Navigeer naar content

Horeca pensioen 2024: alles wat je moet weten

Als horecaondernemer ken je natuurlijk de horeca-cao. Daarin staan de arbeidsvoorwaarden voor je medewerkers. Pensioen is een arbeidsvoorwaarde, maar de details staan niet in de horeca-cao vermeld. Die staan namelijk in de Pensioenregeling voor horeca- en cateringmedewerkers.

Ontdek alles wat je moet weten over het horeca pensioen: de premie, uitbetaling en andere belangrijke zaken. Hieronder staan de bedragen voor het pensioen van jouw horecamedewerkers die zijn vastgesteld voor 2024.

Wanneer bouwen horecamedewerkers pensioen op?

Als horecaondernemer ben je verplicht pensioenpremie in te houden van het loon. Werknemers in de horeca die 18 jaar of ouder zijn, bouwen tot hun pensioenleeftijd pensioen op. De horeca pensioenleeftijd is 68 jaar. Dat betekent dat horecamedewerkers vanaf hun 18e tot hun 68e jaar pensioen opbouwen.

Het ouderdomspensioen dat je medewerkers bij jou opbouwen is een aanvulling op hun AOW. Het opbouwen van het pensioen loopt via het Pensioenfonds Horeca & Catering.

Een medewerker kan kiezen om eerder, later of gedeeltelijk met pensioen te gaan. Eerder met pensioen gaan kan vanaf 5 jaar voor de AOW-leeftijd. Later met pensioen gaan kan tot 5 jaar na de AOW-leeftijd. 

De AOW-leeftijd van je medewerker hangt af van de geboortedatum. Hier kun je bekijken wat de AOW-leeftijd is.

Wat verandert er in de horeca door de nieuwe Pensioenwet per 1 januari 2024?

Door de nieuwe Pensioenwet bouwen horecamedewerkers vanaf 1 januari 2024 al vanaf 18 jaar pensioen op. Tot 2024 bouwden medewerkers pas pensioen op als ze 21 jaar of ouder waren.

Horecaondernemers moeten dus vanaf 1 januari 2024 pensioenpremie betalen voor alle medewerkers van 18 jaar en ouder.

Hoeveel premie betaal ik als werkgever voor het pensioen in de horeca?

Als werkgever betaal je een deel van de pensioenpremie voor je medewerkers. De pensioenpremie in de horeca is 16,8%. Jij betaalt daarvan de helft: dus 8,4%. De medewerker betaalt de andere helft.

Het deel van de pensioenpremie dat de medewerker betaalt, houd je in op het salaris. Op de loonstrook is terug te zien wat je medewerker betaalt en wat de werkgever bijdraagt. Het betalen van pensioenpremie is verplicht. Het is een onderdeel van de kosten van je personeel.

Er geldt in de horeca een maximumbedrag waarover je pensioenpremie betaalt. Dat bedrag wordt per jaar vastgesteld. Werkt een medewerker fulltime? Dan betaal je in 2024 pensioenpremie over een salaris van maximaal € 47.857 bruto per jaar.

Verdient een medewerker meer? Dan bouwt die over dat extra deel geen ouderdomspensioen op.

Wat is het pensioengevend salaris?

Het pensioengevend salaris is het bedrag waarover je pensioenpremie betaalt. Het pensioengevend salaris is het totale brutosalaris inclusief vakantiegeld, eindejaarsuitkering en eventuele toeslagen voor medewerkers. Denk bijvoorbeeld aan een toeslag die je je medewerkers betaalt als ze op een feestdag werken.

Kan ik als werkgever ook extra pensioen opbouwen voor mijn horecamedewerkers?

Je kunt ervoor kiezen om extra pensioen op te bouwen voor je medewerkers. Daarvoor sluit je bij het Pensioenfonds Horeca & Catering een collectieve aanvullende pensioenregeling af. Dat is een regeling die voor al je medewerkers geldt.

