Navigeer naar content

Wat is het minimumloon?

Wat is het minimumloon in 2024?

Medewerkers van 21 jaar en ouder hebben recht op minimumloon. Dat staat in de wet. Dat loon moeten ze minimaal ontvangen als ze werken. De bedoeling van het minimumloon is dat werknemers in ieder geval genoeg geld hebben om voor zichzelf te zorgen en eten te kopen. Met de wet wil de overheid werknemers beschermen tegen werkgevers die te weinig willen betalen. Werknemers moeten een eerlijk loon krijgen.

Het minimumloon 2024 geldt voor alle werknemers in Nederland van 21 jaar of ouder. Het maakt niet uit of ze man of vrouw zijn, waar ze vandaan komen of welke opleiding ze hebben gedaan. De werkgever mag ook meer betalen dan het minimumloon. Vaak zijn in een cao hogere afspraken gemaakt over het loon. Minder betalen dan het minimumloon mag niet. Volgens de wet moeten alle werknemers in ieder geval het minimumloon krijgen. Voor werknemers tussen de 15 jaar en de 21 jaar geldt een minimumjeugdloon. Dat is lager.

Het minimumloon 2024 geldt voor:

  • medewerkers in vast dienst

  • tijdelijke medewerkers

  • oproepkrachten

  • payrollmedewerkers

  • uitzendkrachten

Vanaf volgend jaar wordt het minimumuurloon 2024 gehanteerd voor een nog eerlijkere loonverdeling. Eerder ontving iemand met een 36-urige werkweek net zoveel als iemand met een 40-urige werkweek. Hierdoor verdiende iemand in de supermarkt met een 40-urige werkweek minder met een minimumloon, dan iemand in de horeca of tuinbouw met een 38-urige werkweek. Door niet uit te gaan van een maand voor het minimumloon en dan terug te rekenen naar een uurloon, maar standaard uit te gaan van een uurloon, worden deze verschillen opgeheven.

Loontabel minimumuurloon 2024

Onderstaand vind je een overzicht van het minimumloon per uur. Dit geldt voor alle werkweken: of je nu 36, 38 of 40 uur werkt per week - het uurloon is altijd hetzelfde. Op basis van jouw cao kunnen er andere afspraken zijn over loon.

Leeftijd

Per uur

21 jaar en ouder

€ 13,27

20 jaar

€ 10,62

19 jaar

€ 7,96

18 jaar

€ 6,64

17 jaar

€ 5,24

16 jaar

€ 4,58

15 jaar

€ 3,98

Minimumloon indexering & jouw cao

Ieder jaar past de overheid het bedrag voor het minimumloon aan. De overheid kijkt dan naar de kosten om voor jezelf te zorgen en te eten. Is het duurder geworden om boodschappen te doen of een huis te huren? Dan is de kans groot dat het minimumloon hoger wordt. De overheid stelt het minimumloon twee keer per jaar vast: in januari en in juli. Als het minimumloon hoger wordt dan het loon dat in de cao staat, dan moet de werkgever het hogere minimumloon betalen. Dat zorgt voor meer kosten voor die werkgever.

Een werkgever mag altijd meer dan het minimumloon betalen aan werknemers. Bijvoorbeeld omdat iemand belangrijke kennis heeft of meer ervaring. Ook daarover staan vaak afspraken in een cao. Zo voorkom je grote verschillen in het bedrijf en hebben alle medewerkers een eerlijk loon.

Het minimumloon 2024 is een belangrijk onderwerp in de politiek. Het minimumloon is ook een ingewikkeld onderwerp. Er wordt veel over gesproken. Sommige politieke partijen vinden dat het minimumloon omhoog moet om mensen beter te beschermen tegen arm zijn. Andere politieke partijen zeggen dat een hoger minimumloon voor meer kosten zorgt voor bedrijven. Die moeten dan de prijzen van hun producten verhogen. Ze zijn bang dat er dan minder wordt verkocht en dat het bedrijf misschien wel medewerkers moet ontslaan.

Start vandaag nog met maqqie

Maak het jezelf makkelijk en regel online je contracten en uitbetalingen. Wij zorgen voor jouw medewerkers, jij kiest voor maximale vrijheid om te ondernemen. Ontdek hoe jouw personeels- en salarisadministratie sneller en beter kan. We helpen kosteloos bij de overstap indien nodig.