Navigeer naar content

Wat moet ik als werkgever weten over de horeca-cao?

Jij hebt een eigen horecabedrijf. Dan geldt voor jouw personeel de horeca-cao. Dat betekent dat jij de regels uit deze cao moet toepassen. In een cao staan afspraken over arbeidsvoorwaarden. Deze afspraken zijn gemaakt door werkgeversorganisaties en vakbonden. Ben jij niet aangesloten bij een werkgeversorganisatie? Dan moet je toch de regels uit de horeca-cao toepassen. Dat komt omdat deze cao algemeen verbindend is verklaard. Dat betekent dat de cao geldt voor alle werkgevers in de horeca.

Deze bedrijven vallen onder de horeca-cao:

 • café

 • restaurant

 • hotel

 • lunchroom

 • strandpaviljoen

 • snackbar

 • cafetaria

 • cateringbedrijf

 • ijssalon

Werkgevers die lid zijn van het Nederlands Horeca Gilde, het NHG, hebben een eigen cao.  

Wat staat in een cao?

Cao betekent collectieve arbeidsovereenkomst. Het is een arbeidsovereenkomst die voor een groep geldt. In een cao kunnen extra arbeidsvoorwaarden staan. Voorbeelden zijn afspraken over toeslagen, pensioen of opleiding.

Bij sommige onderwerpen staat in de wet dat je daarover in een cao andere afspraken kunt maken. Bijvoorbeeld over de opzegtermijn, werktijden, vakantiedagen en de proeftijd.

Wat staat in de horeca-cao?

Wil je graag weten wat in de horeca-cao is geregeld? We hebben voor jou een overzicht gemaakt van onderwerpen waarover de meeste vragen worden gesteld. Er zijn regels die voor al jouw medewerkers gelden en regels die voor een bepaalde groep medewerkers gelden.

Regels die voor alle horecamedewerkers gelden

Overwerk

Vraag je een medewerker om meer uren te werken dan in het contract is afgesproken? Dan is dat overwerk. Voor overwerkuren is in de horeca-cao een afspraak gemaakt. Deze uren kan de medewerker sparen als ‘tijd voor tijd’. Dat betekent dat hij voor 1 overwerkuur 1 uur doorbetaalde vrije tijd krijgt. Neemt de medewerker de overwerkuren niet binnen 3 maanden op, dan moet je deze uren alsnog 100% uitbetalen. De medewerker krijgt geen extra toeslag voor overwerk.

Op ons platform hebben wij ervoor gezorgd dat jij heel Maqqie inzicht hebt in het aantal overwerkuren.

Proeftijd

Met een nieuwe medewerker kun je een proeftijd afspreken. Dat is een periode waarin jij als werkgever kunt bekijken of de medewerker geschikt is voor het werk. Vind je van niet? Dan kun je de medewerker meteen ontslaan. Daarvoor hoef je niet naar de rechter. Ook hoef je geen ontslagvergunning aan te vragen. In een proeftijd geldt geen opzegtermijn.

En de medewerker? Als het werk niet bevalt, kan ook de medewerker meteen ontslag nemen.

In de wet staan regels over hoelang een proeftijd mag duren:

- wil je dat de medewerker tijdelijk bij jou komt werken? Dan mag je een proeftijd van 1 maand afspreken als de medewerker langer dan 6 maanden bij jou komt werken. 

Je mag een proeftijd van 2 maanden afspreken als:

- de medewerker een vast contract krijgt

- de medewerker een tijdelijk contract van langer dan 2 jaar krijgt.

Belangrijk is dat je de afspraken over de proeftijd altijd op papier moet zetten in het arbeidscontract. Een mondelinge afspraak over een proeftijd geldt niet.

Zieke medewerkers

Is een medewerker ziek? Dan hoef je de eerste dag dat hij ziek is geen loon te betalen. Blijft de medewerker langer ziek? Dan betaal je het eerste jaar 95% van het loon. In het tweede jaar betaal je 75%.

Wist je dat Maqqie deze percentages meteen verwerkt bij de loonbetaling? Daar heb jij verder geen omkijken naar.

Vakantiedagen

Een medewerker die fulltime bij jou in dienst is, heeft recht op 25 vakantiedagen per jaar. Een fulltime werkweek is volgens de horeca-cao 38 uur per week. Per uur bouwt een medewerker 0,096 uur vakantie op.

En moet jij dat allemaal precies bijhouden in jouw administratie? Nee, natuurlijk niet. Op het platform van Maqqie wordt het aantal vakantie-uren van jouw medewerkers automatisch berekend.

Een medewerker moet de vakantie-uren die hij in een kalenderjaar opbouwt binnen 6 maanden na dat kalenderjaar opnemen.

Vakantiegeld

Jouw medewerkers hebben recht op 8% vakantiegeld. Je betaalt het vakantiegeld uiterlijk in juni. Uiteraard is dat via Maqqie ook goed geregeld en kun je er zeker van zijn dat jouw medewerkers op tijd hun vakantiegeld ontvangen.

