Navigeer naar content

Wat is een arbeidsovereenkomst?

Een arbeidsovereenkomst is een overeenkomst tussen een werkgever en een werknemer.

In de arbeidsovereenkomst staan de afspraken over het werk dat de werknemer gaat doen en de arbeidsvoorwaarden. Het is slim om de afspraken op papier vast te leggen. Dat is niet verplicht, maar wel zo handig. Dan is het duidelijk welke afspraken zijn gemaakt.

Wat moet in een arbeidsovereenkomst staan?

In de arbeidsovereenkomst moet staan:

 • de gegevens van de medewerker

 • de gegevens van de werkgever

 • de plaats waar de medewerker gaat werken

 • het werk dat de medewerker gaat doen, dus de functie van de medewerker

 • hoeveel uur de medewerker werkt

 • het loon en wanneer dat wordt betaald

 • de datum van indiensttreding

 • of het een tijdelijke overeenkomst is of een vast contract

Dit zijn de basisafspraken voor een arbeidsovereenkomst.


Vaak staat in een arbeidsovereenkomst ook:

 • het aantal vakantiedagen

 • de hoogte van de vakantietoeslag (het vakantiegeld)

 • de opzegtermijn

Als je over deze onderwerpen niets afspreekt met de medewerker, dan gelden sowieso de regels uit de wet. Maar ook al geldt de wet, dan nog is het voor de medewerker fijn als je deze afspraken op papier zet. Dan heeft de medewerker alle afspraken overzichtelijk bij elkaar.

Let op: de wettelijke afspraken gelden altijd. Je mag met de medewerker alleen andere afspraken maken als die beter zijn dan de wettelijke regels. De wet is dus het minimum.

Een voorbeeld: in de wet staat dat een medewerker per jaar recht heeft op 4 keer het aantal dagen (uren) dat de medewerker per week werkt. Als iemand 5 dagen werkt, dan heeft hij per jaar dus recht op 20 vakantiedagen. In de arbeidsovereenkomst mag je daarom niet een lager aantal vakantiedagen opnemen. Wel kun je met de medewerker afspreken dat hij meer vakantiedagen heeft.

Is een cao van toepassing? Zet dan in de arbeidsovereenkomst welke cao dat is.

In een arbeidsovereenkomst kun je nog veel meer afspraken opnemen. Voorbeelden van andere afspraken in een arbeidsovereenkomst zijn:

 • afspraken over een vergoeding voor woon-werkverkeer

 • afspraken over het loon tijdens ziekte en de regels die gelden tijdens ziekte

 • een pensioenregeling

 • bijzondere bedingen, zoals een proeftijdbeding en een concurrentiebeding. Lees hieronder meer over deze bijzondere bedingen in een arbeidsovereenkomst.

Wat is een beding in een arbeidsovereenkomst?

Een beding in een arbeidsovereenkomst is een bijzondere afspraak of voorwaarde in de arbeidsovereenkomst. Deze bedingen worden het meest gebruikt:

 • proeftijdbeding

 • concurrentiebeding

 • relatiebeding

 • geheimhoudingsbeding

 • boetebeding

 • eenzijdig wijzigingsbeding

 • studiekostenbeding

Wat is een proeftijdbeding?

Een proeftijd is een soort kennismakingsperiode. Het is een periode waarin jij kunt bekijken of je de medewerker geschikt vindt voor het werk. Vind je van niet? Dan kun je de medewerker meteen ontslaan. Daarvoor hoef je niet naar de rechter. Ook hoef je geen ontslagvergunning aan te vragen. In de proeftijd geldt geen opzegtermijn. En de medewerker? Als het werk niet bevalt, kan ook de medewerker meteen ontslag nemen. Afspraken over een proeftijd moet je op papier zetten. In de wet staat hoelang een proeftijd mag duren:

 • maximaal 2 maanden bij een vast contract of een tijdelijk contract van 2 jaar of langer

 • maximaal 1 maand bij een contract tussen de 6 maanden en 2 jaar

 • geen proeftijd bij een contract van 6 maanden of korter.

Kijk ook altijd in de cao of daarin afspraken staan over de proeftijd.

Wat is een concurrentiebeding?

Een concurrentiebeding is een afspraak waarmee je voorkomt dat een medewerker bij een concurrent van jou gaat werken. Het bijzondere van een concurrentiebeding is dat je dat beding opneemt in een arbeidsovereenkomst, maar het beding geldt juist voor de periode dat de medewerker niet meer bij jou in dienst is.

