Navigeer naar content

Wat zijn verzuimkosten?

Ziekte- en verzuimkosten zijn een belangrijk onderwerp in de payrollofferte. Je moet daar zeker goed op letten. Maar wat zijn ziekte- en verzuimkosten? Er zijn verschillende soorten ziekte- en verzuimkosten. Een overzicht:

Kosten voor een zieke medewerker

Een werknemer die ziek is, kan niet werken. Dat heet verzuimen. De wet zegt dat een werkgever wel het loon moet doorbetalen van de zieke werknemer. Het kost dus geld: dat zijn de ziektekosten. Een ander woord daarvoor is verzuimkosten. Je hebt directe verzuimkosten en indirecte verzuimkosten.

In de cao is geregeld hoeveel loon de werkgever moet doorbetalen. De afspraken daarover wisselen tussen de 70% en 100% in het eerste jaar dat de werknemer ziek is. Voor het tweede jaar gelden vaak weer andere regels. Dan krijgt de medewerker vaak niet meer het volledige loon doorbetaald. Deze loonkosten voor zieke medewerker zijn de directe verzuimkosten.

Er zijn ook indirecte kosten voor een zieke werknemer. Een werkgever moet namelijk het ziekteverzuim begeleiden. De werkgever moet er bijvoorbeeld voor zorgen dat de werknemer kan re-integreren. Daarvoor heb je de hulp nodig van een arbo-arts en die moet je ook betalen. Zo zie je dat het bij verzuimkosten om meer kosten gaat dan alleen het loon.

Verzuimkomsten voor kort verzuim

Naast kosten voor het doorbetalen van het loon voor een zieke medewerker, heeft een werkgever ook kosten voor kort verzuim. Medewerkers hebben namelijk recht om tijdens werktijd naar de tandarts of de dokter te gaan. De werkgever moet ook dan het loon doorbetalen. Medewerkers hoeven daarvoor dus geen vrije dagen op te nemen. Dit heet kort verzuimverlof.

Verzuimkosten voor kort zorgverlof

In de wet, en vaak ook in de cao, staan verder nog afspraken over kort zorgverlof. De medewerker kan dat inzetten als bijvoorbeeld een kind ziek is waarvoor de medewerker moet zorgen. Hij komt dan niet werken, maar de werkgever moet wel (een deel van) het loon doorbetalen.

Verzekeren voor ziekte- en verzuimkosten?

Met de payroller moet je afspraken maken over de ziekte- en verzuimkosten. Wil je dat de payroller het loon doorbetaalt als een medewerker ziek wordt, of betaal je die kosten zelf? En wat doe je met de kosten voor kort verzuimverlof?

Het is een risico-afweging die je moet maken. Draag jij het risico dat medewerkers misschien langdurig ziek worden en jij lange tijd het loon moet doorbetalen terwijl ze niet kunnen werken? Of verzeker je je liever voor dat risico en betaal je daarvoor een vergoeding aan de payroller? Als je ervoor kiest om de payroller de ziekte- en verzuimkosten te laten betalen, dan neemt de payroller die kosten mee in de omrekenfactor. Deze kosten zijn dan een onderdeel van de variabele kosten van de omrekenfactor. Jij hebt daar verder geen omkijken meer naar, want het loon van zieke medewerkers wordt betaald door de payroller. Daarvoor krijg je geen extra factuur. Kies je ervoor om zelf de kosten voor zieke medewerkers te betalen, dan zal de offerte van de payroller lager zijn. Jij blijft alleen wel met een onzekere situatie zitten omdat je voor de zieke medewerkers later alsnog een rekening krijgt. En uiteindelijk ben je dan misschien zelfs duurder uit.

Start vandaag nog met maqqie

Maak het jezelf makkelijk en regel online je contracten en uitbetalingen. Wij zorgen voor jouw medewerkers, jij kiest voor maximale vrijheid om te ondernemen. Ontdek hoe jouw personeels- en salarisadministratie sneller en beter kan. We helpen kosteloos bij de overstap indien nodig.