Regels die voor een bepaalde groep horecamedewerkers gelden

Vakkrachten

In de horeca-cao zijn speciale afspraken opgenomen voor vakkrachten. Een vakkracht is een vakervaren medewerker van 18 jaar of ouder met een erkend vakdiploma voor de functie. Zonder vakdiploma is een medewerker ook vakervaren als hij na zijn 18e 1976 ervaringsuren heeft gewerkt. Op het platform van Maqqie geef jij aan of een medewerker een vakkracht is.

Wat zijn dan de speciale afspraken voor vakkrachten?

- vakkrachten van 21 jaar en ouder krijgen ieder jaar per 1 januari een loonsverhoging.

- voor vakkrachten geldt een feestdagenregeling. Als zij werken op een feestdag, dan krijgen ze daar ‘tijd voor tijd’ voor terug. Nemen ze deze uren niet binnen 3 maanden op, dan krijgen ze in plaats van tijd voor tijd een toeslag van 50% over die uren uitbetaald.

Uiteraard passen wij deze regels voor vakkrachten ook automatisch toe op ons platform.

Seizoenkrachten / vakantiekrachten

De horeca-cao maakt een verschil tussen functies die het hele jaar kunnen worden uitgevoerd en functies die door een seizoenkracht worden uitgevoerd. Bij een functie van een seizoenkracht gaat het echt om seizoenswerk. Dat is werk dat niet langer dan 9 maanden per jaar uitgevoerd kan worden.

Een voorbeeld:

Heb je een restaurant met een terras dat alleen in de zomerperiode open is? Dan mag je de medewerkers die op dat terras serveren aannemen als seizoenkracht. De kok die eten bereidt voor gasten op het terras, maar die ook in de andere maanden bij jou kan werken, mag je niet aannemen als seizoenkracht.

Een ander woord voor seizoenkracht is vakantiekracht.

Seizoenkrachten / vakantiekrachten werken op een tijdelijk contract. Dat is een arbeidsovereenkomst met een einddatum. Op die datum eindigt het contract. Daarna kun je het contract verlengen. Houd wel rekening met de volgende regels:

- je mag een medewerker maximaal 3 keer een tijdelijk contract geven. Geef je de medewerker daarna nog een contract, dan is dat automatisch een vast contract.

- heeft de medewerker al langer dan drie jaar tijdelijk bij jou gewerkt, dan heeft hij ook recht op een vast contract.

In de horeca-cao staat een uitzondering op de regels voor het verlengen van een contract:

- heeft de seizoenkracht tussen twee tijdelijke contracten langer dan 3 maanden niet voor jou gewerkt? Dan gelden de regels over het automatisch ontstaan van een vast contract niet.

Al deze gegevens over tijdelijke contracten moet je goed bijhouden in jouw personeelsadministratie. Een heel gedoe, want je wil niet onverwacht medewerkers in vaste dienst hebben. Ben je bang dat je het overzicht kwijtraakt? Maqqie kan jou helpen. Op ons platform staan alle personeelsgegevens overzichtelijk bij elkaar. Wij passen de juiste regels uit de horeca-cao toe. Zo loop jij geen risico.

Oproepmedewerkers

In de horeca-cao staat dat je een oproepmedewerker minimaal 24 uur van tevoren moet oproepen. Doe je dat korter van tevoren, dan hoeft de medewerker niet te komen werken.

Deze regel is anders dan de wettelijke regeling. De basisregel is namelijk dat je een oproepmedewerker minimaal 4 dagen van tevoren moet oproepen. Maar die regel geldt dus niet voor de horeca.

Nachttoeslag voor medewerkers die 's nachts werken

Wanneer jouw medewerker moet werken tussen 00.00 uur en 06.00 uur, heeft hij/zij recht op een nachttoeslag. De toeslag is dan 10% op elk uurloon van de volledige nachtdienst. Dit geldt ook voor de uren vóór 00.00 uur en na 06.00 uur.

De voordelen van Maqqie

Met Maqqie heb je 100% zekerheid dat de juiste arbeidswetgeving en cao wordt toegepast. Daarover hoef jij je geen zorgen meer te maken. Het enige dat jij hoeft te doen is op het platform van Maqqie de juiste gegevens van de medewerkers in te voeren. Wij regelen de rest.

De voordelen van Maqqie:

 • Jouw personeelszaken snel en eenvoudig geregeld

 • Salarissen op tijd uitbetaald

 • Geen juridische zorgen en geen financiële zorgen over zieke medewerkers, arbeidsconflicten, arbeidsongevallen en aansprakelijkheid. Maqqie regelt dat voor jou.

 • Communicatie met Maqqie via een overzichtelijk platform: jij plant jouw medewerkers in en geeft de juiste gegevens, wij verwerken alles.

 • Je bespaart tijd en werk, daardoor heb je meer tijd om te ondernemen.

Start vandaag nog met maqqie

Maak het jezelf makkelijk en regel online je contracten en uitbetalingen. Wij zorgen voor jouw medewerkers, jij kiest voor maximale vrijheid om te ondernemen. Ontdek hoe jouw personeels- en salarisadministratie sneller en beter kan. We helpen kosteloos bij de overstap indien nodig.