Navigeer naar content

Aan welke regels moet een werkgever zich houden?

Als ondernemer en werkgever moet je je houden aan de wet. En dan niet alleen aan één wet, maar aan verschillende wetten en regels. In die wet- en regelgeving staat wat je moet doen en wat jouw rechten zijn. Ook staan daarin de rechten en plichten van je medewerkers. Alle wet- en regelgeving voor werkgevers en werknemers samen wordt het arbeidsrecht genoemd. Wat is voor jou de belangrijkste wet- en regelgeving? Bekijk hieronder het overzicht.

Met welke wetgeving moet ik als werkgever rekening houden?

Als werkgever moet je rekening houden met de volgende wet- en regelgeving. Dit is de basiswetgeving voor werkgevers:

Wat staat er in deze wetten? En gelden de regels ook voor payroll?

Burgerlijk Wetboek

In het Burgerlijk Wetboek vind je belangrijke regels over de arbeidsovereenkomst. Denk aan regels over ontslag, de opzegtermijn, de proeftijd en het aantal vakantiedagen dat je een medewerker moet geven. Ook staan in het Burgerlijk Wetboek regels over medewerkers die ziek zijn, bijvoorbeeld hoeveel loon je dan moet betalen en hoelang je het loon van een zieke medewerker moet doorbetalen. Meer over deze regels die voor werkgevers in het Burgerlijk Wetboek staan, lees je in ‘Wat zijn de rechten en plichten voor de werkgever volgens het Burgerlijk Wetboek?’

Wet arbeidsmarkt in balans

In de Wet arbeidsmarkt in balans staan veel regels die gelden voor flexwerkers. Daarin vind je ook regels voor payroll. Belangrijk: één van de regels voor payroll is dat de medewerkers die op payrollbasis bij jou werken, recht hebben op dezelfde arbeidsvoorwaarden als medewerkers die bij jou in dienst zijn.

Wet minimumloon en vakantiebijslag

De naam van de Wet minimumloon en vakantiebijslag geeft al duidelijk aan waarover die wet gaat. Het is belangrijke basiswetgeving want daarin is geregeld wat het minimumloon is voor medewerkers. Ook staat daarin op hoeveel vakantiegeld ze minimaal recht hebben.

Arbeidstijdenwet en de Arbowet

De Arbeidstijdenwet en de Arbowet zijn twee belangrijke wetten over de arbeidstijden en arbeidsomstandigheden. Daarin is bijvoorbeeld geregeld wat de werk- en rusttijden van jouw medewerkers zijn. Belangrijke informatie dus die je nodig hebt voor het maken van werkroosters en de afspraken met je medewerkers over pauzes. Ook moet je zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. De regels daarvoor lees je in de Arbowet.

Wet arbeid en zorg

In de Wet arbeid en zorg zijn verschillende verlofsoorten geregeld zoals zorgverlof en ouderschapsverlof. Ook hiervoor geldt dat deze regels ook gelden voor payroll.

Wetgeving gelijke behandeling

Bij wetgeving over gelijke behandeling gaat het erom dat iedereen gelijk behandeld moet worden. Dat betekent dat een werkgever niet mag discrimineren. Dat staat ook in de Grondwet. Het discriminatieverbod is in verschillende wet- en regelgeving verder uitgewerkt. Voorbeelden daarvan zijn de Algemene wet gelijke behandeling, de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen, de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid, de Wet onderscheid arbeidsduur en de Wet onderscheid bepaalde en onbepaalde tijd. Goed om te weten is dat al deze regels ook gelden voor payroll. Medewerkers die op payrollbasis bij jou werken, hebben volgens de wet WAB immers recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als medewerkers die bij jou in dienst zijn.

Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

De Eerste Kamer heeft op 21 juni 2022 een nieuwe wet aangenomen die op 1 augustus van dat jaar van kracht werd. Deze wet, genaamd de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden, heeft als doel om de inhoud van werk duidelijker en voorspelbaarder te maken. De wet is ontworpen om werknemers meer bescherming te bieden.

Regels in de cao

Je hebt vast weleens gehoord van een cao. Cao betekent ‘collectieve arbeidsovereenkomst’. Een cao is dus een arbeidsovereenkomst die voor een groep geldt. Bij sommige onderwerpen in het Burgerlijk Wetboek en in andere wet- en regelgeving staat dat daarover in een cao andere afspraken gemaakt kunnen worden. Als die andere afspraken er zijn, dan gelden die regels, ook voor payroll. Regels in een cao zijn dus ook belangrijk voor jou. Er is ook een Wet cao. Daarin is geregeld hoe cao-afspraken gemaakt kunnen worden.

Loonstrookje verplicht

Wist je dat in het Burgerlijk Wetboek ook staat dat je verplicht bent om je medewerkers een loonstrookje te geven met een beschrijving van het loon? In de wet staat wat op het loonstrookje moet staan. Je moet bijvoorbeeld aangeven hoeveel uur de medewerker werkt en welke bedragen je inhoudt voor sociale premies en verzekeringen. Dat kan een hele puzzel zijn. Maar gelukkig kun je daar hulp voor inschakelen. Je kunt er namelijk voor kiezen om jouw hele salarisadministratie uit te besteden aan een partner die daarin is gespecialiseerd.

Salaris op tijd uitbetalen

Voor medewerkers is het belangrijk dat ze op tijd hun loon krijgen. De wet bepaalt dat medewerkers zelfs recht hebben op een verhoging als het loon te laat wordt betaald. De kosten daarvan kunnen snel oplopen. Vanaf de vierde tot en met de achtste dag dat je te laat bent, moet je namelijk 5% per dag betalen. Heb je het loon dan nog niet betaald, dan geldt na de achtste werkdag dat je nog 1% voor elke volgende werkdag moet betalen. Dat is natuurlijk een vervelende situatie, die je kunt voorkomen door je salarisadministratie uit te besteden. Bij een betrouwbare partij weet je namelijk zeker dat de salarissen altijd op tijd worden uitbetaald. Een stuk minder zorgen voor jou dus.

Wil je meer informatie over het uitbesteden van de salarisadministratie? Neem dan contact op met Maqqie. We helpen je graag.

Start vandaag nog met maqqie

Maak het jezelf makkelijk en regel online je contracten en uitbetalingen. Wij zorgen voor jouw medewerkers, jij kiest voor maximale vrijheid om te ondernemen. Ontdek hoe jouw personeels- en salarisadministratie sneller en beter kan. We helpen kosteloos bij de overstap indien nodig.