Je moet een concurrentiebeding op papier zetten en je mag een concurrentiebeding meestal alleen afspreken als een medewerker een vast contract heeft. In een concurrentiebeding beschrijf je:

 • welk soort werk bij welk soort werkgevers de medewerker niet mag doen

 • in welk gebied de medewerker dat werk niet mag doen

 • hoelang het concurrentiebeding geldt nadat de medewerker uit dienst is

 • neem ook altijd een boete op voor het overtreden van het concurrentiebeding

Er gelden strenge wettelijke regels voor een concurrentiebeding. Dat komt omdat een concurrentiebeding grote gevolgen heeft voor een medewerker. Die kan namelijk niet meer zomaar overal gaan werken. Vraag daarom altijd juridisch advies als je een concurrentiebeding wilt opnemen in een arbeidsovereenkomst.

Wat is een relatiebeding?

Een relatiebeding lijkt op een concurrentiebeding. In een relatiebeding geef je aan voor welke relaties van jou de medewerker niet mag werken nadat die uit dienst is. Verder zijn de wettelijke regels voor een relatiebeding hetzelfde als voor een concurrentiebeding.

Wat is een geheimhoudingsbeding?

Een geheimhoudingsbeding is een afspraak dat een medewerker bepaalde informatie niet mag doorvertellen. Bijvoorbeeld vertrouwelijke informatie of concurrentiegevoelige informatie. Deze afspraak maak je voor de periode dat de medewerker bij jou werkt, maar ook voor de periode daarna. Neem altijd een boete op voor het overtreden van het geheimhoudingsbeding door de medewerker.

Let op: ook als er geen geheimhoudingsbeding in de arbeidsovereenkomst staat, mag de medewerker niet zomaar informatie delen met anderen. Het gaat dan bijvoorbeeld om bedrijfsgeheimen. De medewerker moet begrijpen dat die informatie binnen het bedrijf moet blijven.

Wat is een boetebeding?

Een boetebeding is een afspraak dat een medewerker een boete moet betalen voor het overtreden van bepaalde regels. Neem bijvoorbeeld een boetebeding op voor het overtreden van het concurrentiebeding, het relatiebeding en het geheimhoudingsbeding. In een boetebeding moet je duidelijk aangeven hoe hoog de boete is en wanneer de medewerker die boete moet betalen.

Wat is een eenzijdig wijzigingsbeding?

Een eenzijdig wijzigingsbeding is een afspraak in een arbeidsovereenkomst waarmee de werkgever zelf de arbeidsovereenkomst kan wijzigen. Normaal kun je afspraken in een arbeidsovereenkomst alleen samen met de medewerker wijzigen. Met een eenzijdig wijzigingsbeding kan dat iets makkelijker, maar alleen in heel bijzondere situaties. Bijvoorbeeld als het slecht gaat met je bedrijf.

Wat is een studiekostenbeding?

Een studiekostenbeding is een afspraak over de kosten van een studie, cursus of opleiding die de medewerker mag volgen en die jij als werkgever betaalt. Gaat de medewerker na de studie snel weg, dan kun je geen gebruik maken van de nieuwe kennis van de medewerker. In een studiekostenbeding spreek je daarom af dat de medewerker de kosten of een deel van de kosten moet terugbetalen. In een studiekostenbeding staat:

 • wanneer een medewerker de studiekosten moet terugbetalen, bijvoorbeeld als de medewerker de studie niet afmaakt of bij een andere werkgever gaat werken

 • hoeveel de medewerker moet terugbetalen

 • hoelang na de studie de medewerker nog moet terugbetalen.

Welke soorten arbeidsovereenkomsten zijn er?

Er bestaan heel wat arbeidsovereenkomsten en het kiezen van de juiste arbeidsrelatie voor jouw bedrijf kan een uitdaging zijn. Als ondernemer is het belangrijk om te begrijpen dat er onderscheid is tussen vaste en flexibele arbeidsrelaties. Zoals de namen al aangeven, geeft een flexibele arbeidsrelatie jou als ondernemer meer vrijheid dan een vaste arbeidsrelatie. Ontdek meer over de verschillende soorten arbeidsovereenkomsten.

Start vandaag nog met maqqie

Maak het jezelf makkelijk en regel online je contracten en uitbetalingen. Wij zorgen voor jouw medewerkers, jij kiest voor maximale vrijheid om te ondernemen. Ontdek hoe jouw personeels- en salarisadministratie sneller en beter kan. We helpen kosteloos bij de overstap indien nodig.