn, uit te betalen.

Premie Ziektewetuitkering 70%

Premie voor uitkeringen aan (voormalige) flexkrachten in de eerste 2 ziektejaren.

Aanvulling ZW uitkering & wachtdagcompensatie

Maqqie vult de ziektewetuitkering van 70% aan tot 90%. Daarnaast compenseren wij één van de twee wachtdagen. 

Scholingsfonds

Verplichte bijdrage aan het ‘potje’ voor de scholing van je Maqqie medewerkers.

Sociaal fonds SFU

Bijdrage aan Stichting Fonds Uitzendbranche. Deze stichting draagt zorg voor onder andere de controle op het naleven van de cao’s in deze uitzendbranche.

Wat staat er in jouw payrollofferte?

Er zitten grote verschillen in de omrekenfactoren die dienstverleners hanteren. Vraag daarom door om een goed inzicht te krijgen en een eerlijk vergelijk te kunnen maken. Factoren om rekening mee te houden zijn:

  • De branche/CAO die van toepassing is. Er kan sprake zijn van bijvoorbeeld extra verlofrechten (ADV/ATV).

  • Zit de transitievergoeding verrekend in het tarief of krijg je daar achteraf nog een nota voor?

  • Is er een pensioenregeling inbegrepen in het tarief?

Tip: Ontdek alles over de kosten van payroll én tips over hoe je payrolloffertes goed met elkaar kunt vergelijken.

Start vandaag nog met maqqie

Maak het jezelf makkelijk en regel online je contracten en uitbetalingen. Wij zorgen voor jouw medewerkers, jij kiest voor maximale vrijheid om te ondernemen. Ontdek hoe jouw personeels- en salarisadministratie sneller en beter kan. We helpen kosteloos bij de overstap indien nodig.