Met de aanvullende pensioenregeling bouwen je medewerkers over een hoger salaris pensioen op. Het gaat om 1,47% pensioen over het brutosalaris tussen € 47.857 en € 137.800. Deze bedragen gelden in 2024.

Wie betaalt het aanvullende pensioen? Je kunt afspraken maken met je medewerkers: betaal jij, betalen jullie samen of betaalt de medewerker zelf?

Wat is het verschil tussen ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen en wezenpensioen?

Als je het over pensioen hebt, gaat het meestal over het ouderdomspensioen. Dat is het bedrag dat de medewerker opbouwt over het salaris dat die ontvangt. Je hebt vast ook wel eens gehoord van nabestaandenpensioen en wezenpensioen.

In de Pensioenregeling voor horeca- en cateringmedewerkers is nabestaanden- en wezenpensioen niet standaard geregeld. Als een medewerker voor de pensioendatum overlijdt, heeft de partner niet automatisch recht op nabestaandenpensioen. Heeft de medewerker kinderen? Dan hebben die ook niet automatisch recht op wezenpensioen.

Als horecaondernemer kun je ervoor kiezen om een extra regeling voor nabestaandenpensioen af te sluiten.

Hoe verloopt de uitbetaling van het horecapensioen?

Het Pensioenfonds Horeca & Catering betaalt het pensioen uit. Je medewerker bepaalt zelf wanneer die met pensioen gaat. Daarvoor gelden wel wettelijke regels. Zo is de pensioenleeftijd in de horeca 68 jaar.

Maar de medewerker kan ook kiezen om eerder met pensioen te gaan. Dat kan vanaf 5 jaar voor de AOW-leeftijd. Later met pensioen gaan kan tot 5 jaar na de AOW-leeftijd.

Het pensioen dat je medewerkers opbouwen is een brutobedrag. Dat betekent dat ze er nog belasting over moeten betalen als het pensioen wordt betaald. Het Pensioenfonds Horeca & Catering zorgt ervoor dat die belasting aan de Belastingdienst wordt betaald.

Zodra de medewerker met pensioen gaat, betaalt het Pensioenfonds Horeca & Catering het pensioen per maand aan de medewerker. Heeft de medewerker maar een klein pensioen opgebouwd? Dan kan hij er ook voor kiezen om het volledige pensioenbedrag in één keer te laten uitbetalen. Dit wordt ‘pensioen afkopen’ genoemd.

Je medewerker kan zijn pensioen afkopen als het minder is dan € 592,51 bruto per jaar. Dit bedrag geldt voor 2024.

Hoe kan ik als werkgever op de hoogte blijven van wet- en regelgeving in de horeca?

Je wilt op de hoogte blijven van de regels in de horeca. Dit helpt fouten te voorkomen in je personeels- en salarisadministratie.

De kans is groot dat jij als horecaondernemer ook veel met flexibele contracten werkt. Je hebt nu eenmaal de ene periode meer personeel nodig dan de andere periode.

Werk je veel met flexibele contracten? Dan moet je zeker goed op de hoogte zijn van de wet- en regelgeving in de horeca. Heb je daarom al eens gedacht aan payroll? Bij payroll heb jij geen omkijken meer naar je personeels- en salarisadministratie.

Een goed payrollbedrijf kent de regels in de horeca en heeft de juiste kennis in huis. Je kunt erop vertrouwen dat je personeelszaken goed geregeld zijn en zekerheid hebt over je personeel.

Wil je meer weten over payroll? Neem dan contact op met ons. We vertellen je graag alle voordelen van payroll. En die zijn er zeker ook als het gaat om pensioen.

Ik wil een offerte
Binnen 30 minuten in je mailbox

Start vandaag nog met maqqie

Maak het jezelf makkelijk en regel online je contracten en uitbetalingen. Wij zorgen voor jouw medewerkers, jij kiest voor maximale vrijheid om te ondernemen. Ontdek hoe jouw personeels- en salarisadministratie sneller en beter kan. We helpen kosteloos bij de overstap indien nodig.