Wat is transitievergoeding?

Transitievergoeding, je hebt er vast wel van gehoord. Maar wat is het eigenlijk? En wanneer heb je recht op een transitievergoeding? En wat is dan de hoogte van die transitievergoeding? Veel vragen die bij ondernemers spelen. In deze blog geven we antwoorden op de meest voorkomende vragen over transitievergoeding. 

Wat is een transitievergoeding?  

Transitievergoeding is een financiële vergoeding die jij als werkgever aan werknemer moet betalen, wanneer je diegene ontslaat of het (tijdelijke) contract niet verlengd wordt. Wil jij een werkgever tijdens de proefperiode ontslaan, moet je ook een transitievergoeding betalen.  

Met de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) zijn de regels van transitievergoeding veranderd. Een werknemer had voorheen namelijk pas recht op een transitievergoeding na twee jaar dienstverband. Met de komst van de WAB hebben werknemers nu dus recht op een transitievergoeding vanaf de eerste dag van hun arbeidsovereenkomst.  

Waar is een transitievergoeding voor bedoeld? 

De financiële vergoeding kan je (ex-)werknemer gebruiken voor de overgang naar andere job, voor scholing of voor de begeleiding naar ander soort werk. Ook wordt de vergoeding gezien als een financiële compensatie voor het baanverlies.  

Wanneer moet je als werkgever een transitievergoeding betalen?  

Je bent als werkgever verplicht een transitievergoeding te betalen als de arbeidsovereenkomst eindigt:  

 • met een op jouw initiatief van het UWV verkregen ontslagvergunning. 
 • op basis van een ontbindende uitspraak van de kantonrechter. 
 • door een einde van rechtswege ofwel als een tijdelijk arbeidscontract afloopt en niet wordt verlengd. 
 • op initiatief van de werknemer die - op grond van ernstig verwijtbaar handelen of nalatigheid van de werkgever – de arbeidsovereenkomst wenst te beëindigen. 

 Hierbij maakt het niet uit of je werknemer een flexibel of vast contract heeft.  

Wanneer hoef je geen transitievergoeding te betalen? 

Er is een aantal situaties waarbij je geen transitievergoeding hoeft te betalen. 

 • Wanneer het contract op initiatief van de werknemer en/of met wederzijds goedvinden wordt stopgezet. 
 • Als de werknemer ontslagen is vanwege ernstig verwijtbaar handelen. 
 • Je werknemer jonger is dan 18 jaar en maximaal 12 uur per week werkte.  
 • Je werknemer de AOW- of een andere pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.
 • Als je door het betalen van de transitievergoeding failliet gaat of in de schuldsanering terecht komt.  
 • Als er een cao van toepassing is waarin ontslagvoorzieningen zijn opgenomen. Zo kan er bijvoorbeeld van de transitievergoeding worden afgeweken in het geval van ontslag om bedrijfseconomische redenen. De cao moet dan wel voorzien in een redelijke financiële vergoeding of in voorzieningen om de kans op een nieuwe baan te vergroten.  
 • Als je je werknemer een contractverlening aanbiedt met minimaal gelijke voorwaarden en hij hiermee instemt. 
 • Als jij en je werknemer vóór het verstrijken van een lopende tijdelijke arbeidsovereenkomst een nieuwe tijdelijke, tussentijds opzegbare arbeidsovereenkomst overeenkomen die uiterlijk ingaat binnen zes maanden na afloop van de lopende overeenkomst. 

Hoe hoog is de transitievergoeding?  

Het salaris en het aantal jaren dat een werknemer bij jou in dienst is geweest is bepalend voor de hoogte van de transitievergoeding. Voor de eerste 10 jaar dat een werknemer in dienst is, betaal je 1/6e bruto maandsalaris per half dienstjaar. Vanaf het 10e dienstjaar betaal je 1/4e bruto maandsalaris (per half dienstjaar). De maximale transitievergoeding bedraagt in 2022 €86.000. Het kan lastig zijn om de transitievergoeding te bepalen. Het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid heeft een handige rekentool. Hier kan je zien hoe hoog de transitievergoeding moet zijn.  

Wat houden de compensatieregelingen in?  

Er bestaan twee soorten compensatieregelingen. De eerste regeling is van toepassing als je een werknemer ontslaat vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid. En de tweede regeling is van toepassing wanneer je iemand ontslaat omdat je je bedrijf beëindigt.  

Ontsla je een werknemer omdat hij of zij langdurig arbeidsongeschikt is, dan kan je de transitievergoeding onder enkele voorwaarden gecompenseerd krijgen. Wordt je werknemer ziek, dan moet je hem of haar nog twee jaar lang doorbetalen. En je kan een zieke werknemer pas na twee jaar ontslaan of met wederzijds goedvinden uit elkaar gaan. En dan heeft diegene bij ontslag recht op een transitievergoeding. Als werkgever krijg je dus te maken met een opeenstapeling van kosten: het doorbetalen van het loon en de transitievergoeding. Door deze regeling kun je (een deel) van de betaalde transitievergoeding terugkrijgen.  

 Daarnaast is er ook een regeling voor kleine werkgevers (minder dan 25 werknemers) door hun overlijden of wanneer zij met pensioen gaan. Deze regeling is er om te voorkomen dat transitievergoedingen bijvoorbeeld ten koste gaat van je eigen pensioen.  

Meer lezen

Terug naar overzicht

Bekijk ook: