Navigeer naar content

Wat houdt de Wet arbeid en zorg in?

In de Wet arbeid en zorg zijn verschillende verlofvormen opgenomen. Voorbeelden van verlofvormen uit de Wet arbeid en zorg zijn ouderschapsverlof, zorgverlof en adoptieverlof. Het doel van de Wet arbeid & zorg is dat het voor werknemers makkelijker moet zijn om werk en privé te combineren.

Welke verlofvormen staan in de Wet arbeid & zorg?

In de Wet arbeid en zorg staan de volgende verlofvormen:

  • Zwangerschapsverlof en bevallingsverlof

  • Geboorteverlof / partnerverlof

  • Adoptieverlof

  • Pleegzorgverlof

  • Ouderschapsverlof

  • Calamiteitenverlof / kort verzuimverlof

  • Kortdurend zorgverlof

  • Langdurend zorgverlof

Voor elke verlofvorm uit de Wet arbeid en zorg gelden eigen voorwaarden.

Let op: in de toelichting op de verlofvormen hieronder staat ook steeds hoeveel loon de medewerker krijgt of hoe hoog de uitkering is. Daarvoor gelden maximumbedragen. Die zijn in de wet genoemd. Dus als er staat dat een medewerker een uitkering krijgt van 100% van het loon, dan kan dat bij hoge salarissen toch lager zijn dan het loon dat de medewerker normaal krijgt.

In de cao kunnen aanvullende afspraken staan over verlof. Bijvoorbeeld over de hoogte van het loon of de duur van het verlof. Check dus altijd wat hierover in jouw cao staat.

Zwangerschapsverlof en bevallingsverlof

Zwangerschapsverlof en bevallingsverlof is er voor de moeder. Het zijn twee verschillende verlofvormen. Het zwangerschapsverlof geldt voor de periode voor de geboorte, het bevallingsverlof voor de periode na de geboorte.

Hoelang is het zwangerschapsverlof?

Het zwangerschapsverlof is 4 tot 6 weken. De aanstaande moeder neemt het verlof minimaal 4 en maximaal 6 weken voor de uitgerekende datum op. Let op: gaat het om een tweeling of meerling? Dan heeft de moeder recht op zwangerschapsverlof van 8 tot 10 weken.

Hoelang is het bevallingsverlof?

Na de bevalling heeft de moeder recht op bevallingsverlof. Het bevallingsverlof is 10 tot 12 weken. De moeder neemt minimaal 6 weken bevallingsverlof op na de geboorte van haar kind. De weken die ze dan nog overheeft, kan ze daarna flexibel opnemen in een periode van 30 weken.

De moeder krijgt tijdens het zwangerschapsverlof en bevallingsverlof een uitkering van 100% van het loon. Dat loopt via het UWV.

Als een kindje eerder wordt geboren dan op de uitgerekende datum, dan maakt dat niet uit voor de totale periode van zwangerschapsverlof en bevallingsverlof van de moeder. Die is namelijk 16 weken. Dus als de moeder pas 2 weken zwangerschapsverlof heeft gehad voordat haar kindje geboren werd, dan heeft ze daarna nog recht op 14 weken bevallingsverlof.

Geboorteverlof / partnerverlof

Ook de partner heeft recht op verlof rondom de geboorte. Vroeger heette dat kraamverlof, maar nu heet dat geboorteverlof.

 Hoelang is het geboorteverlof / partnerverlof?

 Het geboorteverlof is 6 weken. Voor die 6 weken gelden de volgende regels:

  • De partner heeft recht op 1 week verlof met volledig loon. Die week moet de partner opnemen binnen 4 weken na de geboorte.

  • De partner heeft daarna recht op 5 weken verlof met een uitkering van 70% van het loon. Deze 5 weken verlof moet de partner opnemen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind.

Adoptieverlof en pleegzorgverlof

De regels voor adoptieverlof en pleegzorgverlof zijn hetzelfde.

 Hoelang is het adoptieverlof en het pleegzorgverlof?

Het adoptieverlof en het pleegzorgverlof is 6 weken.

De ouders of verzorgers kunnen dit verlof opnemen in de periode van 6 weken voor de komst van het kind tot 22 weken na de komst van het kind. Tijdens het adoptieverlof en pleegzorgverlof hebben ze recht op een uitkering van 100% van hun loon.

