Spelregels - Cao voor Uitzendkrachten

Door: Anne van der Rest
spelregels-cao
14 oktober 2021
5 minuten lezen

De kogel is nog niet door de kerk, maar dat de cao voor uitzendkrachten per 1 januari 2022 op de schop gaat lijkt erg waarschijnlijk. Ook is de kans groot dat deze wijzigingen een grote impact zullen hebben op de markt. In deze blog willen we je alvast op de hoogte brengen van mogelijke veranderingen.

Achtergrond

Als het gaat om bijvoorbeeld werk en inkomen, dan is de Sociaal-Economische Raad (SER) de belangrijkste adviesraad voor de overheid. In juni 2021 heeft de SER een advies uitgebracht over het hervormen van de arbeidsmarkt. In dit advies geven zij onder andere aan hoe contractvormen als uitzendarbeid, oproepcontracten, tijdelijke contracten en zzp beter moeten worden gereguleerd. Dit alles voor het creëren van meer inkomens- en werkzekerheid en het voorkomen van concurrentie op arbeidsvoorwaarden.

Fase A

Fase A zal worden teruggedrongen van 78 weken naar 52 weken. 

Fase A telt 78 weken. Elke gewerkte week telt mee voor de opbouw, dus ook die week waarin de werknemer maar twee uur heeft gewerkt. In deze fase is er ook een uitzendbeding van kracht. Dit betekent dat de inlener de samenwerking direct kan beëindigen. De uitzendkracht kan ook per direct stoppen.

Fase B

Fase B gaat terug naar 3 jaar. Het SER-advies gaat uit van een periode van 2 jaar voor Fase B. Hier zijn de partijen nog over in gesprek. Net zoals nu mogen er in deze periode maximaal 6 contracten worden gegeven. Hiermee zal de totale uitzendperiode gelijk worden aan de drie jaar uit het standaard arbeidsrecht.

Inlenersbeloning

Naar verwachting zal de inlenersbeloning met meerdere elementen worden uitgebreid. De inlenersbeloning is ervoor bedoeld dat uitzendkrachten evenveel verdienen als personeel die op de eigen loonlijst staat. Vanaf 2022 worden in ieder geval de eenmalige uitkeringen en thuiswerkvergoedingen toegevoegd.

Pensioen

Pensioen voor uitzendkrachten moet al na acht weken worden aangesloten bij het Stipp pensioenfonds. Dit was eest 26 weken.

Inzet van freelancers: 4 voordelen

Inzet van freelancers: 4 voordelen en waar je op moet letten

De kennis en skills van zelfstandige professionals kunnen veel toevoegen aan je onderneming. Er zijn daarbij ook een aantal dingen waar je op moet letten als je samenwerkt met freelancers. In deze blog bespreken we de voordelen van samenwerken met freelancers, en waar je op moet letten als je een opdracht afspreekt. 

Onwerkbare weersomstandigheden

Ook uitzendkrachten hebben natuurlijk te maken met het winterweer. En begrijpelijk stellen ook zij de vraag: hoe het zit met mijn salaris, als het werk bij de opdrachtgever tijdelijk niet doorgaat? De regeling “onwerkbaar weer” geldt (nog) niet voor uitzendkrachten. Maar naar alle waarschijnlijkheid zal er ook een regeling voor onwerkbaar weer in de uitzend-cao worden opgenomen.

Arbeidsmigranten

Arbeidsmigranten hebbend tijdens de eerste twee maanden recht op fulltime inkomenszekerheid ongeacht of er wel of niet fulltime gewerkt wordt. Ook wordt er gesproken over het voorkomen van schulden voor aanvang van het werk.

Eventuele wijzigingen

Naast deze wijzigingen zullen er vast en zeker nog andere wijzigingen op ons af komen per 1 januari 2022. Bij Maqqie houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen! Wil je onze whitepaper over de wijzigingen hierboven bekijken? 

Download 'm hier

Door: Anne van der Rest
14 oktober 2021
5 minuten lezen

Meer blogs en nieuws van Maqqie?

Blijf op de hoogte van wat er allemaal speelt binnen Maqqie

Terug naar overzicht

Bekijk ook:

minimumloon_2023

Minimumloon 2023

Ieder half jaar wordt de hoogte van het minimumloon vastgesteld. Ook voor het jaar 2023 gaat het minimumloon veranderen en wel met +10,15% per 1 januari. Heb jij werknemers, die worden beloond volgens het minimumloon, dan is het wel handig om te weten wat zij in het volgende jaar gaan verdienen. Check hier wat de minimumlonen voor 2023 gaan worden.

Lees verder