Ouderschapsverlof

Ouders of verzorgers hebben per kind recht op ouderschapsverlof.

Hoelang is het ouderschapsverlof?

Het ouderschapsverlof is 26 weken. De ouder of verzorger kan die 26 weken opnemen tot het kind 8 jaar is.

Het ouderschapsverlof is onbetaald. Er geldt wel een uitzondering op deze regel. Want 9 van de 26 weken ouderschapverlof zijn wel betaald als de ouder of de verzorger die weken opneemt binnen 1 jaar na de geboorte of de komst van het kind.

Calamiteitenverlof / kort verzuimverlof

Er kunnen natuurlijk altijd onverwachte situaties voordoen waardoor de medewerker plotseling niet kan komen werken. Denk bijvoorbeeld aan een gesprongen waterleiding of een kind dat ziek is geworden en van school gehaald moet worden. Dat geldt ook voor het regelen van een begrafenis of crematie voor een familielid. In die situaties kan de werknemer calamiteitenverlof opnemen. Een ander woord voor calamiteitenverlof is kort verzuimverlof.

Het gaat echt om overmachtssituaties of zeer persoonlijke omstandigheden waarin de medewerker dus onverwacht niet kan komen werken. Dat kan bijvoorbeeld ook een doktersbezoek zijn dat alleen op een specifieke dag gepland kon worden. Want van een medewerker kun je ook verwachten dat die zijn best doet om zulke afspraken zoveel mogelijk buiten werktijd te plannen.

Hoelang is het calamiteitenverlof of kort verzuimverlof?

Er is in de wet geen maximale periode aangegeven voor het calamiteitenverlof of kort verzuimverlof. Het hangt af van de situatie. Het regelen van een loodgieter voor een gesprongen waterleiding kan misschien in een paar uur, maar voor het regelen van een begrafenis of crematie van een familielid heeft de medewerker een paar dagen verlof nodig.

Tijdens het calamiteitenverlof moet de werkgever het loon doorbetalen.

Kortdurend zorgverlof

Medewerkers hebben ook recht op kortdurend zorgverlof. Ze kunnen dat gebruiken als het noodzakelijk is dat ze iemand verzorgen, bijvoorbeeld voor hun kind of partner. Kortdurend zorgverlof kan ook opgenomen worden als het noodzakelijk is dat de medewerker een familielid in de eerste en tweede graad verzorgt, een huisgenoot of iemand anders waarmee de medewerker een sociale relatie heeft. Een voorbeeld daarvan is een goede vriend.

Hoelang is het kortdurend zorgverlof?

Het kortdurend zorgverlof bereken je steeds per jaar. Per 12 maanden heeft de medewerker recht op 2 weken kortdurend zorgverlof. Voor de periode van 12 maanden reken je niet met kalenderjaren. De periode gaat in vanaf de eerste dag dat de medewerker kortdurend zorgverlof heeft.

Tijdens het kortdurend zorgverlof heeft de medewerker recht op 70% van het loon.

Langdurend zorgverlof

De laatste verlofvorm uit de Wet arbeid en zorg is het langdurend zorgverlof. De naam zegt het al. Het is een verlofvorm die een medewerker kan inzetten als diegene een langere periode voor iemand moet zorgen. Bijvoorbeeld omdat diegene levensbedreigend ziek is of omdat diegene om andere redenen hulp nodig heeft. Ook voor het langdurend zorgverlof geldt dat het noodzakelijk moet zijn dat juist die medewerker de zorg verleent.

Hoelang is het langdurend zorgverlof?

Per 12 maanden heeft de medewerker recht op 6 weken langdurend zorgverlof. Voor de periode van 12 maanden reken je niet met kalenderjaren. De periode gaat in vanaf de eerste dag dat de medewerker langdurend zorgverlof heeft.

Tijdens het langdurend zorgverlof heeft de medewerker geen recht op loon.

 

Start vandaag nog met maqqie

Maak het jezelf makkelijk en regel online je contracten en uitbetalingen. Wij zorgen voor jouw medewerkers, jij kiest voor maximale vrijheid om te ondernemen. Ontdek hoe jouw personeels- en salarisadministratie sneller en beter kan. We helpen kosteloos bij de overstap indien nodig.